Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Om å være medlem

Som medlem i Norske Dansekunstnere er du med på å styrke dansekunsten. Du står solidarisk med dine kollegaer og påvirker gjennom dette fellesskapet både hva forbundet skal jobbe mot og dansekunstfeltets virkelighet.

Vi kjenner våre medlemmers arbeidshverdag. Når du kontakter oss møter du en kollega som jobber for at dine interesser skal ivaretas. Du skal føle at noen står på din side. Vi gir juridisk bistand, informerer og veileder deg i spørsmål rundt ansettelser, kontrakter, lønn, skatt og fradrag, pensjon, konflikter og dilemmaer du måtte ha rundt ditt virke som dansekunstner.

Som medlem får du også en rekke fordeler som rabatter på billetter til forestillinger, forsikringer, regnskapstjenester, trening og treningstøy.

Medlemskriterier

For å kunne bli medlem i Norske Dansekunstnere må man oppfylle gitte kriterier i henhold til forbundets vedtekter. Informasjon om de forskjellige medlemskategoriene finner du her.

Søknad om medlemskap rettes direkte til forbundet via eget søknadsskjema. Styret er øverste ansvarlige for godkjennelse av medlemskap.

Vi vil under liste opp kriteriene for ordinært medlemskap og prøvemedlemskap. Har du ytterligere spørsmål kontakt forbundet direkte på mail.

Følgende utdannelser kvalifiserer for ordinært medlemskap

Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling dans (BA-gradene)
Norges Dansehøgskole, (BA-gradene)
Høyskolen for dansekunst (BA-grad)
Universitetet i Stavanger (faglærerutdanning i dans/BA-grad)
Høgskolen i Bodø (faglærerutdanning i dans/BA-grad)
NTNU utøverstudium i tradisjonsdans (BA-grad)
Musikkteaterhøyskolen (BA-grad)
BA-grad i dans ved skoler i utlandet

Følgende utdannelser kvalifiserer som prøvemedlemskap

Bårdar Akademiet (2-årig)
Musikkteaterhøyskolen (2-årig)
Spin Off Forstudium (1-årig)
Circle Dance Academy (1-årig)

Relevant arbeidserfaring over flere år.

Merk: En person med en ett- eller toårig utdanning som er godkjent av forbundet får godskrevet utdanningstiden som opptjeningstid til ordinært medlemskap.