Nye satser for pedagogene ved PRODA

NoDa og PRODA har fullført den årlige forhandlingen på tariffavtalen mellom partene. I år ble resultatet på 2, 1 prosent, og det er lavere enn resultatet generelt. (Frontfagene). NoDa valgte i år å etterkomme behovet for en moderat økning av satsene, begrunnet i den svake utviklingen av den offentlige bevilgningen til PRODA. Dersom bevilgningene øker, har PRODA forpliktet seg til å ta igjen etterslepet. Det er også gjort mindre endringer i avtaleteksten og kontrakten for å møte dagens praksis. (mer…)

Ny rammeavtale for oppdragstakere i DKS

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og KS (Kommunenes sentralforbund) har inngått en rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken. MFO er det eneste forbundet innenfor Kunstnernettverket som har forhandlingsrett med KS – kommune.
NoDa er svært positive til at avtalen er kommet i havn.
Dette er en oppdragsavtale, og dermed en rammeavtale, ikke en tariffavtale, som forutsetter at det forhandles for arbeidstakere. (mer…)

Panikk for næringsoppgaven?

Velkommen til kurs om Skattemelding og enkelt regnskap: Tirsdag 15. mai, 17.00 -20.00. i Welhavens gt 1.
Da kommer Håvard Nilsen til NoDa og hjelper deg!
Han er utdannet revisor og har jobbet med regnskap/skatt i mer enn 30 år. Tidligere har han også jobbet på kontrollavdelingen v/Oslo kemnerkontor.
Her er hva Håvard vil gjennomgå: (mer…)

NoDas arbeidsgruppe for skapende dansekunstnere inviterer til suppe og innspill

Velkommen til innspillmøte onsdag 2. mai fra kl. 17.30-20.30 i NoDas lokaler i Welhavens gate 1.
Gruppen har fått i mandat å undersøke hvilke virkemidler –  i forhold til skapende dansekunstneres arbeids- og levekår – som fungerer og ikke, og skal i tillegg komme med forslag til forbedringer eller nye innretninger/strukturer. Gruppen jobber for å styrke et mangfold av måter man kan virke som skapende (mer…)

Velkommen til Generalforsamling i Norske Dansekunstnere 21. april

Generalforsamlingen holdes i år i Marstrandgt. 8 i anledning PRODAs 30-årsjubileum. Generalforsamlingen starter kl 12.15, med registrering fra kl  11.15.  Innkalling finner du her!

Jubileumsprogram, påmelding til fest og Invitasjon fra PRODA finner du her!

 

Norske Dansekunstnere oppretter arbeidsgruppe for skapende dansekunstnere

Velkommen til seminar – Diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet

Privatkopieringsvederlag -nytt rapporteringssystem for 2018

Skuespiller- og danseralliansen skal ansette 24 kunstnere i 2018

Forslag til NoDas generalforsamling

Nordisk kulturkontakt – søk støtte

Nye satser for turne – Kulturtanken

NoDa ønsker God julNyhetsarkiv