Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Pedagoger

Norske Dansekunstnere sine veiledende satser for pedagoger utenfor de tariff-festede områdene tar utgangspunkt i tilsvarende tariffavtaler i det offentlige skoleverket, kulturskolene og ved PRODA profesjonell dansetrening. For forbundet er det et viktig prinsipp at pedagoger ved de private ballettskolene og i det private næringslivet skal ha lønnsforhold som er sammenliknbar med tilsvarende arbeid i det offentlige.

Veiledende satser for undervisning

Norske Dansekunstnere veileder pedagoger som arbeider utenfor de tariff-festede områdene, avhengig av om undervisningen er for profesjonelle, for studenter på høyt nivå eller for barn og unge ved de private ballettskolene. Norske Dansekunstnere har en avtale med de private danseskolene for undervisning ved disse skolene, denne veiledningen finner du lenger ned på siden.

For undervisning av profesjonelle dansekunstnere, i det private næringslivet eller andre offentlige instanser anbefaler forbundet at man bruker tariffavtalen ved PRODA som veileder.

Veiledning ved undervisning av profesjonelle

Norske Dansekunstnere anbefaler at man bruker tariffavtalen med PRODA, som en veileder når man tilbys arbeid som pedagog, eller når man selv initierer workshops eller klasser for profesjonelle dansekunstnere. Man kan også benytte disse som veiledende satser når man blir bedt om å undervise for det private næringslivet, eller andre offentlige instanser, som ikke er underlagt andre tariffavtaler.

Dette kan være for eksempel i forbindelse med dansefestivaler, større eventer som ønsker danseundervisning, undervisning av andre profesjonelle kunstproffesjoner e.l.

Lønnssatser ved PRODA

Gjeldende fra 1.8.2020
AnsiennitetInntil 60 min klasseInntil 90 min klasseInntil 120 min klasse
0 - 10 år1 016 NOK1 354 NOK1 803 NOK
Over 10 år1 271 NOK1 515 NOK2 020 NOK
Blir du tilbudt en undervisningsjobb og er usikker på hva du bør be om i lønn, be forbundet om personlig veiledning.

Veiledende satser ved de private ballettskolene

Norske Dansekunstnere har et godt samarbeid med driverne av de private danseskolene, og det ble i 2016 inngått en avtale som skal veilede og legge til rette for gode arbeidsvilkår for pedagogene, men også hensynta de private danseskolene og deres drift.

Selve avtalen blir gjennomgått og forhandlet ved Hovedoppgjør, mens det gjennomføres lønnsforhandlinger hvert år.

Avtalen regulerer både de fast ansatte og de som er ansatt på timebasis. Norske Dansekunstnere anbefaler alle pedagoger om å be om ansettelse ved de private danseskolene.

Veiledende avtale mellom Norske Dansekunstnere og private danseskoler

Avtalen mellom Norske Dansekunstnere og private danseskoler er veiledende, men vi anbefaler alle å bruke denne slik at pedagoger oppnår like arbeidsforhold.

Veiledning årsverk

Norske Dansekunstnere har i samarbeid med de private danseskolene utviklet følgende modell for å beregne ansettelse og stillingsprosent for pedagogene. Denne modellen tar utgangspunkt i tilsvarende utregningssystem for pedagoger i det offentlige, som er regulert gjennom avtalen mellom Creo og KS.

Denne modellen ivaretar godt de pedagoger som i tillegg til undervisning jobber med oppgaver som styrker skolen, så som sommerskoler, forestillinger, kompani, talentsatsing, kontoradministrasjon e.l.

Et normal årsverk består av det følgende i en 100% stilling:

 • Undervisning:
  18 klasser i 36 uker = 100 % stilling
 • Rest – timer (sommerkurs, forstillinger, adm. etc)
  176 klokketimer pr år i 100 % stilling
 • Annet – timer (løpende, pauser, åpne, lukke, samtaler etc)
  108 timer pr år i 100 % stilling
 • Obligatorisk egentrening
  108 timer pr år i 100 % stilling

Veiledning timebasert årsverk

Mange pedagoger underviser færre klasser ved flere skoler og institusjoner. Det er derfor inngått en egen avtale som ivaretar en god timelønn for disse. Pedagoger som er ansatt på timesbasert kontrakt kan ikke opparbeide seg en 100% stilling ved én skole.

I tillegg til de oppsatte undervisningstimene, skal timeansatte også møte på inntil 6 møtetimer per år. Det er satt av 5 minutter per undervisningstime til pauser, åpne, lukke og lufte o.l.

Workshops, forestillingsarbeide og sommerkurs skal avtales og kompenseres for utenom.

Veiledende satser timebasert årsverk

Gjeldende fra 01.01.2021
AnsiennitetLønnstrinn

Timelønn inntil 60min

Kommentar
Assistent
01247Fra 16 år
22274Fra 18 år
43287
64300
85316
Danselærer
06365Start for grad under BA
27383Start for BA, eller tilsvarende
48

404

69424Mulighet for kompetansevurdering*
810446
1011470
1212494
Dansepedagog
012494BA 3-årig ink. ped
213519BA 4-årig ink. ped / BA 3-årig + 1 år PPU
414546
615575
816

602

1017633
1218665
1419698

* Pedagoger uten formell pedagogisk utdannelse kan få sin kompetanse vurdert etter 6 år for å få mulighet til å innsettes i lønnstrinn 0 i tabellen for ”Danseutdanning med pedagogikk”, og deretter følge den tabellen

Klasser på inntil 90 minutter beregnes med 60 minutters sats pluss 50% av denne. Klasser på 75 minutter beregnes med 60 minutters sats pluss 25 % av denne. Oppmøte for 1 enkelttime betales som 90 minutter

Satsene i tabellen er lønnssatser. Blir man bedt om å fakturere som selvstendig næringsdrivende anbefaler Norske Dansekunstnere at det legges til 36,8% for å dekke sosiale kostnader.

Inngå alltid kontrakt!

Norske Dansekunstnere anbefaler alltid sine medlemmer om å inngå kontrakter i forbindelse med arbeid som skal utføres. En god kontrakt sikrer både arbeidsgiver og arbeidstaker, og legger grunnlaget for en felles forståelse for arbeidet, arbeidets art og omfang og kompensasjon for arbeidet.

For pedagoger ved de private danseskolene er det utviklet gode maler for kontrakt for de forskjellige ansettelsesforholdene. Vi anbefaler å benytte disse.

I noen tilfeller er det nødvendig å inngå midlertidige avtaler, ved bruk av vikar bl.a. Forbundet har derfor utviklet en avtale som ivaretar midlertidige ansettelser i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Pedagogene er en essensiell bidragsyter til dansekunstens grunnmur. Uten dyktige, oppdaterte og engasjerte pedagoger vil utviklingen av fremtidens dansekunstnere stoppe opp.