Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Debatten om Norsk Kulturråd - Norske Dansekunstnere uttaler seg

Norske Dansekunstnere kommer med sitt innspill i den omfangsrike debatten som raser av gårde på Scenekunst.no

Som kunstnerorganisasjon av og for dansekunstnere er Norske Dansekunstnere opptatt av hva kunstnerne mener, både om utformingen av feltets fremtid og om endringer i nøkkelinstitusjoner med enorm betydning for kunstens eksistens og tilblivelse. Derfor vil vi her kommentere omstillingen av Norsk kulturråd, etter at Mia Habib etterlyste bl.a. vår stemme forrige uke i sitt intervju med Chris Erichsen - på nevnte Scenekunst.no

Manglende dialog om forvaltningsstrukturer

Debatten om Norsk Kulturråd - Utvalgsmedlemmer mener direktøren prøver å parkere dem

Debatten om omorganiseringen i Norsk Kulturråd raser videre!

Sigrid Røyseng og Ande Somby, utvalgsmedlemmer i Statens kunstnerstipend sier: "Vi registrerer at Danielsen opplyser om at omorganiseringen av Kulturrådet har vært en prosess preget av involvering. Vi finner det derfor nødvendig å formidle at vi som medlemmer av Utvalget for Statens kunstnerstipend ikke har vært invitert til noen dialog om spørsmålet."

Vi i Norske Dansekunstnere har også vært svært kritiske til mangel på involvering i denne omorganiseringsprosessen, noe vi har påpekt tidligere, sammen med flere andre aktører og organisasjoner i kunst- og kulturfeltet.

Ubesvarte spørsmål om Kulturrådet

Debatten om Norsk Kulturråd - Mia Habib inviterer oss til dansegulvet!

Mia Habib inviterer Norske Dansekunstnere m.fl til dansegulvet i forbindelse med omorganiseringen i Norsk Kulturråd! Vi takker de kunstnerne som vet å etterlyse oss når vi kanskje i for stor grad dras inn i politikkområder som krever umiddelbar oppmerksomhet, slik pandemien har gjort. Vi er derfor veldig glade for Mia Habibs innlegg og kommentarer på Scenekunst.no Ved å stille disse spørsmålene åpnes muligheten for å diskutere kunstens kontekst og det rommet den virker i. Som kunstnerorganisasjon ønsker vi denne åpningen hjertelig velkommen og ser gjerne at flere kunstnere gjør det samme. Og vi ser frem til en åpen dialog med hele danse- og scenekunstfeltet som tidligere annonsert 8.mars 2021!

"Vi må lære oss å sloss"

Innspill til plan for gjenåpning av kunst- og kulturlivet

I forbindelse med arbeid med strategier og planer for en trygg gjenåpning av kunst- og kulturlivet ble det tirsdag 16.februar 2021 gjennomført et åpent innspillsmøte med familie- og kulturkomiteen. Vi har sendt skriftlig innspill hvor vi fokuserer på at feltet trenger tiltak og økonomiske ordninger ut over pandemiens lengde, og at det frie ikke-institusjonaliserte feltet må prioriteres like sterkt som institusjonsfeltet.

Les vårt innspill her!

Norske Dansekunstnere - innspill sendt familie- og kulturkomiteen 18.feb 2021
Vis flere aktuelle saker