NoDas Valgkomite søker ny forbundsleder

Vil du være med på å forme fremtiden for dansekunstnere i Norge? Ved generalforsamlingen 2018 skal det velges en forbundsleder. Som forbundsleder vil du være en av de viktigste premissleverandørene for utviklingen av dansekunstbransjen i Norge.
Du får ansvaret for forbundets politiske arbeid, og for å legge strategier for forbundet. (mer…)

Om «Metoo» – Norske Dansekunstnere

Norske Dansekunstnere mener det skal være trygt å gå på jobb og skole. Man skal ikke ha grunn til å frykte uønsket seksuell oppmerksomhet eller annen krenkende adferd i sin arbeidshverdag. Det er nedfelt i NoDas handlingsplan at forbundet skal jobbe med å fremme etiske retningslinjer og tilby sine medlemmer konflikthåndtering og rådgivning.  (mer…)

Gledelig budsjettforlik

KRf Og V fikk gjennom en vesentlig økning i kulturbudsjettet for 2018. For dansekunstnere er følgende endringer verdt å notere seg:
Kulturfondet øker med 20 mill, fordelt på alle kunstartene. Fri scenekunst er oppført med 5 mill, Scenekunst.no referer fra Aftenposten som mener dette er penger til Black Box. (mer…)

Ønsker du verv i Norske Dansekunstnere

Valgkomiteen har startet arbeidet frem mot generalforsamlingen i 2018, for å finne kandidater som ønsker å stille til valg i de ulike styrene og komiteene i forbundet. Som tillitsvalgt får du nyttig erfaring, som er et pluss på CV’en. Ved å bidra er du med på å styrke NoDas arbeid og dermed dansekunstens stilling i samfunnet. (mer…)

Velkommen på Skuespiller- og danseralliansens Frilanstreff

Tema: Hvordan blir koreografisk poesi til dans på scenen?
Gjester: Dansekunstnerne Janne-Camilla Lyster, Cecilie Lindeman Steen, og regissør Kai Johnsen samtaler, ledet av Snelle Ingrid Hall.
Du får også siste nytt i tilbudet hos Norsk Skuespillersenter, PRODA profesjonell dansetrening og Skuespiller- og danseralliansen. (mer…)

Finn Tveitos Stiftelse for utdanning av mannlige norske dansere.  

Ny vitenskapelig artikkel i På Spissen

Estraordinær generalforsamlig i NoDa

Søk NoDa-stipend for 2018

NoDas forbundsleder fratrer

Nytt om årets kunstnerstipend

Skuespiller – og danseralliansen byr på spennende workshops i høst

Velkommen til seminar for dansepedagoger og drivere av ballettskoler, 22/23 septemberNyhetsarkiv