Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Den Kulturelle Skolesekken

Norske Dansekunstnere har per i dag ingen tariffavtale som gjelder arbeid innenfor Den kulturelle skolesekken.

Creo er den eneste kunstnerorganisasjonen som er i forhandlingsposisjon med KS, og de har inngått en rammeavtale for oppdragstakere.

Per 01.08.22 gjelder følgende honorarsatser:

Honorar for formidlingsdager, kr. 5342, jf. pkt. 4 i rammeavtalen.

Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr. 743, jf. pkt. 6 i rammeavtalen.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.