Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Kontakt

Norske Dansekunstnere er her for deg! Har du spørsmål knyttet til arbeidsliv, veiledende satser, opphavsrett eller trenger tips til hvordan løse en konflikt? Ta kontakt med oss direkte! Trenger du juridisk bistand videreformidler vi din henvendelse til juristene vi samarbeider med.

Forbundsleder

Kristine Karåla Øren

Telefon: 92 61 53 88

Mail: forbundsleder@norskedansekunstnere.no

Valgt for perioden 2018 - 2020 / 2020 - 2022

Nestleder

Eva Grainger

Telefon: 99 45 47 97

Mail: nestleder@norskedansekunstnere.no

Valgt for perioden: 2019 - 2021 / 2021 - 2023

Medlemsdialog

Kristine Grimsrud

Kristine er hovedansvarlig for oppfølging av medlemmer, gjennom personlig rådgivning og relevante medlemsrettede aktiviter som kurs, seminarer og workshops. Kristine jobber i en 50% stilling hos Norske Dansekunstnere.

Mail: medlemsdialog@norskedansekunstnere.no

Telefon: 467 07 029

Politisk rådgiver

Ine Vie

Ine er ansvarlig for å følge opp handlingsplan, og arbeide mot politisk ledelse nasjonalt og lokalt, i samarbeid med forbundsleder og nestleder. Ine er ansatt i en 50% stilling i Norske Dansekunstnere.

Mail: politikk@norskedansekunstnere.no

Administrasjonsmedarbeider

Øyvind Dammerud er ansvarlig for det administrative arbeidet for forbundet, herunder generelle henvendelser knyttet til administrasjon og økonomi. Øyvind er ansatt i en 80% stilling i Norske Dansekunstnere.

Mail: kontakt@norskedansekunstnere.no

Norske Dansekunstnere har kontorer i

Welhavens gate 1, 0166 Oslo

Du når oss på mail: kontakt@norskedansekunstnere.no

Telefon: 21 02 71 80