Utøvende kunstner

§ 42. En utøvende kunstner har, innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over sin fremføring av et verk ved å

a) gjøre varig eller midlertidig opptak av fremføringen, 

b) fremstille varig eller midlertidig eksemplar av et opptak av fremføringen, og 

c) gjøre fremføringen eller opptak av den tilgjengelig for allmennheten.

Mer i § 42:

http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-042.html#42

NoDa: Dersom du som utøvende kunstner ønsker å offentliggjøre din prestasjon, må dette gjøres etter samtykke fra andre rettighetshavere (koreograf, musikere, andre dansere, etc.)