NY_Historikk_illustrasjon_stor

PRODA

Norske Dansekunstnere har inngått en tariffavtale med PRODA profesjonell dansetrening, som regulerer ansettelsesforholdet for pedagoger som ansettes eller tilsettes.

Norske Dansekunstnere og PRODA profesjonell dansetrening, har et godt samarbeid om gode arbeidsvilkår for de pedagogene som er tilknyttet PRODA Oslo, i tillegg til alle de regionale avdelingene rundt om i landet.

PRODA ansetter profesjonelle dansekunstnere til å undervise og videreutvikle norske dansekunstnere. Utøvelse og formidling av dans stiller særlige krav til kontinuerlig egentrening og kompetanseutvikling med veiledning fra pedagoger på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Lønnen er derfor på et nivå som tilsvarer det mandatet disse pedagogene innehar.

Lønnsregulativ PRODA

Lønnsregulativet for PRODA profesjonell dansetrening beregnes ut ifra lengde på klassen og pedagogens ansiennitet.

Ansiennitet inndeles i to grupper, over og under 10 års profesjonelt virke som dansekunstner.

Tariffavtalen forhandles hvert år, med hovedoppgjør hvert annet år. Lønnsjustering og andre tekstlige endringer knyttet til arbeidsforholdet justeres fra og med 1.august gjeldende år.

Lønnssatser for pedagoger

Gjeldende fra 01.08.2023
AnsiennitetInntil 60 min klasse

Inntil 90 min klasse

Inntil 120 min klasse
0-10 årkr. 1 131kr. 1 509kr. 2 009
Over 10 årkr. 1 415kr. 1 688kr. 2 250

Tariffavtale pedagoger ved PRODA

Standard kontrakt ved PRODA