Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Innspill Norske Dansekunstnere

På denne siden finner dere Norske Dansekunstnere sine innspill i forbindelse med koronapandemien.

Norske Dansekunstnere jobber intensivt med å sette seg inn i regjeringen o.a. krisepakker, forstå hvordan disse fungerer for vårt felt, og spiller inn om vi ser mangler ved tiltakene eller andre behov som vårt felt er bedre tjent med.

Norske Dansekunstnere - innspill i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 14mai2020

Innspill sendt til Finanskomiteen, Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og utvalgte representanter i Familie- og Kulturkomiteen

Norske Dansekunstnere - innspill til familie-og kulturkomiteen krisetiltak 25mars2020

Innspill sendt til representanter i Familie- og Kulturkomiteen

Norske Dansekunstnere - avklaring vedr. regjeringens krisetiltak 23mars2020

Innspill sendt til Finansdepartementet, Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd

Norske Dansekunstnere - innspill til Kulturrådet 17mars2020

Innspill sendt til ansatte, rådsleder og beredskapsgruppen i Norsk Kulturråd

Norske Dansekunstnere - innspill til regjeringens krisetiltak 16mars2020

Innspill sendt til Finansdepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet