Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Handlingsprogram

Norske Dansekunstneres medlemmer påvirker, utvikler og vedtar forbundets handlingsprogram. Forbundets politiske ledelse utvikler kortsiktige og langsiktige strategier som svarer på de vedtak som gjøres på generalforsamlingen.