Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Digitalt innspillsmøte med Anette Trettebergstuen

Torsdag 20.januar kom regjeringen og kulturministeren med lettelser for kulturlivet. Lettelser, som for de aller fleste ikke er lettelser likevel pga. strenge regler om kohortinndeling på maks 200 publikummere med 2 meter mellom hver kohort, egne toaletter, garderober og bevertning! Vi er glad for at kulturministeren kom med noen forslag til bedringer for kulturfeltet, men er skuffet over at vi ikke blir vist mer tillit og likestilles med andre næringer.

Mandag 24.januar klokken 16.00 kan du møte kulturminister Anette Trettebergstuen i et digitalt innspillsmøte, hvor du får mulighet til å stille spørsmål eller kommentere på restriksjonene og reglene som gjelder for kunst- og kulturlivet. Vi oppfordrer alle til å delta!

Les mer!

Norske Dansekunstneres appell #kulturenkveles

Onsdag 19.januar sto et samlet kunst- og kulturfelt på Eidsvolls plass og ba om å bli prioritert!

Nestleder Eva Grainger holdt appell på våre vegne. Vi fokuserte på uforholdsmessigheten i restriksjonene som har vært pålagt kunst- og kulturfeltet i 22måneder.

Vi ba, på lik linje med resten av aktørene, om at kunst- og kulturfeltet prioriteres, og at restriksjonene samsvarer med andre næringer.

Les hele vår appell her på nettsiden!

Appell

Protestmarkering #kulturenkveles

I dag holdt nestleder Eva Grainger appell under protestmarkeringen foran stortinget. Vi protesterer mot den urettferdige nedprioriteringen av kulturbransjen, og stiller spørsmålstegn ved faktagrunnlaget regjeringen og helsemyndighetene baserer seg på når de behandler oss annerledes enn andre bransjer og næringer.

Vi vil ha tydelige svar og konkrete tiltak som skaper forutsigbarhet i en pandemi som har pågått i snart to år. Vi står sammen med resten av bransjen og krever at politikere snakker mindre og handler mer!

Markeringen samlet aktører fra hele kunst- og kulturbransjen i tillegg til politikere fra hele bredden av norsk politikk.

Et lite utvalg pressedekning fra Dagsavisen Morgenblandet AvisaOslo NRK

Bli med på protestmarkering!

Kulturen kveles!

Onsdag 19.januar 2022 fra klokken 12.00 - 14.00 samles hele kunst- og kulturbransjen på Eidsvolls plass, for å be politikere og helsemyndighetene prioritere bransjen. Gjennom 22 måneder har vår bransje tatt en stor del av støyten. Nå er det nok!

Meld deg på, og bli med. Sammen er vi sterkere.

Les mer!

Danse- og scenekunstens behov i møte med Covid-19

I forbindelse med regjeringens pressekonferanse 13.januar 2022, har vi i dag sendt skriftlig innspill til Kulturdepartementet hvor vi ber om at kunst- og kulturlivet nå prioriteres gjenåpnet.

Vi mener at restriksjonene som de er per i dag er uforholdsmessig strenge, og at vi nå trenger en kulturminister som virkelig slåss for sitt felt.

Vi kommer også med konkrete forslag til ulike økonomiske tiltak som vi mener vil kompensere og stimulere norske danse- og scenekunstnere best mulig.

Les mer!
Vis flere aktuelle saker