NoDa Stipend 2020

NORSKE DANSEKUNSTNERES PROFESJONSSTIPEND!

Søknadsfrist: 15. januar 2020

Norske dansekunstneres egne profesjonsstipend tildeles årlig.

Stipendene er ment som motivasjon til å fortsette ditt engasjement og arbeid innen dansekunsten. Hvor brenner det og hva står på spill for deg i ditt arbeid med dansen?

Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. Vi ber deg presisere om du søker på grunnlag av ditt pedagogiske, koreografiske, utøvende eller filmatiske virke.

Stipendene skal stimulere til kunstnerisk utvikling, de er en mulighet til å realisere noe av det du har lyst til og behov for.
Kriterier:

 • Stipendene er forbeholdt profesjonelle og yrkesaktive. De som har dansekunst som sin hovednæring.

 

 • Stipendene skal tilgodese de som arbeider med dansekunst på et høyt kunstnerisk eller profesjonelt nivå.

 

 • Stipendene gis de som hovedsakelig har sitt virke i Norge, uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstneriske uttrykksformer eller organisasjonsmessig tilknytning.

 

 • Stipendene tildeles søkere som er utenfor GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend i tildelingsåret

 

 • Stipendene kan ikke tildeles studenter som er under grunnutdanning i tildelingsåret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester).

 

Norske Dansekunstneres stipendkomité innstiller stipendmottagerne.

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens personalia, Cv på max en side og et oppdatert bilde.
 • Kort og oppdatert informasjon om søkerens kunstneriske virksomhet
 • Kunstnerisk motivasjon og planer for bruk av stipendet. (Max 1200 tegn)

Søknaden skal sendes digitalt til noda@norskedansekunstnere.no innen søknadsfristen 15 januar 2019.

Søknad og max to vedlegg skal være i PDF-format. Alle digitale filer samt topptekst i dokumenter må merkes med søkerens navn.

Midlene til de fire stipendene kommer fra Vederlagsfondet til NoDa. Vederlagsfondet forvalter dansekunstnernes andel av vederlagsmidler fra Norwaco, så dette er midler generert av dansekunstnerne selv. I 2019 ble stipendene økt fra 30 000,- til 40 000,- per stipendmottager.

NoDas profesjonsstipend 2020

 • Pedagog: et stipend à 40 000,-
 • Danser: et stipend à 40 000,-
 • Koreograf: et stipend à 40 000,-
 • Dans og video/film: et stipend à 40 000,-

 

Stipendtildelingen finner sted ved NoDas generalforsamling.