Kunstnerforsikringen nyheter og endringer 2019

 

 

 

 

Nyheter og endringer 2019

Nedenfor finner du alle vilkårsendringer som gjelder for Kunstnerforsikringens kollektive medlemsforsikringer per 01.01.2019, uavhengig om du har forsikringene eller ikke.

 

Reiseforsikring


Forsinkelse
Ny dekning: nå får du erstattet tapt hotellovernatting og arrangement ved forsinkelse. Tidligere har dette kun vært dekket ved avbestilling.

Forsinket bagasje dekkes nå hvis den ikke ankommer med samme fly. Tidligere ble forsinket bagasje først dekket etter 4 timers forsinkelse.

Enkelte summer i reiseforsikringen har økt:

 

  • Reisegods: Enkeltgjenstand økes fra 30.000 kroner til 40.000 kroner. Begrensningen på sportsutstyr endres fra kroner 10.000 til kroner 40.000.  
  • Egenandel på leiebil økes fra 10.000 kroner til ubegrenset.

 

Hvor reiseforsikringen gjelder:
Forsikringen gjelder ikke på reise til sted som det Norske Utenriksdepartementet (UD) fraråder innreise til på reisetidspunktet. Tidligere var dette kun presisert ved evakuering. Sikrede plikter derfor å sjekke offisielle reiseråd før avreise.

Unntak:
Gjelder Avbestilling, Reiseavbrudd og Erstatningsreise:

  • Det presiseres at bonuspoeng eller cashpoints ikke erstattes
  • Det presiseres at årlige kostnader for timesharebolig eller annen eiendom ikke erstattes.

Gjelder Forsinkelse:

  • Det gis ikke erstatning for forsinkelse som skyldes personalmangel, og flyforsinkelse, kansellering eller overbooking som omfattes av EU-direktiv 261/2004.

Gjelder Reisesyke:

 

  • Det gis ikke erstatning for utgifter som skyldes komplikasjon eller forverring av kjent lidelse dersom det etter en objektiv medisinsk vurdering var sannsynlig at komplikasjonen eller forverringen ville oppstå i løpet av reisen.

 

 

Barneforsikring

Økning i flere summer:

  • Uførekapital fra 500.000 kroner til 750.000 kroner
  • Ombygging av bolig fra 160.000 kroner til 200.000 kroner
  • Dagpenger ved sykehusopphold fra 400 kroner per dag til 450 kroner per dag. Utbetaling fra dag 1 ved innleggelse lenger enn 10 dager.

 

AV1 Skolerobot

Ny dekning: AV1 Skolerobot på barneforsikringen.  Privat leie av AV1 Skolerobot dekkes i inntil 6 måneder. Dette gjelder når forsikrede på grunn av medisinske årsaker er forhindret fra å møte på skole, høyskole eller universitet i minst 30 kalenderdager sammenhengende.

 

Behandlingsforsikring


Fysikalske behandlinger og psykolog  

Rullerende år erstattes med kalender år. Slik at antall behandlinger som vises i forsikringsbeviset er per kalender år.

 

Fysikalske behandlinger

Begrensning om at det må gå 12 måneder fra siste behandling dekket av forsikring, før nye behandlinger for samme skade eller sykdom kan kreves dekkes under forsikringen.

 

Innboforsikring

Bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og skjeggkre

Skjeggkre omfattes i dekningen, samt øker forsikringssummen fra 50.000 til 100.000.

Det spesifiseres samtidig hva som ligger i begrepet «bekjempelse». Dekningsområde endres fra Norden til å gjelde i Norge. Denne delen av forsikringen dekkes nå av Norsk Hussopp Forsikring som også foretar skadeoppgjør. Skade kan meldes på telefon 22 28 31 50 eller på www.hussoppen.no

 

Lynnedslag og elektrisk fenomen

Det tas inn unntak for kortslutning eller elektrisk fenomen som skyldes vann eller væske. Tilfeller der gjenstander utsettes for påvirkning av vann kan likevel være omfattet, men behandles da som en plutselig skade.

 

Tyveri av barnevogn, sykkel og sykkeltilhenger

Summen ved tyveri av barnevogn, sykkel og sykkeltilhenger utenfor forsikringsstedet økes med inntil 25.000 kroner for hver. Tidligere var summen 15.000 kroner.

 

Rettshjelp

I de tilfeller det er tre eller flere parter på sikredes side, utvides den samlede forsikringssummen til 250.000 kroner. Dette gjelder også om partene har tegnet forsikring i ulike forsikringsselskaper.

 

Det defineres også hva som menes med identitetstyveri (ID-tyveri) og hva som regnes som én tvist etter identitetstyveri. Ved tvist som skyldes av sikrede har vært utsatt for ID-tyveri økes forsikringssummen fra 100.000 til 250.000 kroner.

 

Lagret innbo

Det dekkes nå skade som følge av plutselig inntrengning av vann fra eller terreng eller grunn ved nedbør, snøsmelting eller kjøving, og det medfører frittstående vann over laveste gulv. Tidligere har ikke vann fra grunn vært omfattet. Ved skade som følge av vann fra terreng eller grunn er egenandelen 8.000 kroner.

 

Forsikringene leveres av Tryg