Panikk for næringsoppgaven?

Velkommen til kurs om Skattemelding og enkelt regnskap: Tirsdag 15. mai, 17.00 -20.00. i Welhavens gt 1.
Da kommer Håvard Nilsen til NoDa og hjelper deg!
Han er utdannet revisor og har jobbet med regnskap/skatt i mer enn 30 år. Tidligere har han også jobbet på kontrollavdelingen v/Oslo kemnerkontor.
Her er hva Håvard vil gjennomgå: (mer…)

NoDas arbeidsgruppe for skapende dansekunstnere inviterer til suppe og innspill

Velkommen til innspillmøte onsdag 2. mai fra kl. 17.30-20.30 i NoDas lokaler i Welhavens gate 1.
Gruppen har fått i mandat å undersøke hvilke virkemidler –  i forhold til skapende dansekunstneres arbeids- og levekår – som fungerer og ikke, og skal i tillegg komme med forslag til forbedringer eller nye innretninger/strukturer. Gruppen jobber for å styrke et mangfold av måter man kan virke som skapende (mer…)

Velkommen til Generalforsamling i Norske Dansekunstnere 21. april

Generalforsamlingen holdes i år i Marstrandgt. 8 i anledning PRODAs 30-årsjubileum. Generalforsamlingen starter kl 12.15, med registrering fra kl  11.15.  Innkalling finner du her!

Jubileumsprogram, påmelding til fest og Invitasjon fra PRODA finner du her!

 

Norske Dansekunstnere oppretter arbeidsgruppe for skapende dansekunstnere

Et av våre medlemmer har oppfordret oss til å opprette en arbeidsgruppe for å se på arbeids- og levekår for skapende dansekunstnere/koreografer. Denne ballen tar vi mer enn gjerne videre!
Saker som kan være aktuelle for gruppen å belyse er stipendordninger og andre ordninger rettet mot skapende, men også arbeidssituasjonen generelt i forhold til produksjon, (mer…)

Velkommen til seminar – Diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet

Norske Dansekunstnere inviterer til seminar  om diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet. Hvordan kan vi forebygge – hvordan kan hendelser varsles – og hva slags ansvar har ledere i større og mindre prosjekter og bedrifter?
Vi har invitert advokat Hans Marius Graasvold og rådgiver Håvard Øvregård, Norges Idrettsforbund til å belyse temaene. Seminaret passer både for deg som er leder og deg som jobber for (mer…)

Privatkopieringsvederlag -nytt rapporteringssystem for 2018

Skuespiller- og danseralliansen skal ansette 24 kunstnere i 2018

Forslag til NoDas generalforsamling

Nordisk kulturkontakt – søk støtte

Nye satser for turne – Kulturtanken

NoDa ønsker God jul

Ny sjanse for å søke NoDa-stipend: 4. januar

Åpent hus i Welhavens gate 18. januarNyhetsarkiv