Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Kontakt

Norske Dansekunstnere er her for deg! Har du spørsmål knyttet til arbeidsliv, veiledende satser, opphavsrett eller trenger tips til hvordan løse en konflikt? Ta kontakt med oss direkte! Trenger du juridisk bistand videreformidler vi din henvendelse til juristene vi samarbeider med.

Forbundsleder

Kristine Karåla Øren

Telefon: 92 61 53 88

Mail: forbundsleder@norskedansekunstnere.no

Valgt for perioden 2018 - 2020 / 2020 - 2022 / 2022 - 2024

Nestleder

Mikael Rønne

Mail: nestleder@norskedansekunstnere.no

Vikarierende nestleder for Eva Grainger - valgt for perioden: 2019 - 2021 / 2021 - 2023

Medlemsdialog

Kristine Grimsrud

Kristine er hovedansvarlig for oppfølging av medlemmer, gjennom personlig rådgivning og relevante medlemsrettede aktiviter som kurs, seminarer og workshops. Kristine er ansatt i en 100% stilling hos Norske Dansekunstnere.

For medlemshenvendelser: medlemsdialog@norskedansekunstnere.no

For andre henvendelser:

kristine.grimsrud@norskedansekunstnere.no

Telefon: 467 07 029

Administrasjonsmedarbeider

Malin Persson er ansvarlig for det administrative arbeidet for forbundet, herunder generelle henvendelser knyttet til administrasjon, medlemskap og økonomi. Malin er ansatt i en 50% stilling i Norske Dansekunstnere.

Mail: malin.persson@norskedansekunstnere.no

Telefon: 467 07 058

Vederlags- og privatkopieringsansvarlig

Mina Weider er engasjert hos oss i forbindelse med et forsterket fokus på vederlagsfondet og utbetalingene av rettighetsvederlag for privatkopiering og NRK-arkiv til rettighetshavende dansere, koreografer og deres etterkommere.

Har du spørsmål vedrørende disse områdene, ta kontakt med Mina på:

Mail: mina.weider@norskedansekunstnere.no

Telefon: 488 44 024

Norske Dansekunstnere har kontorer i

Welhavens gate 1, 0166 Oslo

Du når oss på mail: kontakt@norskedansekunstnere.no

Telefon: 21 02 71 80