Hva er arbeid / næring?

Er du arbeidstaker, næringsdrivende eller jobber du som ikke ansatt lønnsmottaker, også kalt frilanser?
De fleste av NoDas medlemmer kommer inn under flere av disse kategoriene. I tillegg er mange både arbeidstaker og arbeidsgiver, eller oppdragstaker og oppdragsgiver.

Det er Skatteetaten som definerer hvem som er arbeidstaker, ikke ansatt lønnsmottaker eller næringsdrivende. Det er forholdet mellom partene som skal vurderes.

Se Skatteetatens brosjyre her!
NoDa har gjort et uttrekk fra brosjyren, se her!

  • Hvem er arbeidstaker?
  • Hvem er næringsdrivende?
  • Hvem er frilanser?
  • Hvem er arbeidsgiver?
  • Her finner du en artikkel om emnet

    (Kilde: Skatteetatens brosjyre “Arbeidstaker eller næringsdrivende”)