PRODAsatser

Tariffsatser gjeldende fra 1.08.2018:
Satsene økes med 2,1 %

Ansiennitet min/klasse Satser
0 -10 år 60 968
90 1 290
120 1 718
over 10 år 60 1 211
90 1 444
120 1 925

Se forøvrig tariffavtale mellom Norske Dansekunstnere og PRODA.- Ved undervisning av kurs/seminarer/workshop o.l. skal lønnen baseres på timebetaling utfra 90 min. klasse.
– Det er beregnet tid til for- og etterarbeid som fremgår i pkt. 2 c i arbeidsavtalen.
– Lønn utbetales den 30./31. i hver måned.
– Det gis to års ansiennitet for godkjent pedagogisk høgskoleutdanning i dans.