Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Stillingsutlysninger

På denne siden deler vi fortløpende relevante stillingsutlysninger for dansere, koreografer og pedagoger. Forbundet oppfordrer også til å følge Danseinformasjonen, da de også har en god oversikt over stillinger innenfor dansekunstfeltet.

Norske Dansekunstnere utlyser 2 stillinger i administrasjonen

Dialog- og medlemsansvarlig - 50% stilling

Er du en person som motiveres av å løse medlemmenes utfordringer og behov? Da er det nettopp deg vi vil ha! Vi søker en person som smiler gjennom telefonen, er god til å lytte, er løsningsorientert og som kan være en god relasjonsbygger og en sterk ambassadør for Norske Dansekunstnere.

Administrasjonsmedarbeider - 80% stilling

Norske Dansekunstnere søker en administrasjonsmedarbeider som skal være med å sikre en ny administrativ struktur i organisasjonen. Personen vil være ansvarlig for kontorfunksjoner, sentralbord, enkel saksbehandling og posthåndtering. En viktig del av arbeidet vil også være å følge opp forbundets medlemsregister og regnskapssystem – herunder lønnsinformasjon, fakturering, bilagsføring og diverse enklere regnskapsoppgaver.

Se full utlysning for begge stillinger under!

Spørsmål til stillingen rettes til forbundsleder Kristine Karåla Øren, 92615388 / forbundsleder@norskedansekunstnere.no eller nestleder Eva Grainger, 99454797 / nestleder@norskedansekunstnere.no

Søknad med CV sendes per mail til: nestleder@norskedansekunstnere.no

Søknadfrist fredag 4.desember 2020 klokken 13.00

Stillingsutlysning dialog- og medlemsansvarlig

Faglig og kunstnerisk påfyll

- Hva skal til for å være i utvikling og ha et bærekraftig virke eller kunstnerskap?

I scenekunstfeltet må dansekunstnere ofte kunne veksle mellom å skape, utøve, og formidle.

Post-BA – dansekunst på KHIO tilbyr flere utdanningsløp som imøtekommer denne virkeligheten. Tirsdag 17 nov. kl. 09.30 – 10.30 – kan du møte studenter fra de tre programmene som har gjort seg noen erfaringer med flere utdanninger i sitt kunstnerskap, i tillegg vil de programansvarlige være der for å svare på eventuelle spørsmål. Møtet gjennomføres digitalt:

https://khio-no.zoom.us/j/67955486749?pwd=ZUwrdlFpenY4Tm1aSzlqVW13eERDQT09

Meeting ID: 679 5548 6749 / Passcode: 176696

Vi møter deg i samtale om overføringsverdier mellom det skapende, utøvende og pedagogiske i et kunstnerskap. I tillegg gis det en kort orientering om de tre studieprogrammene (MA dans, MA koreografi og PPU Dans) for potensielle søkere. Søknadsfrist for de ulike utdanningsløpene er 1.desember 2020.

Velkommen!

FFUK søker ny direktør

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) har siden opprettelsen i 1956 vært viktig for musikere, sangere, dansere, skuespillere og dirigenter som bor og har sitt virke i Norge. Fondet krever inn avgift for offentlig fremføring av ikke-vernet innspilt musikk.

Fondsstyret er oppnevnt av Kulturdepartementet og tildeler støtte til profesjonelle utøvere etter søknad. Støtten gis som prosjekt- eller reisestøtte og til plateinnspillinger. I 2019 behandlet FFUK 3 002 søknader om totalt kr 118 millioner, og tildelte kr 23,5 millioner. Vi har nå fem søknads- og tildelingsrunder i året og får gjennom de mange søknadene både god oversikt over hva som skjer og direktekontakt med veldig mange av landets profesjonelle utøvere.

Fondets direktør slutter i 2021 pga. oppnådd pensjonsalder. Vi søker hennes etterfølger som vil få ansvaret for den daglige driften, herunder personalansvar for tre ansatte, økonomi og budsjettansvar, sekretæroppgaver for styret samt ansvaret for å videreføre kontakten med berørte organisasjoner og Kulturdepartementet.

