Forslag til NoDas generalforsamling

Årets generalforsamling i Norske Dansekunstnere holdes lørdag 21. april.
Alle medlemmer, som etter vedtektene har stemmerett, har rett til å fremme forslag av større økonomisk eller prinsipiell art til generalforsamlingen. Slike forslag må være kommet til styret innen seks uker før generalforsamlingen, senest 15. februar.
Send dine forslag til noda@noda.no

Nordisk kulturkontakt – søk støtte

Nordisk kulturkontakt en nordisk kulturinstitusjon som ligger i Helsingfors, Finland og er en del av det offisielle nordiske samarbeidet. Nordisk kulturkontakt administrerer Nordiske ministerråds fire kulturstøtteprogram; nettverkstøtte, mobilitetstøtte, residens og barn/unge-prosjekter, og driver et bibliotek og kultursenter i Helsingfors sentrum samt ordner (mer…)

Nye satser for turne – Kulturtanken

Skal du på turne i DKS, som nå forvaltes av Kulturtanken, er anbefalingen å følge bransjestandard med hensyn til avlønning av dansere. Bransjestandard for dansere og musikere er avtalen mellom MFO og NoDa med Kulturtanken. (mer…)

NoDa ønsker God jul

God Jul og et godt nytt år ønskes medlemmer, samarbeidsparter og venner av Norske Dansekunstnere.

Kontoret vårt holder stengt fra 22. desember til og med 1. januar.

Ny sjanse for å søke NoDa-stipend: 4. januar

Norske Dansekunstnere deler årlig ut 4 stipender til henholdsvis en danser, en koreograf, en pedagog og ett prosjektstipend for dansefilm/ videoproduksjon. Hvert av stipendene er på kr. 30 000,- Ny sjanse til å søke på NoDa-stipend er 4. januar. Det er lagt opp til at søknaden skal være enkel, legg inn dine hovedbragder og fortell oss hva du ønsker å bruke stipendiet til. Søknadene blir behandlet av NoDas Stipendkomite. Du kan søke (mer…)

Åpent hus i Welhavens gate 18. januar

NoDas Valgkomite søker ny forbundsleder

Om «Metoo» – Norske Dansekunstnere

Gledelig budsjettforlik

Ønsker du verv i Norske Dansekunstnere

Velkommen på Skuespiller- og danseralliansens Frilanstreff

Finn Tveitos Stiftelse for utdanning av mannlige norske dansere.  

Ny vitenskapelig artikkel i På SpissenNyhetsarkiv