Veiledende satser

Veiledende satser for private dans- og ballettskoler gjeldende fra 1.7.2018

Satsene er beregnet for ansatte pedagoger, faste eller midlertidig ansatte. I tillegg skal det betales feriepenger.

Ansiennitet/ år lønnstrinn kr inntil 60 minutter
gjeldende fra 01.07.2018
Assistent
0 1 243 fra 16 år
2 2 269 fra 18 år
4 3 282
6 4 295
8 5 311
Danselærer
0 6 359 start for grad under BA
2 7 377 start for BA , eller tilsvarende
4 8 397
6 9 417 Mulighet for kompetansevurdering*
8 10 439
10 11 462
12 12 486
Dansepedagog
0 12 486 BA 3-årig inkl. ped
2 13 510 BA 4-årig inkl. ped eller 3+1ppu)
4 14 537
6 15 565
8 16 592
10 17 622
12 18 654
14 19 686

Klasser på inntil 90 minutter beregnes med 60 minutters- sats pluss 50% av denne. Klasser på 75 minutter beregnes med 60 minutters-sats pluss 25 % av denne. Oppmøte for 1 enkelttime betales som 90 minutter.

* Danselærer uten formell pedagogisk utdannelse kan få sin kompetanse vurdert etter 6 år for å få mulighet til å innsettes i lønnstrinn 0 i tabellen for ”Dansepedagog”, og deretter følge den tabellen.