NY_Historikk_illustrasjon_stor

Scene & Musikalteater

Norske Dansekunstnere har inngått en tariffavtale med Spekter (arbeidsgiverforening) som regulerer ansettelsesforholdet for dansere ved offentlige institusjonsteatre, Teateroverenskomsten.

Teateroverenskomsten regulerer ansettelsesforhold for alle dansere som ansettes ved de offentlige institusjonsteatrene. Dette er teatre som er tilknyttet Norsk Teater og Orkesterforening.

Når man tilbys jobb ved ett av disse teatrene, skal man som medlem i Norske Dansekunstnere, ansettes i henhold til bestemmelsene for Norske Dansekunstnere i tariffavtalen.

Teateroverenskomstens forhandles hvert år, hvorav man skiller mellom hovedoppgjør hvor hele avtalen kan forhandles, og mellomoppgjør hvor kun lønnsrammen forhandles.

Avtalen gjelder for Beaivvas Sami Nasunalateahter, Brageteatret, Carte Blanche, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Det Vestnorske Teateret, Haugesund Teater, Hålogaland Teater, Kilden Teater og Konserthus, Nationaltheatret, Nordland Teater, , Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rogaland Teater, , Teater Ibsen, Teater Innlandet, Teater Vestland, Teatret Vårt, Trøndelag Teater og Turnéteatret i Trøndelag

Lønnsinnplassering

Ved faste ansettelser skal man bruke lønnsregulativet som gjelder for ansatte i teateroverenskomsten. Man innplasseres på lønnstrinn i henhold til sin gjeldende ansiennitet.

Ved midlertidige ansettelser skal man bruke lønnsregulativet som gjelder for ansatte i teateroverenskomsten. Til forskjell fra fast ansatte, skal midlertidig ansatte derimot innplasseres på ett høyere lønnstrinn en sin gjeldende ansiennitet. Dette gjøres for å ivareta en bedre lønn for dem som er ansatt på kortere kontrakter, og derfor ikke sikres en fast lønn.

Det betyr at når man utfører arbeid som midlertidig ansatt (f.eks gjestespill og produksjoner) skal man innplasseres på et ansiennitetstrinn høyere enn det utdannelse tilsier. Dvs - ble du utdannet i 2020 er du på ansiennitet 2 ved faste ansettelser, men ansiennitet 4 ved midlertidige ansettelser, i perioden frem til du rykker naturlig opp til neste ansiennitet (2022 for dette eksempelet).

Lønnsregulativet oppgis her i årslønn. Et årsverk er beregnet til 229 dager.

Lønnstabell dansere

Gjeldende fra 01.04.2023


AnsiennitetLønnstrinn fast ansettelseÅrslønn fast ansettelseLønnstrinn prosjektÅrslønn prosjekt
012

503 118

14514 020
214514 02016526 214
416526 21418536 828
6

18

536 828

20549 884
820549 88422564 086
1022564 08624578 861
1224578 86126594 353
14

29

622 19431639 265
1630630 51532

648 016

Direkte innpl.32648 01634666 234
Direkte innpl.34666 23435675 702


Utregning av ansiennitet

Ansiennitet regnes ut på følgende måte:

Ved endt godkjent høyere utdannelse (BA, eller tilsvarende) starter man automatisk på ansiennitet 2. Deretter justeres man opp til neste ansiennitet hvert annet år deretter. Ved mastergrad rykker man opp ytterligere to år i ansiennitet.

Var man ferdig utdannet med en BA i dans i 2010, starter man på ansiennitet 2. To år etter, i august 2012, justeres man opp til ansiennitet 4. I 2014 - ansiennitet 6, osv. Ansiennitet for dansere løper i henhold til antall år siden endt utdannelse, og ikke i henhold til arbeidserfaring.

For dansere med høy ansiennitet anbefaler forbundet om å be om direkte innplassering på et høyere lønnstrinn. Forbundet kan bistå med veiledning knyttet til dette.

De veiledende satsene er et minimum av det man skal ha betalt som profesjonell dansekunstner.

Kompensasjon for merarbeid eller annet type arbeid

De veiledende satsene er grunnsteinen i utregning av lønn for dansere i forbindelse med produksjon, visninger og gjestespill. Ut over dette vil man ved forskjellige situasjoner eller behov kunne forhandle om ytterlige kompensasjoner i form av økt lønn eller andre goder.

Norske Dansekunstnere anbefaler at det kompenseres ved de følgende situasjonene:

  • Når man må utføre arbeid som ikke er spesifisert i kontrakten, eller går ut over ens egen profesjon.
  • Når man får tilleggsoppgaver, så som understudy, dansekaptein eller koreografiassistent bl.a.
  • Når man må arbeide mer enn anbefalt arbeidstid
  • Ved dobbeltforestilling på en dag
  • Under turné, hvor man er på reise borte fra eget hjem