Norske Dansekunstnere er et uavhengig fagforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Statens Kunstnerstipend - Midlertidig stipendordning COVID-19

Kulturdepartementet meldte 29. mai at enkeltkunstnere får 70 millioner kroner i en midlertidig stipendordning som skal forvaltes av Statens kunstnerstipend.

Føremålet med stipendet er å halda oppe kontinuitet i kunstnarisk produksjon, sikra sysselsetjing og bidra til etterspørsel av kunsten.

Les mer om ordningen og gå til søknadsskjema her!

Kontakt sekretariatet i Statens Kunstnerstipend om du har spørsmål, men les først nøye gjennom informasjon om ordningen: SKScovid19@kulturradet.no

Søknadsfrist 5.august 2020 klokken 13.00

FFUK - Midlertidig stipendordning COVID-19

Kulturdepartementet meldte 29. mai at enkeltkunstnere får 30 millioner kroner i en midlertidig stipendordning som skal forvaltes av Fond for utøvende kunstnere.

Formålet med ordningen er å opprettholde aktivitet og motvirke langtidsuvirksomhet blant utøvende kunstnere som har oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Les mer om ordningen og gå til søknadsskjema her!

Det er ikke satt noen søknadsfrist, men søknadsskjema vil være åpent ut august 2020. Vi anbefaler alle å lese veiledningen nøye, og kontakte administrasjonen om man har ytterligere spørsmål: ffuk@ffuk.no

Sommerferie hos Norske Dansekunstnere

Norske Dansekunstnere har sommerferie fra og med 1. juli og er ikke tilbake på kontoret før 10.august.

I denne perioden vil vi ikke være tilgjengelige på telefon eller mail, og du må påvente lang behandlingstid på din henvendelse.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Norske Dansekunstneres innspill til revidert nasjonalbudsjett

Norske Dansekunstnere registrerer at det i årets revisjon av nasjonalbudsjettet naturlig nok er lagt vekt på å prioritere og sikre økonomiske tiltak for å avhjelpe den pågående Covid-19 situasjonen. Vi ser behov for ytterligere styrkinger og tiltak både til den pågående revideringen av budsjettet, og til myndighetenes videre arbeid med å innrette økonomiske virkemidler tilpasset situasjonen, da svært mange av våre medlemmer opplever å ikke være verken tilstrekkelig sikret eller ivaretatt gjennom de foreløpig fremlagte tiltakene og ordningene.

Les hele vårt innspill her!

Korona

Den 12. mars 2020 ble hele kulturfeltet satt ut av spill på grunn av restriksjoner innført av myndigheten med bakgrunn i koronapandemien. Vi står i en svært vanskelig situasjon, og vår hverdag er preget av kaos, usikkerhet. Mange kunstnere er i en økonomisk svært utsatt posisjon.

Vi har samlet all informasjon som foreligger per dags dato i en egen side.

Info om korona
Vis flere aktuelle saker