Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Politisk ledelse

Norske Dansekunstneres handlingsprogram blir vedtatt av generalforsamlingen hvert år, og definerer hvilke resultater forbundet fortløpende skal jobbe for å oppnå. Alle medlemmer gis mulighet til å påvirke hvilke saker og hvilken overordnet retning som skal følges ved å komme med innspill til handlingsprogrammet.

Siden dansekunsten i Norge har få institusjoner og lavere synlighet i offentligheten enn andre kunstuttrykk, er forbundets kontinuerlige initiativ, påtrykk og kommunikasjon med politikere avgjørende for fremdriften og opprettholdelsen av satsing på dans. Forbundet, med den til enhver tid valgte politiske ledelse, er en ressursleverandør for beslutningstagere i hele næringkjeden av dansekunsten, og har jevnlige samtaler med Kulturrådet og Kulturdepartementet rundt ordninger og tendenser i feltet.

Politisk ledelse består i perioden 2024 - 25 av forbundsleder Live Rosenvinge og nestleder Eva Grainger.

I forbindelse med utarbeidelse av politiske verktøy som kulturmeldinger og planverk, svarer forbundet med sitt syn på saken. Det gjøres konsekvensanalyser av alle forslag politikere til enhver tid kommer med. Hvert enkelt parti sitt kulturprogram kan også påvirke helheten i det politiske landskapet, derfor rettes arbeidet direkte inn mot den enkelte politiker i de ulike partiene. Politikere trenger kontinuerlig oppdatert kunnskap om vårt fagfelt!

Ved den årlige presentasjonen av statsbudsjettet følges en fast prosedyre der forbundet sender skriftlige innspill og deltar på muntlige høringer i forskjellige komiteer i Stortinget, blant annet Familie- og kulturkomiteen som har ansvar for kunst og kultur.

Norske Dansekunstnere foreslår også representanter til fond og styrer som blant annet Fond for Utøvende Kunstnere, Fond for Lyd og Bilde og Norwaco.

Politisk ledelse i Norske Dansekunstnere velges av medlemmene på Generalforsamling, de er dansekunstnere, og har inngående kunnskap om dansekunstens egenart

Norske Dansekunstnere er medlem i Kunstnernettverket som ble etablert i 2011 og samler 19 landsomfattende kunstnerorganisasjoner, som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Nettverket fungerer som et forum hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker, noe som bidrar til større tyngde og handlingskraft overfor myndighetene. Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett.

Norske Dansekunstnere er også medlem av FIA - International Federation of Actors, et internasjonalt fellesorgan for fagforeninger for utøvende kunstnere. FIA har 100 medlemsorganisasjoner fordelt på 71 land.

Norske Dansekunstnere er også medlem av NSR - Nordisk Skuespillerråd, et fellesorgan for fagforeninger for utøvende scenekunstnere i Norden. Her diskuteres saker av fagpolitisk, opphavsrettslig og avtalemessig art.