Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Dansenett Norge inviterer til weminar

Dansenett Norge inviterer til webinar med Lisa Baxter for dansekunstnere som vil forstå mer om sammenhengen mellom eget kunstnerisk arbeid og publikums opplevelse. Webinaret fokuserer på de tre pilarene i kunstproduksjon; din hovedmotivasjon for arbeidet, din kunstneriske praksis og publikums opplevelse av arbeidet ditt - og hvordan disse tre pilarene gjensidig påvirker hverandre.

Webinaret er for scenekunstnere, og du vil delta gjennom praktiske øvelser, grupper og diskusjoner. Lisa Baxter leder webinaret over 3 økter fra 14.00-16.00 den 11.nov, 23.nov og 3.des 2020

Påmelding innen 9.november 2020 til kirre@dansenshus.com

Webinar Dansenett Norge

Webinar for dansekunstnere som vil forstå mer om sammenhengen mellom eget kunstnerisk arbeid og publikums opplevelse.

Kompensasjons- og stimuleringsmidler til Norsk Kulturråd

Mandag 19.oktober fremla Kulturministeren den nye kompensasjons- og stimuleringsordningen, hvor 130 mill kr. er satt av til etablerte ordninger i kultursektoren for å stimulere til aktivitet.

Forbundet har siden 16.mars bedt om at det øremerkes og tildeles midler til den frie prosjektbaserte dansekunsten via prosjektordningene for scenekunst i Kulturfondet, og synes det er svært gledelig at Kulturrådet nå får 50 millioner kr til blant annet ordningene "Forprosjekt scenekunst" og "Fri scenekunst - prosjekt (dans og teater).

Pressemelding Kulturrådet

Pressemelding Kulturdepartementet

Faglig og kunstnerisk påfyll?

- Hva skal til for å være i utvikling og ha et bærekraftig virke eller kunstnerskap?

I scenekunstfeltet må dansekunstnere ofte kunne veksle mellom å skape, utøve, og formidle.

Post-BA – dansekunst på KHIO tilbyr flere utdanningsløp som imøtekommer denne virkeligheten. Tirsdag 17 nov. kl. 09.30 – 10.30 – kan du møte studenter fra de tre programmene som har gjort seg noen erfaringer med flere utdanninger i sitt kunstnerskap, i tillegg vil de programansvarlige være der for å svare på eventuelle spørsmål. Møtet gjennomføres digitalt!

Mer info her!

Norske Dansekunstnere skriftlig innspill til Statsbudsjettet 2021

Norske Dansekunstnere har torsdag 15.oktober sendt skriftlige innspill til Statsbudsjettet 2021.
Forbundet spiller inn til Familie- og Kulturkomiteen og Forsvarskomiteen.

Forbundet stiller seg i tillegg bak innspill sendt fra Kunstnernettverket og Norwaco.

Vi ber også om at Arbeids- og sosialdepartementet må videreføre kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende i 2021.

Vis flere aktuelle saker