Søker bør ha kjennskap til utøverorganisasjonene, kjennskap til utøverfeltet og erfaring fra organisasjonslivet. Det er nødvendig med økonomiforståelse, ledelseserfaring og erfaring med personalansvar. Søker må ha god skriftlig fremstillingsevne og juridisk kompetanse er en fordel. Personlig egnethet vil være viktig.

Ny direktør ansettes i fast stilling og lønn avtales særskilt.

Mer informasjon om fondet finnes på www.ffuk.no.

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Bjørg Eriksen, Tlf. 905 21 221


Søknad sendes innen 15. oktober 2020 til:

Fond for utøvende kunstnere, Postboks 626 Sentrum, 0106 Oslo

eller til

ffuk@ffuk.no

Audition Amadeus, Kilden Teater og Konserthus

Kilden teater og konserthus skal høsten 2021 produsere Peter Schaffers moderne klassiker, musikkteaterforestillingen Amadeus. I den forbindelse søker de etter sterke og allsidige skuespillere, dansere og sangere.

Kilden teater og konserthus ønsker et mangfold blant aktørene, og ser etter ulike uttrykk, stemmer, kropper og personligheter.

Prøveperiode 2.august - 16.september 2021 / Forestillingsperiode 17.september - 16.oktober 2021.

Audition avholdes i Oslo 6, 7 og 8.september 2020.

Koreograf: Thomas Glans

Søknadsfrist 10.august 2020

Utlysning

Harstad kulturskole søker dansepedagog i inntil 85% stilling

Harstad kulturskole søker primært deg som har kompetanse til å undervise i jazzballett og hip hop og som kan undervise barn og ungdom med stort engasjement. Stillingsstørrelsen kan avhenge av elevgrunnlaget høst 2020 og stillingen kan deles. Tiltredelse 01.08.2020.

Arbeidsoppgavene inkluderer undervisning av ulike dansepartier, arbeid med prosjekter / forestillinger, og tverrfaglig arbeid. Man jobber selvstendig, men også i samarbeid med andre lærere på kulturskolen.

Harstad kommune er Nord-Norges tredje største by, med 25 000 innbyggere. Kulturskolen har ca 700 elevplasser, med 430 på dans. Skolen har et stort dansemiljø og tradisjon for både større danseforestillinger og prosjekter/oppdrag i samarbeid med ulike aktører.

Søknadsfrist er 7-juni 2020

Les mer her!

Lillehammer og Gjøvik Dansesenter søker dansepedagog

Vi søker en kreativ og initiativrik dansepedagog som vil være med å forme vårt stadig voksende miljø i Lillehammer. Senteret teller 800 elever i alderen 5-20 år. Vi har kurs innen klassisk ballett, jazzballett, moderne, hip hop, barnedans m.m.

Stillingen er 40% og arbeidet kan fordeles over mandag og tirsdag. Hovedområdet er jazzballett med noen barnedans.

Du bør ha erfaring med undervisning av småbarn i tillegg til eldre elever, men det viktigste er deg som pedagog og inspirator. Vi kan tilby gode lønnsbetingelser, et spennende og kreativt miljø, hyggelig kolleger og mange prosjekter i samarbeid med festivaler i regionen og andre arrangementer. Vi dekker reiseutgifter, overnatting og diett ved pendling.

Søknadsfrist: 1.juni 2020

Kontaktinfo: Louise Bothner-By - 93035165

Mail

Nettside

Ledig stilling: Kulturskolelærer dans – Molde kulturskole

Molde kulturskole har ledig fast stilling som dansepedagog for to eller flere personer. Samlet er stillingsbehovet inntil 150%. Dansepedagogene skal samlet dekke et bredt undervisningsbehov (barnedans, klassisk, jazz, moderne, hip-hop, fordypningstilbud og koreografi) forankret i nasjonal rammeplan for kulturskoler.

Søknadsfrist er 14. april

Les mer!