Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Høringssvar

Norske Dansekunstnere jobber kontinuerlig inn mot politisk ledelse nasjonalt og regionalt. Forbundets kontinuerlige initiativ, påtrykk og kommunikasjon med politiskere er avgjørende for fremdriften og opprettholdelsen av satsing på dans.

Høringsinnspill 2024

På denne siden finner du alle innspill forbundet har sendt inn til politisk ledelse nasjonalt og regionalt i løpet av 2024.

2024

Høringsinnspill 2023

På denne siden finner du alle innspill forbundet har sendt inn til politisk ledelse nasjonalt og regionalt i løpet av 2023.

2023

Høringsinnspill 2022

På denne siden finner du alle innspill forbundet har sendt inn til politisk ledelse nasjonalt og regionalt i løpet av 2022.

2022

Høringsinnspill 2021

På denne siden finner du alle innspill forbundet har sendt inn til politisk ledelse nasjonalt og regionalt i løpet av 2021.

2021

Høringsinnspill 2020

På denne siden finner du alle innspill forbundet har sendt inn til politisk ledelse nasjonalt og regionalt i løpet av 2020.
2020

Høringsinnspill 2019

På denne siden finner du alle innspill forbundet har sendt inn til politisk ledelse nasjonalt og regionalt i løpet av 2019

2019