Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Tariffavtaler

Tariffavtaler regulerer feltet vårt ved å definere standarder, verdier og krav som er nødvendige for å utføre profesjonen. Norske Dansekunstnere har inngått tariffavtaler på vegne av dansere og koreografer ved de offentlige institusjonsteatrene og Carte Blanche. Forbundet har også en tariffavtale for pedagoger ved PRODA, og en tariffavtale for koreografer ved KHiO.

Hva er en tariffavtale

En tariffavtale er en avtale som inngås mellom et fagforbund og en arbeidsgiver/arbeidsgiverforening, som gjør at det foreligger felles bestemmelser for arbeidstakere på en arbeidsplass. Tariffavtalen regulerer arbeidsforholdene, så lønnen blir adekvat og kompensasjon for eventuelle ulemper i utøvelse av profesjonen er tilfredsstillende. Tariffavtalen sikrer også at arbeidstaker slipper å gå i konflikt eller forhandlinger med arbeidsgiver selv, da fagforeningen gjør dette på vegne av den ansatte.

Tariffavtaler blir i hovedsak forhandlet hvert annet år, men det kan forhandles om lønnsreguleringer hvert år (mellomoppgjør). Hvis partene blir enige om det kan mellomoppgjøret også inneholde andre spørsmål.

Norske Dansekunstnere forhandler på vegne av sine medlemmer, opp mot Spekter (arbeidsgiverforening) på vegne av de offentlige institusjonsteatrene og Carte Blanche.

Norske Dansekunstnere forhandler direkte med PRODA om denne tariffavtalen.

Norske Dansekunstnere forhandler direkte med KHiO om denne avtalen.

Arbeidsforhold utenfor tariffregulerte områder

For alle arbeidsgivere gjelder arbeidsmiljøloven. Jobber du utenfor det tariffregulerte arbeidsmarkedet, for eksempel i det frie scenekunstfeltet, eller inn mot tv og private teatre/produksjonsselskap, anbefaler vi å bruke de tariffestede vilkårene og lønnssatsene som et utgangspunkt for forhandlinger. Norske Dansekunstnere mener disse vilkårene og satsene svarer til standarden man skal kreve i et arbeidsforhold.

Norske Dansekunstnere arbeider for å få på plass avtaler innenfor områder vi per dags dato ikke har tariffavtaler.