Nye satser for undervisning

Vi har gjennomført forhandlinger med utvalg for private dans-og ballettskoler og med styret i PRODA for nye satser på de to områdene. For de private møtte Siri Vestnes og Anette Meiltoft, og for arbeidstakersiden møtte nestleder i NoDa Ane Smørås og tidligere styremedlem Kathrine Jacobsen. For PRODA møtte styreleder Eva Grainger og styremedlem Grethe Brekkan. (mer…)

Velkommen til kurs i søknadskriving

Den 7. juni inviterer NoDas kursgruppe til en liten oppfriskning i søknadsskriving, og vi er så heldige å ha fått Live Rosenvinge Jackson som kursholder!
Under kurset fokuserer Live på idéutforming, budsjettering i Excel/regneark og prosjektbeskrivelse. Idéutforming fokuserer på prosjektet basert på en kunstneriske idéen. (mer…)

Kunstnerforsikringen – ny medlemsfordel

Kunstnerforsikringen er et tilbud som er utviklet gjennom samarbeid mellom kunstnerorganisasjoner. Ved å forhandle for alle medlemmene samlet har vi økt våre muligheter for gode priser. Beste tilbud har vi fått fra Tryg Forsikring.

Gjennom Kunstnerforsikringen får du gunstige medlemspriser på viktige forsikringer for deg og din familie – (mer…)

Ny forbundsleder i NoDa

Halldis Ólafsdóttir heter hun og startet tidlig å danse. Hennes karrière som utøvende danser strekker seg tilbake til 1984. Hun har arbeidet i Nasjonalballetten, ved institusjonsteatre og i Carte Blanche men har i hovedsak virket i det prosjektbaserte feltet, hvor hun har jobbet med et stort antall koreografer. Ólafsdóttir mottok Gammleng prisen i 2008. Ólafsdóttir var styremedlem i Norske Dansekunstnere fra 2009 og nestleder fra 2011 til 2015. Bli bedre kjent med Halldis: 10 spørsmål fra Danseinformasjonen

Skuespiller- og danseralliansen ansetter 24 nye kunstnere

Skuespiller- og danseralliansen ansetter 12 dansere og 12 skuespillere fra 1. mai 2017. Dette er en direkte effekt av økningen på 6 millioner kroner til Alliansen i årets statsbudsjett. Hele 187 søknader ble behandlet i årets søknadsrunde. Alliansen er en arbeidsgiver som tilrettelegger for at frilans kunstnere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer uten faste ansettelser. (mer…)

Bli med å feire NoDa 70 år!

Velkommen til historisk møte i Welhavens gate den 12 mai

Velkommen til Dansekarusell 13 mai

Har du vært på TV i 2014, 2015 eller 2016?

God påske!

Kurs; Skatt og selvangivelse

Fagfellevurdert artikkel fra Hilde Rustad

Velkommen til en helg i dansens tjeneste 12- 14 mai – NoDas 70- års jubileum!Nyhetsarkiv