Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Bli tillitsvalgt i 2024!

Vil du representere Norske Dansekunstnere i verv og jobbe for dansekunsten i Norge?

Norske Dansekunstneres valgkomité ønsker innspill på kandidater til vervet som forbundsleder

Ved generalforsamlingen 2024 går åremålet for sittende forbundsleder Kristine Karåla Øren ut, og etter seks år i vervet som forbundsleder i Norske Dansekunstnere, søker valgkomiteen nå innspill til aktuelle kandidater.

Valgkomiteen vil med dette komme med en ekstra henstilling om innspill til dette vervet. Vi ønsker innspill fra kandidater som er interessert og motivert for dette viktige vervet, eller dersom du har forslag til andre som kan være kvalifisert og interessert. Forbundslederens viktigste oppgave er å ivareta ledelsen av forbundet og handler med ansvar overfor styret, storstyret og generalforsamlingen. Som forbundsleder er du Noda´s ansikt utad, og representerer forbundet i en rekke ulike sammenhenger. Å lede forhandlinger, regulere arbeidsvilkår gjennom avtaleinngåelser og å samarbeide med et mangfold av aktører i kunst -og kulturfeltet er blant noen av oppgavene. Som forbundsleder er du ansvarlig for det politiske arbeidet i forbundet, og for å legge strategier for måloppnåelse i henhold til generalforsamlingens vedtak.

Forbundsleder arbeider tett med administrasjonen og styret i NoDa om forbundets virksomhet i overenstemmelse med gjeldende vedtekter, handlingsprogram og lover. Forbundsleder velges for to år av gangen. Det er valgkomiteen som innstiller kandidater til vervet som forbundsleder, som så formelt velges på Norske Dansekunstneres generalforsamling våren 2024.

Ta kontakt hvis du har forslag til kandidater eller trenger mer informasjon om hvilken kompetanse og erfaring som er ønsket for vervet! Vi vil gjerne høre fra deg!

Send en mail til valgkomitéens leder, Lise Tiller Sikkeland: lise_tiller@hotmail.com

Frist for innspill er 6. februar 2024

Vennlig hilsen

Valgkomiteen ved Irene Theisen, Kristian Vindenes, Liv Hanne Haugen, Daniel Sarr (vara) og Lise Tiller Sikkeland

Kontakt valgkomitéen her

Valgkomiteen søker aktuelle kandidater

Valgkomiteen til Norske Dansekunstnere og PRODA har startet årets arbeid med å finne kandidater som ønsker å stille til valg i de ulike styrene og komiteene. Disse vil velges på Norske Dansekunstneres generalforsamling og PRODAs årsmøte våren 2024.

Som tillitsvalgt får du innsikt i det politiske arbeidet som former dansefeltet, nyttig organisatorisk erfaring, og du møter andre engasjerte dansekunstnere. Ved å bidra er du med på å styrke Norske Dansekunsteres og PRODAs arbeid, og dermed synliggjøre dansekunstens stilling i samfunnet.

Valgkomiteen innstiller kandidater til lederskapet i Norske Dansekunstnere, styret i Norske Dansekunstere, storstyret, stipendkomiteen (som behandler søknader fra både Statens Kunstnerstipend, Noda`s profesjonsstipend og Rolf Gammleng-prisen), revisorer og styret i PRODA.

Ta kontakt hvis du har forslag til kandidater, hvis du vil gjøre en innsats selv eller trenger mer informasjon! Vi vil gjerne høre fra deg! Generelle innspill og kommentarer til representasjonen og arbeidet i de ulike gruppene tas også imot.

Vennlig hilsen
Valgkomiteen ved Terje Tjøme Mossige, Kristian Vindenes, Irene Theisen, Liv Hanne Haugen og Lise Tiller Sikkeland.

Innspill kan sendes på mail til valgkomitèens leder, Lise Tiller Sikkeland: lise_tiller@hotmail.com

Kontakt valgkomitéen her