Finn Tveitos Stiftelse for utdanning av mannlige norske dansere.  

Stiftelsen vil i 2018 dele ut stipend på 50 000 kr for videreutdanning av mannlige dansere.
Søknaden må være begrunnet og fylt ut på eget søknadskjema. Søknadskjema finner du her: søknadsskjema FinnTveito
Søknadsfrist: 10. desember
Søknaden sendes i posten i konvolutt til: Finn Tveitos stiftelse, v/ Advokat Kåre Lund, Edvard Stormsveg 3, 2680 VÅGÅ

Ny vitenskapelig artikkel i På Spissen

Ny vitenskapelig artikkel er publisert i forbindelse med neste nummer av På Spissen. Tittel: «Å undervise i sirkus som kunstfag – en studie av sammenflettede tilblivelser i intra-aktiv sirkusdidaktikk». Du finner artikkelen her!
Forfattere: Anna-Lena Østern (Institutt for lærerutdanning, NTNU) og Linn Elisabeth Lea Moxness (Trondheim kommunale kulturskole) (mer…)

Estraordinær generalforsamlig i NoDa

Som følge av at nåværende forbundsleder i Norske Dansekunstnere ønsker å bli løst fra sitt verv, innkalles nå medlemmene til ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober. Det vil bli gjennomført suppleringsvalg til styret med virkning frem til neste ordinære generalforsamling. Innkallingen finner du her.

Søk NoDa-stipend for 2018

Norske Dansekunstnere deler årlig ut 4 stipender til henholdsvis en danser, en koreograf, en pedagog og ett prosjektstipend for dansefilm/ videoproduksjon. Hvert av stipendene er på kr. 30 000,-
Alle stipendene skal tildeles profesjonelle dansekunstnere.
Du kan søke stipendet selv eller foreslå en kandidat. Søknad eller forslag må begrunnes. (mer…)

NoDas forbundsleder fratrer

Vår forbundsleder Halldis Ólafsdóttir har bedt om å få fratre sitt verv. Her er hennes egne ord vedrørende situasjonen:

”Min helse har sviktet og jeg er i gang med medisinsk utredning som vil ta full oppmerksomhet de nærmeste månedene. Jeg er per nå sykemeldt og ser at det ikke blir mulig å kombinere dette med forbundslederrollen. Jeg hadde store ambisjoner om å lede (mer…)

Nytt om årets kunstnerstipend

Skuespiller – og danseralliansen byr på spennende workshops i høst

Velkommen til seminar for dansepedagoger og drivere av ballettskoler, 22/23 september

Velkommen til Kick off for nyutdannede 30. august

Siste frist for deg som har vært på TV

Medvirkning på kommersielle TV-kanaler

Nye satser for undervisning

Velkommen til kurs i søknadskrivingNyhetsarkiv