Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Resolusjoner

Her kan du finne ulike resolusjoner og opprop Norske Dansekunstnere stiller seg bak.

NORSKE DANSEKUNSTNERES RESOLUSJON I FORBINDELSE MED OLJELETING PÅ NORSK SOKKEL

Resolusjonen ble vedtatt av Norske Dansekunstneres generalforsamling 29. juni 2023.

Norske Dansekunstnere krever at all ny leting etter petroleum på norsk sokkel stanses umiddelbart.

Begrunnelsen for dette er å sikre menneskehetens overlevelse i fremtiden. Utbygging av ny infrastruktur for petroleumsutvinning er uforenlig med målet om å nå målene i Parisavtalen og begrense oppvarmingen til 2 C. En eskalerende klimakrise vil slå ned i alle deler av samfunnet. Det vil slå først og hardest ned på dem med minst ressurser og minst historisk skyld i situasjonen. For NODA handler dette både om å verne nåværende og fremtidige medlemmer, og å utøve global solidaritet.

I tråd med vedtak på ekstraordinær generalforsamling går forbundet nå i gang med å opprette en arbeidsgruppe som kan bistå oss i arbeidet med oppfølging av resolusjonen i forbindelse med oljeleting på norsk sokkel. Arbeidsgruppen vil også starte arbeidet med å kartlegge medlemmenes ønsker for hvordan NODA på lengre sikt kan jobbe for klima og miljøtiltak i dansefeltet. Er dette noe du kunne vært interessert i?

Meld deg til resolusjonsgruppa!

Første møte blir onsdag 18.10 kl 9.00-10.00 i Dronningens gate 16, og digitalt for de som ikke kan møte fysisk. Interessert? Send oss en mail innen 10.10 til nestleder@norskedansekunstnere.no.

Bevar Musikk, Dans og Drama i Trøndelag!

Administrasjonen i Trøndelag fylkeskommune foreslår å legge ned tre av fem MDD-linjer i fylket.

Musikk, Dans og Dramalinjene i VGS er en svært viktig grobunn for fremtidens kulturarbeidere. Uten dette linjeløpet forsvinner store deler av grunnlaget inn mot høyere utdanning i kunst og kultur. Dette vil igjen føre til færre profesjonelle utøvere og skapere av kunst og kultur, og til slutt et stort tap for samfunnet.

En nedleggelse av disse linjene kan ikke skje uten kamp!

Norske Dansekunstnere oppfordrer derfor alle til å signere og dele oppropet om å bevare MDD-linjene ved Heimdal vgs, Ole Vig vgs og Olav Duun vgs.

Signer Oppropet!