NY_Historikk_illustrasjon_stor

2021

Norske Dansekunstnere jobber kontinuerlig inn mot politisk ledelse nasjonalt og regionalt. På denne siden finner du alle høringsinnspill forbundet har sendt inn i løpet av 2021

Innspill til ordning for etablerte kompanier

Innspill sendt Kulturdepartementet 8des2021

Innspill tilleggsproposisjon kulturbudsjettet 2022

Innspill sendt Familie- og kulturkomiteen og KUD 15nov2021

Innspill til Kulturbudsjettet 2022

Innspill sendt Familie- og kulturkomiteen 24okt2021

Innspill til Utenriksbudsjettet 2022

Innspill sendt Utenriks- og forsvarskomiteen 21okt2021

Innspill til ny regjerings kulturbudsjett

Innspill sendt Kulturdepartementet 18okt2021

Ny regjeringsplattform 2021-25

Innspill sendt AP, SP og SP i forbindelse med ny regjeringsplattform 2021-25 20sept2021

Norsk Kulturfond

Innspill sendt rådet og fagadministrasjonen i Norsk kulturråd 10sept2021

Krav til kulturpolitikken etter valget 2021

Innspill sendt til Familie- og kulturkomiteen 8sept2021

Stortingsvalget 2021

Offentlig innspill i forbindelse med Stortingsvalget 2sept2021

Forskrift subsidierte arbeidslokaler Oslo Kommune

Innspill sendt til Oslo Kommune 1sept2021

Ytringsfrihetskommisjonen

Innspill sendt til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet 25juni2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Innspill sendt til Finanskomiteen, Kulturdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet 11mai2021

Barne- og ungdomskulturmeldingen

Innspill sendt til familie- og kulturkomiteen 14april2021

Internasjonal strategi for kulturpolitikken

Innspill sendt til Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet 28feb2021