Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Innspill til stimuleringsordningen for 2021

Vi har idag sendt innspill til forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer i 2021 (stimuleringsordningen), hvor vi fokuserer på hvordan ordningen bør justeres slik at den treffer kunstnere og aktører best mulig.

I tillegg ser vi nå et ytterligere behov for at Kulturdepartementet i samarbeid med kulturlivet utarbeider en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når det lar seg gjøre ut fra smittesituasjonen, samt en beredskapsplan med ulike scenarioer dersom nye smittevernrestriksjoner blir innført, for å gi forutsigbarhet for arrangører, kunstnere, kulturarbeidere og underleverandører

Les vårt innspill her!

Norske Dansekunstnere - innspill sendt Kulturdepartementet 21.jan 2021

Kompensasjonsordning for det frie prosjektbaserte dansefeltet

I forbindelse med pandemien har mange opplevd utsettelser og avlysninger, noe som har ført til merkostnader. Det frie prosjektbaserte scenekunstfeltet, finansiert via ordningene i Kulturfondet hos Kulturrådet har i stor grad vært utelatt fra alle kompensasjons- og stimuleringsordninger, og oppfordringen fra Kulturrådet er derfor svært gledelig og etterlengtet.

– Mange produksjoner har blitt tvunget til stoppe, endre planer, eller fått premierene sine utsatt på grunn av koronarestriksjonene. Vi vet at det kan ha ført til merutgifter, og derfor oppfordrer vi scenekunstnerne til søke om tilleggsbevilgninger som kan dekke disse utgiftene, sier Peder Horgen og Camara Lundestad Joof som leder fagutvalgene for dans og scenekunst i Kulturrådet.

Vi støtter denne oppfordringen - og anbefaler alle å søke.

Les mer!

Dansenett Norge utlyser ny søknadsfrist 21.januar 2021 kl.13.00

Dansenett Norge er et turnenettverk for å gjøre danseforestillinger tilgjengelig for publikum i hele landet. Dette er et samarbeid mellom Dansens Hus, Bærum Kulturhus Dans Sørøst-Norge, RAS, DansiT og Dansearena nord.

Koreografer og kompanier er velkomne til å søke til Dansenett Norge.

Denne søknadsrunden vil gjelde for turné høsten 2022. Les følgende før du søker. Det oppfordres til å søke i god tid før søknadsfristens utløp!

Link til søknadsskjemaet finner du her!

Har du vært med i NRK-TV før 1997?

Har du vært med som danser eller koreograf i produksjoner som er sendt i NRK-TV inntil 1997? Norske Dansekunstnere gjenopptar arbeidet med å finne frem til rettighetshavere, og skal fordele en god slump penger mellom dere som var med som danser eller koreograf den gangen da og inntil 1997.

Husker du hvem andre som var med?
Kjenner du noen som bør få med seg denne nyheten?

Vi håper at den gamle jungeltelegrafen gjenoppstår side om side med sosiale medier, slik at vi når ut til både «analoge og digitale» aktive som pensjonerte dansekunstnere.

Les mer her!
Vis flere aktuelle saker