NY_Historikk_illustrasjon_stor

Carte Blanche

Norske Dansekunstnere har inngått en tariffavtale med Spekter (arbeidsgiverforening) som regulerer ansettelsesforholdet for dansere i Carte Blanche.

Carte Blanche er Norges eneste nasjonale dansekompani med fast ansatte dansekunstnere, ved siden av Nasjonalballetten. Tariffavtalen med Carte Blanche ble i 2020 inkludert i Teateroverenskomsten for dansere.

Carte Blanche har en avtale med Norske Dansekunstnere om antall fast ansatte dansere, dansere ansatt på kortere engasjement og aspiranter.

Koreografer som tilknyttes kompaniet i forbindelse med nye produksjoner, skal ansettes i henhold til Koreografavtalen.

Under finner du tariffavtalen og særavtalene Norske Dansekunstnere har med Carte Blanche.

Teateroverenskomsten

Særavtale om midlertidige ansettelser

Særavtale om ansettelse av aspiranter
Blir du tilbudt midlertidig kontrakt eller vikariat ved Carte Blanche, kontakt forbundet, da disse kontraktene skal forhandles fra gang til gang.