Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Innspill Norske Dansekunstnere

På denne siden finner dere Norske Dansekunstnere sine innspill i forbindelse med koronapandemien.

Norske Dansekunstnere jobber intensivt med å sette seg inn i regjeringen o.a. krisepakker, forstå hvordan disse fungerer for vårt felt, og spiller inn om vi ser mangler ved tiltakene eller andre behov som vårt felt er bedre tjent med.

Norske Dansekunstnere - innspill til plan for gjenåpning av kultursektoren

Innspill sendt Familie- og kulturkomiteen 18.februar 2021

Norske Dansekunstnere - Innspill til gjenåpningen av kultursektoren 2021

Innspill sendt til Norsk Kulturråd som forvalter arbeidet, 1.februar 2021

Norske Dansekunstnere - Innspill til kvotefordeling av Statens Kunstnerstipend 2021

Innspill sendt Utvalget for Statens Kunstnerstipend, 1.februar 2021

Norske Dansekunstnere - Innspill til kompensasjons- og stimuleringsordningene for 2021

Innspill sendt til Kulturdepartementet, Familie- og Kulturkomiteen og Norsk Kulturråd, 21.januar 2021

Norske Dansekunstnere - Innspill til kompensasjons- og stimuleringsordningene for 2021

Innspill sendt til Kulturdepartementet, Familie- og Kulturkomiteen og Norsk Kulturråd, 4.desember 2020

Norske Dansekunstnere, Creo og Norsk Skuespillerforbund - Innspill til stimuleringsordningen

Innspill sendt til Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd, 26.november 2020

Norske Dansekunstnere, Creo og Norsk Skuespillerforbund - Uttalelse om stimuleringsordningen

Uttalelse sendt til Kulturdepartementet, 19.november 2020

Norske Dansekunstnere - innspill til forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av Covid-19

Innspill sendt til Kulturdepartementet, Familie- og kulturkomiteen og Norsk Kulturråd, 13.oktober 2020

Norske Dansekunstnere, Norsk Skuespillerforbund, Danse- og teatersentrum - innspill til kompensasjons- og stimuleringsordningen

Innspill sendt sammen med Norsk Skuespillerforbund og Danse- og Teatersentrum sendt til Kulturdepartementet, Familie- og kulturkomiteen og Norsk Kulturråd, 4.september 2020

Norske Dansekunstnere - Innspill til Kunstnermeldingen #2

Innspill sendt til Kulturdepartementet, Norsk Kulturråd, 26.august 2020

Norske Dansekunstnere - innspill i forbindelse med ekstraordinære stipender til kunstnere

Innspill sendt til Familie- og kulturkomiteen, Finanskomiteen, Kulturdepartementet og Finansdepartementet, 12.juni 2020

Norske Dansekunstnere - innspill til Statens Kunstnerstipend i forbindelse med ekstraordinære stipendmidler

Innspill sendt til Utvalget for Statens Kunstnerstipend, 12.juni 2020

Norske Dansekunstnere - innspill Oslo Kommune i forbindelse med ekstraordinære koronamidler

Innspill sendt til Oslo Kommune etter innspillsmøte om ekstraordinære koronamidler, 7.juni 2020

Norske Dansekunstnere - innspill i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett

Innspill sendt til Finanskomiteen, Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og utvalgte representanter i Familie- og Kulturkomiteen, 14.mai2020

Norske Dansekunstnere - innspill til familie-og kulturkomiteen krisetiltak

Innspill sendt til representanter i Familie- og Kulturkomiteen, 25.mars2020

Norske Dansekunstnere - avklaring vedr. regjeringens krisetiltak

Innspill sendt til Finansdepartementet, Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd, 23.mars2020

Norske Dansekunstnere - innspill til Kulturrådet

Innspill sendt til ansatte, rådsleder og beredskapsgruppen i Norsk Kulturråd, 17.mars2020

Norske Dansekunstnere - innspill til regjeringens krisetiltak

Innspill sendt til Finansdepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, 16.mars2020