Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

2023

Norske Dansekunstnere jobber kontinuerlig inn mot politisk ledelse nasjonalt og regionalt. På denne siden finner du alle høringsinnspill forbundet har sendt inn i løpet av 2023

Høringssvar Meld.St.22_Kunstnarkår

Innspill sendt til Familie- og kulturkomiteen 11.12.2023

Innspill handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter

Innspill sendt Kulturdepartementet 11.12.2023

Statsbudsjett 2024

Innspill sendt til Kulturdepartementet og Familie- og kulturkomiteen 30.06.2023

Høringssvar NOU 2022:9

Innspill sendt til Kulturdepartementet 31.02.23