NY_Historikk_illustrasjon_stor

Koreografavtalen

Norske Dansekunstnere har inngått en revidert tariffavtale med Spekter (arbeidsgiverforening) som regulerer ansettelsesforholdet for koreografer ved offentlige institusjonsteatre. Gjeldende fra 01.01.2024.

Koreofragavtalen regulerer ansettelsesforhold for alle koreografer som ansettes ved de offentlige institusjonsteatrene. Avtalen er mellom Teatrenes forhandlingsutvalg (TFU) på vegne av flere institusjonsteatre i hele landet og Norske Dansekunstnere. Oversikt over hvilke teatre dette gjelder finner du her på første side i avtalen.

Når man tilbys jobb ved ett av disse teatrene, skal man som medlem i Norske Dansekunstnere, ansettes i henhold til de gjeldende bestemmelsene for Norske Dansekunstnere i tariffavtalen.

Koreografavtale med Norske Dansekunstnere

Last ned avtalen i sin helhet her!
Blir du tilbudt arbeid ved et offentlig teater - send inn din kontrakt til Norske Dansekunstnere. På denne måten kan vi sikre at du ansettes under de gjeldende bestemmelser du har krav på.