Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Veiledende satser

Norske Dansekunstnere har veiledende lønnssatser, som gjelder for alt arbeid og oppdrag som ikke er underlagt en tariffavtale. Dette gjelder for dansere, pedagoger og koreografer.

De veiledende satsene til Norske Dansekunstnere tar utgangspunkt i de gjeldende tariffavtalene forbundet har for dansere, koreografer og pedagoger. Vi anbefaler alle våre medlemmer om å bruke de veiledende satsene i alt arbeid man selv initierer, men også i forhandlingssituasjon opp mot arbeids- og oppdragsgivere. Vi minner om at de veiledende satsene er lønnssatser. Blir man bedt om å fakturere som selvstendig næringsdrivende anbefaler vi at det legges på 36,8% for å dekke sosiale kostnader

Til tariffavtalene

Satsene skal ta høyde for alt arbeid som ligger under den enkelte profesjon. Som danser gjelder da de veiledende satsene for utøvende og medskapende arbeide. Arbeid som faller utenfor det som naturlig ligger under den enkelte profesjons virke, skal kompenseres utover de veiledende satsene.

Vi anbefaler våre medlemmer å sette seg inn i hvilke type kompensasjoner man kan forhandle om i ulike sammenhenger. Dette være seg tillegg for lange arbeidsdager, dobbelforestilling eller turnétillegg.

Av solidaritet med kunstnere i det frie prosjektbaserte feltet oppfordrer Norske Dansekunstnere alle å forholde seg til de veiledende satsene.

Kontrakter

I et arbeids- og oppdragsforhold er det viktig å ha gode kontrakter på plass før arbeidet starter. En kontrakt skal bidra til å avklare alle områder av arbeidet. Norske Dansekunstnere anbefaler derfor alle sine medlemmer om alltid å be om / eller utarbeide gode og utfyllende kontrakter for sine kunstnere.

Norske Dansekunstnere har tariffavtaler på vegne av dansere, koreografer og pedagoger ved forskjellige institusjoner. Disse er omfattende rammeverk, som vi anbefaler våre medlemmer om å bruke som en guide ved kontraktsinngåelser. Vi har dog forståelse for at man i det frie prosjektbaserte feltet eller ved private ballettskoler ikke alltid har kapasitet eller mulighet til å følge disse.

En kontrakt skal i det minste inneholde det følgende:

  • Hva avtalen gjelder
  • Hvem som er avtaleparter
  • Hva er omfanget av arbeidet
  • Varigheten
  • Kompensasjon i form av lønn eller honorar. Andre forhold som dekkes av arbeidsgiver (forsikringer o.l.)
  • Hva skjer dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter avtalen
  • Avtalen skal være datert og signert

Kontraktmaler

Standardkontrakt for dansere pr. 15.08.2018