Fagfellevurdert artikkel fra Hilde Rustad

Ny vitenskapelig artikkel, denne gang fra Hilde Rustad er nå tilgjengelig via På Spissens digitale plattform. Artikkelens tittel er «Livets dans og danserens liv – en drøfting av forståelser av dansealder». Hilde Rustad er danseforsker, dansekunstner og pedagog, og ansatt som postdoktor ved Norges Idrettshøyskole i Oslo. (mer…)

Velkommen til en helg i dansens tjeneste 12- 14 mai – NoDas 70- års jubileum!

Styrets festkomite har satt sammen et spennende program for helgen, det blir historisk møte med tidligere forbundsledere, jubileumsklasse, Generalforsamling, og selvfølgelig FEST! Alle NoDas medlemmer er hjertelig velkomne, se invitasjon og påmelding! (mer…)

Frilanstreff med Skuespiller – og danseralliansen

Mandag 12. juni holder vi vårt første Frilanstreff i 2017, denne gang på Bikuben, Det Norske Teatret.
Program og tidspunkt offentliggjøres senere. Hold av ettermiddagen!
Frilanstreffet er en uformell møteplass for frilans skuespillere, dansere og andre bransjeaktører som ble startet av Skuespiller- og danseralliansen i 2015. Målet er å bidra til at frilansere blir kjent på tvers av yrker, ved å møtes i en uformell sammenheng med inspirerende foredragsholdere.

 

Seminar for dansekunstnere – streetdance/urbane stiler, 30. mars 12.00 – 15.00

NoDa inviterer deg som er danser, koreograf eller pedagog innen det urbane dansemiljøet til seminar. NoDa ønsker å dele råd og kunnskap med deg –  og ikke minst få innspill –  for å lage relevant veiledning for deg som jobber innenfor Streetdans/Urbane stiler, på TV, i eventbransjen og reklame.  Hva ønsker du at NoDa skal gjøre for deg? (mer…)

NoDa øker til 35 % i anbefalt påslag for næringsdrivende

Har du oppdrag som selvstendig næringsdrivende må du ta høyde for dine utgifter til feriepenger, yrkesskadeforsikring, frivillig sykeforsikring gjennom NAV, høyere trygdeavgift (skatt) og ikke minst – pensjonssparing!

(mer…)

Halldís Ólafsdóttir innstilles til ny forbundsleder i NoDa

Kurs i Sosiale medier fredag 17. februar kl 11-14

Åpent møte om scenekunsten i Kulturrådet 17. februar kl 10.30-13.30

Utlysning: Skuespiller- og danseralliansen skal ansette 24 kunstnere i 2017!

Frist for forslag til NoDas generalforsamling 15. februar

Norske Dansekunstnere ønsker alle en god jul!

Oppdaterte satser for Rikskonsertene

Programmet for Åpen Prøvedans 2016Nyhetsarkiv