Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett 2021

I fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett ser vi ikke at den lovte satsingen på å løfte dansekunsten, som ble annonsert da statsbudsjettet for inneværende år ble lagt frem i oktober, er fulgt opp. Vi hadde håpet at denne satsingen ville videreføres i revidert budsjett, fordi dansekunstfeltet i dag er sterkt underfinansiert og mangler institusjoner, noe som gjør behovet enda mer prekært.

For å sikre dansekunstens fremtid i Norge er det viktig at politikken nå og fremover legger til rette for og sørger for økonomiske ressurser til utvikling av et nytt rammeverk og nye institusjoner som kan betjene kunstnerne i det frie, prosjektbaserte feltet.

Norske Dansekunstnere - innspill til revidert nasjonalbudsjett

Innspill sendt Finanskomiteen, Kulturdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet 11mai2021

Lunchmøte med Norsk Kulturråd

Onsdag 12.mai 2021 fra 12.00-13.00 inviterer vi Norsk Kulturråd til digitalt lunchmøte. Fra Kulturrådet kommer Yrjan Svarva, Jørgen Knudsen og Hedda Abildsnes for å fortelle om ordningene under Norsk Kulturråd, informere kort om den nye strukturen etter omorganiseringen internt, og for å svare på spørsmål fra deltakerne.

Husk å melde deg på i forkant!
Påmelding skjer her!

Les mer!

SKUDA planlegger nytt mentoringprogram

Skuespiller- og danseralliansen planlegger nytt mentoringprogram! Som kunstner i etableringsfasen, kan det være fint å slå følge med noen som har kjennskap til veien man går. I dette programmet, fokuseres det på hvordan du som adept, gjennom samtaler med mentoren kan få et positivt utbytte av dennes kompetanse, både kunstnerisk og erfaringsmessig.

Søknadsfrist søndag 9 mai 2021!

Les mer!

UTVIDET FRIST!

Spørreundersøkelsen om dansekunstneres økonomi og arbeidsvilkår i 2020 er fremdeles mulig å gjennomføre! For at denne viktige spørreundersøkelsen skal være så gyldig som mulig trenger vi flest mulig svar!

Vi utvider derfor fristen til SØNDAG 9. MAI 2021

Og tusen takk til alle dere som allerede har svart!

Ta undersøkelsen her!
Vis flere aktuelle saker