Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

For koreografer

Norske Dansekunstnere sine veiledende satser for koreografer tar utgangspunkt i Tariffavtalen for koreografer ved de offentlige institusjonsteatrene. For forbundet er det et viktig prinsipp at koreografer i det frie prosjektbaserte feltet skal motta samme lønn som de ansatte ved teatrene får.

Veiledende satser for koreografer

Utregning av lønn gjøres på grunnlag av ansettelsesform, enten fast ansettelse per år, ansettelse i normalproduksjoner eller ansettelse som koreograf for enkeltstående verk.

I Norge har vi per dags dato ingen koreografer som er fast ansatt på åremål. Vi henviser til Koreografavtalen for mer informasjon om denne type ansettelse.

Under vil vi vise utregning for normalproduksjoner og for enkeltstående verk. Merk at alle utregninger er oppgitt som lønnssatser. Må man fakturere, skal man legge på 36,8% for å dekke sosiale kostnader.

Normalproduksjon

Normalproduksjon brukes i stor grad ved teatrene og ved musikaler. En normalproduksjon har prøvetid på 8 uker. Gjennom lønnen har man tatt høyde for vederlag for selve verket, planleggingstid og selve innstuderingstiden.

Norske Dansekunstnere anbefaler at en normalproduksjon følger den oppsatte prøvetiden på 8 uker, da utregning av lønn er nøye beregnet ut ifra gitt arbeidstid og lengde på verket.

Lønnstabell normalproduksjon

Gjeldende fra 01.08.2018
AnsiennitetLønnstrinnLønn
06192 491
29198 357
411203 452
613207 889
815213 345

10

17219 281
1220228 693
1425247 044
Norge fikk sin statlige utdanning i dans og koreografi i 1979. I dag finnes det flere utdanninger i landet som vektlegger ulike sider av dansekunsten.

Utregning av lønn for koreografer i det frie prosjektbaserte feltet

For koreografer i det frie prosjektbaserte feltet brukes i stor grad to forskjellige modeller for å regne ut lønn for koreografi. Dette er også en utregningsmetode som brukes ved teatrene, men i mindre grad.

For utregning skiller man mellom innstuderingsperioden (del 1) og selve verket som skapes (del 2). Disse to utregningsmodellen gir samlet lønn koreografen mottar for arbeidet.

Lønn for innstudering, enkeltstående verk (del 1)

Del 1 av den samlede lønnen for enkeltstående verk, gjøres ved å beregne lønn for selve innstuderingen. Lønn skal dekke arbeid i forbindelse med prøver med utøvere og andre involverte kunstnere, i tillegg til for- og etterarbeid i forbindelse med disse prøvene.

Utregning av lønn for innstudering følger lønnsregulativ for de fast ansatte ved teatrene. Lønnsregulativet oppgis her i årslønn. For å komme frem til riktig lønn for innstudering deler man på henholdsvis 12 måneder eller 229 dager, og summerer opp i henhold til lengde på prøveperiode.

Lønnsregulativ innstudering enkeltstående verk

Gjeldende fra 01.08.2018
AnsiennitetLønnstrinnÅrslønn
06431 595
29444 744
411456 171
613466 119
815478 352
1017491 662
1220512 765
1425553 909

Lønn for verk, minuttsats (del 2)

Del 2 av den samlede lønnen for enkeltstående verk, gjøres ved å beregne vederlag for verket. Vederlag for verket skal dekke for- og etterarbeid i forbindelse med utvikling av koreografi i tillegg til selve verket.

Beregningen gjøres i henhold til den totale lengde koreografi som skapes.

Ansiennitet følger et eget system, hvor antall tidligere koreograferte minutter, angir hvilken ansiennitet man har / gruppe man skal innplasseres i. Helaftens musikaler teller alltid som 50 minutter koreografert koreografi. Koreografi ellers telles minutt for minutt.

Ansiennitet, gruppe og minuttsats

Gjeldende fra 01.08.2018
Ansiennitet, tidligere koreograferte minutterGruppeLønn pr. minutt
0 - 6011 672
61 - 15021 780
151 - 27031 996
271 - 39042 212
391 - 54052 428
541 -62 644
Ansiennitet for koreografer beregnes utifra antall minutter koreografi man tidligere har koreografert, og ikke antall år siden endt utdannelse.

Utregning av lønn, minuttsats ved enkeltstående verk

Utregning av lønn for enkeltstående verk, avhenger av hvilken ansiennitet man har, altså hvilken gruppe man innplasseres i, og hvor langt verk man skal skape.

Ansiennitet beregnes ut ifra hvor mange minutter koreografi man tidligere har skapt. Antall minutter angir hvilken gruppe man innplasseres i, fra gruppe 1 til 6.

Vi vil under legge frem hvordan lønn for verket skal regnes ut, avhengig av hvilken gruppe man innplasseres i.

Gruppe 1

Gjeldende fra 01.08.2018
Antall minutterPr.minuttTillegg
Inntil 5 minutter16 724
6 minutter17 534
7 minutter18 343
8 minutter19 152
9 minutter19 961
10 minutter20 770
11 minutter, eller mer pr.min1 672+ 4 046

f.eks 30 min

50 160+ 4 046
f.eks 60 min100 320+ 4 046
Mange jobber idag som både utøvende og skapende dansekunstnere. Kontakt forbundet for veiledning om hvordan denne kombinasjonsoppgaven bør kompenseres.