Veiledende satser

Veiledende satser for private dans- og ballettskoler gjeldende fra 1.7.2019

Satsene er beregnet for ansatte pedagoger, faste eller midlertidig ansatte. I tillegg skal det betales feriepenger.

Klasser på inntil 90 minutter beregnes med 60 minutters- sats pluss 50% av denne. Klasser på 75 minutter beregnes med 60 minutters-sats pluss 25 % av denne. Oppmøte for 1 enkelttime betales som 90 minutter.

* Danselærer uten formell pedagogisk utdannelse kan få sin kompetanse vurdert etter 6 år for å få mulighet til å innsettes i lønnstrinn 0 i tabellen for ”Dansepedagog”, og deretter følge den tabellen.

Annsiennitet år
lønnstrinn
kr inntill 60 miutter
gjeldende fra
01.07.2019
Assistent
0
1
243
fra 16 år
2
2
269
fra 18 år
4
3
282
6
4
295
8
5
311
Danselærer
0
6
359
start for grad under BA
2
7
377
start for BA , eller tilsvarende
4
8
397
6
9
417
Mulighet for kompetansevurdering*
8
10
439
10
11
462
12
12
486
Dansepedagog
0
12
486
BA 3-årig inkl. ped
2
13
510
BA 4-årig inkl. ped eller 3+1ppu)
4
14
537
6
15
565
8
16
592
10
17
622
12
18
654
14
19
686