Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Norske Dansekunstnere uttalelse om innspillet til Ykom og støttebrevet fra kunstnerorganisasjonene

Ytringsfriheten står som et ufravikelig prinsipp og utgjør grunnlaget for det offentlige ordskiftet i Norge. Den er faktisk fundamental og grunnleggende for vårt demokrati. Derom hersker ingen tvil, så la oss bare sementere det som utgangspunkt en gang for alle!

Vi kommer gjennom denne uttalelsen med en klargjøring knyttet til innspillet Norske Dansekunstnere sendte til Ytringsfrihetskommisjonen, og som vi står alene bak. Øvrige organisasjoner hefter ikke for innholdet eller meningene her, disse stilte seg utelukkende støttende til de dansekunstnere vi representerer som opplever hets og trakassering.

Støttebrevet som de 15 organisasjonene stilte seg bak hadde som mål å utelukkende vise solidaritet med dem som opplever hets. Ingen av organisasjonene støtter hverken boikott eller scenenekt. Organisasjonene har vist sin solidaritet med utsatte kunstnere, for å styrke og utvide ytringsrommet.

Hvor mye skal vi tåle?

Uttalelse fra Norske Dansekunstnere

Norske Dansekunstnere i media

Norske Dansekunstnere kommer torsdag 1.juli med tilsvar til kritikken og det vi anser som feilinformasjon fra Ytringsfrihetskommisjonens.

I Klassekampen tirsdag 29. juni går Kjersti Løken Stavrum og Jan Inge Sørbø fra Ytringsfrihetskommisjonen hardt ut mot femten kunstnerorganisasjoner generelt og Norske Dansekunstnere spesielt.

Vårt forsøk har aldri vært å innskrenke ytringsrommet. Snarere det motsatte. Vårt innspill handler nettopp om hvordan kommisjonens fremtreden virker ytringsbegrensende og gjør det vanskeligere for kunstnere å ytre seg trygt og fritt.

Les mer!

Norske Dansekunstnere i media

Kunstnere i Norge opplever et stadig hardere ytringsklima og blir i økende grad utsatt for hets og trakassering, med referanser til kunsten de skaper. Særlig rammer dette kunstnere i det prosjektbaserte, frie scenekunstfeltet. Norske Dansekunstnere blir til stadighet informert om hendelser der hetsende og trakasserende ytringer rettes mot kunstnere.

I den forbindelse sendte vi et innspill til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet for å utdype vår bekymring og samtidig tegne et bakteppe av den situasjonen som flere av kunstnerne vi representerer står i.

Dagsavisen tok saken og har intervjuet oss i forbindelse med innspillet og støtteerklæringen kommisjonen mottok fredag 23.juni 2021.

Les mer!

Den kunstneriske ytringsfriheten er under press

Kunstnere i Norge opplever et stadig hardere ytringsklima og blir i økende grad utsatt for hets og trakassering med referanser til kunsten de skaper. Særlig rammer dette kunstnere i det prosjektbaserte, frie scenekunstfeltet. Norske Dansekunstnere har jobbet inngående med problematikken rundt hets og trakassering siden 2018.

I den forbindelse har vi i dag oversendt Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet et innspill for å utdype vår bekymring og samtidig tegne et bakteppe av den situasjonen som flere av kunstnerne vi representerer står i. Vi søker med dette innspillet både å kommentere Ytringsfrihetskommisjonens arbeid og deres egen kontekstuelle forståelse, samt beskrive den utviklingen vi observerer på kulturfeltet og i samfunnet hva gjelder kunstneres ytringsrom og muligheter for å delta i en konstruktiv og opplyst samfunnsdebatt.

Les mer!
Vis flere aktuelle saker