Norske Dansekunstnere oppretter arbeidsgruppe for skapende dansekunstnere

Et av våre medlemmer har oppfordret oss til å opprette en arbeidsgruppe for å se på arbeids- og levekår for skapende dansekunstnere/koreografer. Denne ballen tar vi mer enn gjerne videre!
Saker som kan være aktuelle for gruppen å belyse er stipendordninger og andre ordninger rettet mot skapende, men også arbeidssituasjonen generelt i forhold til produksjon, (mer…)

Velkommen til seminar – Diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet

Norske Dansekunstnere inviterer til seminar  om diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet. Hvordan kan vi forebygge – hvordan kan hendelser varsles – og hva slags ansvar har ledere i større og mindre prosjekter og bedrifter?
Vi har invitert advokat Hans Marius Graasvold og rådgiver Håvard Øvregård, Norges Idrettsforbund til å belyse temaene. Seminaret passer både for deg som er leder og deg som jobber for (mer…)

Privatkopieringsvederlag -nytt rapporteringssystem for 2018

Skal du medvirke i TV-program i 2018, kan du nå rapportere fortløpende om dette, slik at du blir med i fordelingen av privatkopieringsvederlag for 2018. Privatkopieringsvederlag er en kompensasjon for den lovlige kopieringen av tv-programmer og filmer som privatpersoner kan foreta. NoDa fordeler og utbetaler privatkopieringsvederlag til dansere og koreografer som (mer…)

Skuespiller- og danseralliansen skal ansette 24 kunstnere i 2018

Skuespiller- og danseralliansen er i en spennende oppbygningsfase.
I 2018 har vi fått en økning på 5 millioner kroner som følge av budsjettavtalen mellom KrF, Venstre, Høyre og FrP. Det gjennomføres derfor en ny søknadsrunde for kunstnere våren 2018. Fra ca 1. mai. vil 24 kunstnere ansettes. Dersom økonomien tillater det vil styret vurdere eventuelle flere ansettelser senere i 2018. Disse vil da foretas på bakgrunn av søknadsrunden våren 2018.  (mer…)

Forslag til NoDas generalforsamling

Årets generalforsamling i Norske Dansekunstnere holdes lørdag 21. april.
Alle medlemmer, som etter vedtektene har stemmerett, har rett til å fremme forslag av større økonomisk eller prinsipiell art til generalforsamlingen. Slike forslag må være kommet til styret innen seks uker før generalforsamlingen, senest 15. februar.
Send dine forslag til noda@noda.no

Nordisk kulturkontakt – søk støtte

Nye satser for turne – Kulturtanken

NoDa ønsker God jul

Ny sjanse for å søke NoDa-stipend: 4. januar

Åpent hus i Welhavens gate 18. januar

NoDas Valgkomite søker ny forbundsleder

Om «Metoo» – Norske Dansekunstnere

Gledelig budsjettforlikNyhetsarkiv