Hva er privatkopieringsvederlag?

Privatkopieringsvederlag er en kompensasjon for den lovlige kopieringen av tv-programmer og filmer som privatpersoner kan foreta. NoDa fordeler og utbetaler privatkopieringsvederlag til dansere og koreografer som medvirker i TV-program, film og musikkvideoer på vegne av Kulturdepartementet og Norwaco.

Til grunn for beregningen av vederlagene ligger programsendelister for NRK og TV2 og informasjon som blir rapportert inn til oss fra dansere og koreografer som har medvirket i audiovisuelle produksjoner. Det er derfor viktig at dansere og koreografer sender inn informasjon om hvilke produksjoner de har medvirket i.

NYTT:
Vederlaget vil fra og med 2018 bli betalt som en engangssum i starten av påfølgende år, altså i 2019. For å kunne utbetale vederlaget er det viktig at NoDa har oppdatert informasjon om konto, personnummer og adresse. Man har selv ansvar for å oppgi denne informasjonen.

Gå hit for å rapportere medvirkning for 2017

Gå hit for å rapportere medvirkning for 2018