NY_Historikk_illustrasjon_stor

2022

Norske Dansekunstnere jobber kontinuerlig inn mot politisk ledelse nasjonalt og regionalt. På denne siden finner du alle høringsinnspill forbundet har sendt inn i løpet av 2022

Følgebrev innspill til Statsbudsjett 2023

Følgebrev innspill sendt til KUD, Familie- og kulturkomiteen 8mar2022

Innspill til Statsbudsjett 2023

Innspill sendt til KUD, Familie- og kulturkomiteen 8mar2022

Innspill til Senterpartiets kulturfraksjon

Innspill sendt Senterpartiets kulturfraksjon 28feb2022

Innspill til kvotefordeling Statens Kunstnerstipend

Innspill sendt Utvalget for Statens Kunstnerstipend 31jan2022

Innspill tiltak danse- og scenekunst Covid-19

Innspill sendt Kulturdepartementet 17jan2022

Innspill til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende

Innspill sendt Arbeids- og sosialkomiteen, Finanskomiteen og Familie- og kulturkomiteen 17jan2022