Veiledende satser

Veiledende satser for private dans- og ballettskoler gjeldende fra 1.7.2017
(Satsene i denne avtalen ble første gang fremforhandlet 1.1.2016. De skal justeres og gjelde fra 1. 7. hvert år.)
Ansiennitet år Lønnstrinn Kr inntil 60 min.
Assistent
0 1 237
fra 16 år
2 2 262
fra 18 år
4 3 275
6 4 288
8 5 303
Danselærer
0 6 350
start for grad under BA
2 7 368
start for BA eller tilsvarende
4 8 387
6 9 407
mulighet for kompetansevurdering*
8 10 428
10 11 451
12 12 474
Dansepedagog
0 12 474
BA 3årig inkl ped
2 13 498
BA 4årig inkl ped
(eller 3+1ppu)
4 14 524
6 15 551
8 16 578
10 17 607
12 18 638
14 19 669

* Pedagoger uten formell pedagogisk utdannelse kan få sin kompetanse vurdert etter 6 år for å få mulighet til å innsettes i lønnstrinn 0 i tabellen for ”Dansepedagog”, og deretter følge den tabellen.

Klasser på 90 minutter beregnes med 60 minutters sats pluss 50% av denne. Klasser på 75 minutter beregnes med 60 minutters sats pluss 25 % av denne. Oppmøte for 1 enkelttime betales som 90 minutter