PRODAsatser

Tariffsatser gjeldende fra 1.08.2017:

Ansiennitet 60 min 90 min 120 min
0-10 år 948 1 263 1 682
over 10 år 1 186 1  414 1 885

– Ved undervisning av kurs/seminarer/workshop o.l. skal lønnen baseres på timebetaling utfra 90 min. klasse.
– Det er beregnet tid til for- og etterarbeid som fremgår i pkt. 2 c i arbeidsavtalen.
– Lønn utbetales den 30./31. i hver måned.
– Det gis to års ansiennitet for godkjent pedagogisk høgskoleutdanning i dans.

Se forøvrig tariffavtale mellom Norske Dansekunstnere og PRODA.