Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

For dansere

Norske Dansekunstnere sine veiledende satser for dansekunstnere tar utgangspunkt i Tariffavtalen for dansere ved de offentlige institusjonsteatrene. For forbundet er det et viktig prinsipp at utøvere i det frie prosjektbaserte feltet skal motta samme lønn som de ansatte ved teatrene får.

Veiledende satser for dansere

Utregning av lønn gjøres på grunnlag av ansettelsesform, enten fast ansettelse eller ved midlertidige ansettelser (stykkontrakt / prosjektbaserte ansettelser).

Vi minner om at dette er lønnssatser. Blir man pålagt å fakturere som selvstendig næringsdrivende anbefaler vi å legge til 36,8% for å dekke sosiale kostnader man selv er ansvarlig for.

Lønnsinnplassering

Ved faste ansettelser skal man bruke lønnsregulativet som gjelder for ansatte i teateroverenskomsten. Man innplasseres på lønnstrinn i henhold til sin gjeldende ansiennitet.

Ved midlertidige ansettelser skal man bruke lønnsregulativet som gjelder for ansatte i teateroverenskomsten. Til forskjell fra fast ansatte, skal midlertidig ansatte derimot innplasseres på ett høyere lønnstrinn en sin gjeldende ansiennitet. Dette gjøres for å ivareta en bedre lønn for dem som er ansatt på kortere kontrakter, og derfor ikke sikres en fast lønn.

Det betyr at når man utfører arbeid som midlertidig ansatt (f.eks gjestespill og produksjoner) skal man innplasseres på et ansiennitetstrinn høyere enn det utdannelse tilsier. Dvs - ble du utdannet i 2020 er du på ansiennitet 2 ved faste ansettelser, men ansiennitet 4 ved midlertidige ansettelser, i perioden frem til du rykker naturlig opp til neste ansiennitet (2022 for dette eksempelet).

Lønnsregulativet oppgis her i årslønn. Et årsverk er beregnet til 229 dager.

Lønnstabell dansere

Gjeldende fra 01.04.2023
AnsiennitetLønnstrinn fast ansettelseÅrslønn fast ansettelseLønnstrinn prosjektÅrslønn prosjekt
012503 11814

514 020

214

514 020

16

526 214

416

526 214

18536 828
6

18

536 828

20549 884
820549 88422564 086
1022

564 086

24578 861
1224

578 861

26594 353
14

29

622 194

31

639 265

1630

630 515

32

648 016

Direkte innpl.32

648 016

34

666 234

Direkte innpl.34

666 234

35675 702
De veiledende satsene er et minimum av det man skal ha betalt som profesjonell dansekunstner.

Kompensasjon for merarbeid eller annet type arbeid

De veiledende satsene er grunnsteinen i utregning av lønn for dansere i forbindelse med produksjon, visninger og gjestespill. Ut over dette vil man ved forskjellige situasjoner eller behov kunne forhandle om ytterlige kompensasjoner i form av økt lønn eller andre goder.

Norske Dansekunstnere anbefaler at det kompenseres ved de følgende situasjonene:

  • Når man må utføre arbeid som ikke er spesifisert i kontrakten, eller går ut over ens egen profesjon.
  • Når man får tilleggsoppgaver, så som understudy, dansekaptein eller koreografiassistent bl.a.
  • Når man må arbeide mer enn anbefalt arbeidstid
  • Ved dobbeltforestilling på en dag
  • Under turné, hvor man er på reise borte fra eget hjem

Utregning av ansiennitet

Ansiennitet regnes ut på følgende måte:

Ved endt godkjent høyere utdannelse (BA, eller tilsvarende) starter man automatisk på ansiennitet 2. Deretter justeres man opp til neste ansiennitet hvert annet år deretter. Ved mastergrad rykker man opp ytterligere to år i ansiennitet.

Var man ferdig utdannet med en BA i dans i 2010, starter man på ansiennitet 2. To år etter, i august 2012, justeres man opp til ansiennitet 4. I 2014 - ansiennitet 6, osv. Ansiennitet for dansere løper i henhold til antall år siden endt utdannelse, og ikke i henhold til arbeidserfaring.

For dansere med høy ansiennitet anbefaler forbundet om å be om direkte innplassering på et høyere lønnstrinn. Forbundet kan bistå med veiledning knyttet til dette.

Mange jobber idag som både utøvende og skapende dansekunstnere. Kontakt forbundet for veiledning om hvordan denne kombinasjonsoppgaven bør kompenseres.