For pedagoger

Private
NoDa har minstesatser og kontrakter for pedagoger i private danse- og ballettskoler. Pedagogen skal normalt ansettes i fast stilling.
Se Avtale om veil. satser i venstremenyen.

PRODA
NoDa og PRODA har tariffavtale som gjelder pedagogene ved PRODA.

Kulturskoler og VGS
NoDa utarbeider råd for pedagoger i kultur – og vgs og har et samarbeid med MFO på dette området.

Se venstremenyen for mer info!