NY_Historikk_illustrasjon_stor

2022

Norske Dansekunstnere jobber kontinuerlig inn mot politisk ledelse nasjonalt og regionalt. På denne siden finner du alle høringsinnspill forbundet har sendt inn i løpet av 2022

Høringsnotat om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)

Innspill sendt til Kulturdepartementet 14.12.22

Innspill Kunstnermeldingen 2022

Innspill sendt til Kulturdepartementet 30.09.2022

Følgebrev innspill til Statsbudsjett 2023

Følgebrev innspill sendt til KUD, Familie- og kulturkomiteen 8mar2022

Innspill til Statsbudsjett 2023

Innspill sendt til KUD, Familie- og kulturkomiteen 8mar2022

Innspill til Senterpartiets kulturfraksjon

Innspill sendt Senterpartiets kulturfraksjon 28feb2022

Innspill til kvotefordeling Statens Kunstnerstipend

Innspill sendt Utvalget for Statens Kunstnerstipend 31jan2022

Innspill tiltak danse- og scenekunst Covid-19

Innspill sendt Kulturdepartementet 17jan2022

Innspill til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende

Innspill sendt Arbeids- og sosialkomiteen, Finanskomiteen og Familie- og kulturkomiteen 17jan2022