NY_Historikk_illustrasjon_stor

Generalforsamling

Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighet, og gjennomføres én gang i året. Her vedtas blant annet handlingsprogrammet og representanter til styret og andre verv.

Koreografresidens

For andre år på rad har NSP gleden av å annonsere Nagelhus Schia Productions’ egen residensordning for koreografer.

Koreografresidensen strekker seg over to uker og gir en profesjonell koreograf mulighet til å arbeide prossessorientert sammen med våre dansere fra NSP 2 – et nasjonalt talentprogram for samtidsdans. Mottakeren får et stipend på 20 000 kroner, tilgang til studio i to uker samt et sted å bo om nødvendig.

Søknadfrist 1.juni 2021

Les mer her!

Generalforsamling 2021

Årets Generalforsamling må på grunn av Covid-19 pandemien gjennomføres digitalt. Informasjon om påmelding sendes ut til alle medlemmer.

PRODA profesjonell dansetrening vil gjennomføre sitt Årsmøte i forbindelse med forbundets Generalforsamling.

På denne siden finner du saksdokumenter og praktisk informasjon. Har du spørsmål - kontakt oss på mail: kontakt@norskedansekunstnere.no

Praktisk informasjon

Norske Dansekunstneres generalforsamling og PRODAs årsmøte gjennomføres 19.mai 2021 fra klokken 18.00-21.00.

Møtet gjennomføres digitalt, og krever påmelding. Alle medlemmer av Norske Dansekunstnere mottar informasjon om påmelding på mail.

På grunn av tekniske utfordringer vil det kun være mulig for brukere av PRODA, som er medlem av Norske Dansekunstnere å delta på PRODAs Årsmøte. Dette er avklart og godkjent av PRODA.

Saksdokumenter Norske Dansekunstnere

Dagsorden og innkalling

Saksdokumenter PRODA

Dagsorden og innkalling