VGS

Carol Skåra og Kristin Nash gjennomførte i 2007 en stor undersøkelse blant pedagogene i videregående skole vedrørende deres arbeidsforhold. Resultatet av undersøkelsen er presentert for MFO. Skåra og Nash utarbeidet råd for å bevisstgjøre og styrke medlemmene som arbeider i vidergående skole. Rådene kan brukes ved lokale forhandlinger.

Råd for pedagoger i vgs

Råd om lokaler for dans

NoDas faggruppe for pedagoger i vgs