Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Prioritert stryking av scenekunsten som fagområde under Norsk kulturfond

Norske Dansekunstnere har i dag sendt et innspill til rådet og fagadministrasjonen i Norsk kulturråd med prioriteringer for Norsk kulturfond for de kommende årene. Vi kommer med anbefalinger bl.a. om styrking av scenekunst som fagområde og ber rådet søke Kulturdepartementet om 75 mill. kr i friske midler øremerket de eksisterende ordningene for scenekunst for 2023. I tillegg kommer vi med forslag om nye ordninger for mangfold og inkludering, scenekunst rettet mot barn og unge, samt en ordning for produsentstøtte. Anbefalingene er basert på innspill fra våre medlemmer, samt andre profesjonelle aktører i dansekunstfeltet som vi har mottatt de siste årene.

Les innspillet her!

Scenekunststrategien

Mandag 6.september 2021 la kulturminister Abid Q. Raja frem den svært etterlengtede scenekunststrategien. Vi opplever at våre politiske prioriteringer på vegne av dansekunsten blir ivaretatt gjennom strategien. Abid Q. Raja har gjennom sin periode som kulturminister vist at han har en klar ambisjon for utviklingen av dansekunsten i Norge.

Les vår vurdering av strategien sett opp mot tiltak vi mener politisk ledelse må prioritere for å løfte og styrke dansekunsten.

Scenekunststrategien

Norske Dansekunstneres krav til en ny kunst- og kulturpolitikk

Dansekunstnere i Norge står i en presset situasjon både når det kommer til kunstnerøkonomi og produksjonsforhold. Dette på tross av at kunsten de skaper og utøver blir møtt med økt anerkjennelse og etterspørsel både nasjonalt og internasjonalt. Derfor forventer Norske Dansekunstnere at en ny regjering vil utvise en ambisiøs vilje til å satse på dansekunsten gjennom å tilrettelegge for bedre rammevilkår og ny og utbedret infrastruktur for dansekunsten. Med dette som bakteppe belyser Norske Dansekunstnere her de politiske prioriteringene som er nødvendige for å løfte dansen inn i fremtiden.

Les mer her!

SKUDA ansetter nye dansere og skuespillere

Skuespiller- og danseralliansen gjennomfører en ny søknadsrunde denne høsten med sikte på å ansette kunstnere fra januar 2022. Dette med forbehold om at vi mottar økte midler. For 2022, har vi søkt om en økning i midler for å ansette 16 nye kunstnere.

Du kan søke ansettelse dersom du har jobbet i midlertidige kontrakter eller oppdrag som danser eller skuespiller i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner. Du skal ha vært yrkesaktiv som danser de siste 6 år eller som skuespiller siste 8 år, det vil si at dersom du ble uteksaminert september 2013 som skuespiller, eller i 2015 som danser, kvalifiserer du til å søke.

Søknadsfrist tirsdag 21. september kl 24.

Les mer og søk her!

Fernanda Sparre Smith fyller 100 år

Onsdag 25.august 2021 deltok forbundsleder Kristine Karåla Øren i markeringen av Fernanda Sparre Smiths 100 års dag. Markeringen ble holdt på Teatermuseet i regi av Danseinformasjonen og Teatermuseet.

Vår hilsen til jubilatene leser du i sin helhet her!

Vi gratulerer jubilanten på det hjerteligste.

Foto: «Demonstrasjon, improvisasjon og samtale med Fernanda Sparre Smith og Ingunn Rimestad» 27. april 2018 på Scenehuset i Oslo, i regi av dansekunstner Mina Weider. Foto av Sigrun Drivdal Johnsen.
Vis flere aktuelle saker