Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Norske Dansekunstnere uttalelse om innspillet til Ykom og støttebrevet fra kunstnerorganisasjonene

Ytringsfriheten står som et ufravikelig prinsipp og utgjør grunnlaget for det offentlige ordskiftet i Norge. Den er faktisk fundamental og grunnleggende for vårt demokrati. Derom hersker ingen tvil, så la oss bare sementere det som utgangspunkt en gang for alle!

Vi kommer gjennom denne uttalelsen med en klargjøring knyttet til innspillet Norske Dansekunstnere sendte til Ytringsfrihetskommisjonen, og som vi står alene bak. Øvrige organisasjoner hefter ikke for innholdet eller meningene her, disse stilte seg utelukkende støttende til de dansekunstnere vi representerer som opplever hets og trakassering.

Støttebrevet som de 15 organisasjonene stilte seg bak hadde som mål å utelukkende vise solidaritet med dem som opplever hets. Ingen av organisasjonene støtter hverken boikott eller scenenekt. Organisasjonene har vist sin solidaritet med utsatte kunstnere, for å styrke og utvide ytringsrommet.

Hvor mye skal vi tåle?

Uttalelse fra Norske Dansekunstnere

Norske Dansekunstnere i media

Norske Dansekunstnere kommer torsdag 1.juli med tilsvar til kritikken og det vi anser som feilinformasjon fra Ytringsfrihetskommisjonens.

I Klassekampen tirsdag 29. juni går Kjersti Løken Stavrum og Jan Inge Sørbø fra Ytringsfrihetskommisjonen hardt ut mot femten kunstnerorganisasjoner generelt og Norske Dansekunstnere spesielt.

Vårt forsøk har aldri vært å innskrenke ytringsrommet. Snarere det motsatte. Vårt innspill handler nettopp om hvordan kommisjonens fremtreden virker ytringsbegrensende og gjør det vanskeligere for kunstnere å ytre seg trygt og fritt.

Les mer!

Norske Dansekunstnere i media

Kunstnere i Norge opplever et stadig hardere ytringsklima og blir i økende grad utsatt for hets og trakassering, med referanser til kunsten de skaper. Særlig rammer dette kunstnere i det prosjektbaserte, frie scenekunstfeltet. Norske Dansekunstnere blir til stadighet informert om hendelser der hetsende og trakasserende ytringer rettes mot kunstnere.

I den forbindelse sendte vi et innspill til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet for å utdype vår bekymring og samtidig tegne et bakteppe av den situasjonen som flere av kunstnerne vi representerer står i.

Dagsavisen tok saken og har intervjuet oss i forbindelse med innspillet og støtteerklæringen kommisjonen mottok fredag 23.juni 2021.

Les mer!

Den kunstneriske ytringsfriheten er under press

Kunstnere i Norge opplever et stadig hardere ytringsklima og blir i økende grad utsatt for hets og trakassering med referanser til kunsten de skaper. Særlig rammer dette kunstnere i det prosjektbaserte, frie scenekunstfeltet. Norske Dansekunstnere har jobbet inngående med problematikken rundt hets og trakassering siden 2018.

I den forbindelse har vi i dag oversendt Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet et innspill for å utdype vår bekymring og samtidig tegne et bakteppe av den situasjonen som flere av kunstnerne vi representerer står i. Vi søker med dette innspillet både å kommentere Ytringsfrihetskommisjonens arbeid og deres egen kontekstuelle forståelse, samt beskrive den utviklingen vi observerer på kulturfeltet og i samfunnet hva gjelder kunstneres ytringsrom og muligheter for å delta i en konstruktiv og opplyst samfunnsdebatt.

Les mer!

Mia Habib Productions søker Daglig Leder/ Produsent

Mia Habib Productions (MHP) er på utkikk etter en selvstendig og engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner og bred kompetanse på scenekunstproduksjon. Vi ser etter deg som både kan være ansvarlig produsent på prosjekter og drifte kompaniet som daglig leder i en deltidsstilling.

Som daglig leder & produsent hos MHP vil du jobbe tett med det fast ansatte teamet, samt en rekke kunstnere tilknyttet kompaniet. MHP har i dag basisstøtte fra Norsk Kulturråd og vil søke Kunstnerskap Støtte fra 2023.

Søknadsfrist 1.september 2021

Les mer

OPEN CALL for koreografer - ESC ungdomskompani

ESC ungdomskompani søker etter en ung koreograf med en klar visjon for kunstnerisk prosjekt. Koreografen vil arbeide med 10-15 dansere i alderen 14-19 år som kommer fra Vestland fylke. I ESC er ungdommene medskapende dansere og er aktive i utarbeidelsen av bevegelsesspråk og uttrykk. Målsettingen er å inspirere og gi ungdommer mulighet til å lære ans i en realistisk og profesjonell setting, samt gi talenter et springbrett til fremtidig karriere som samtidsdansere.

Søknad og/eller spørsmål sendes til: ann-terese@bergen-dansesenter.no innen 30.juni 2021

Les mer

Søk Dansenett Norge

Torsdag 24.juni 2021 legges søknadsskjemaet til Dansenett Norge ut. Søknadsfristen er 25.august 2021 kl.13.00. Søknaden gjelder for turnémulighet våren 2021.

Alle norske dansekunstnere kan søke med danseproduksjoner, både sceniske og stedsspesifikke forestillinger. Internasjonale produksjoner må gå gjennom en norsk arrangør, festival, kunstnerisk leder eller Kulturhusleder.

Informasjon om kriterier og hva som kreves til søknaden finner du HER og HER

Les mer

Innspillseminar om hets og trakassering av kunstnere

Onsdag 23.juni 2021 inviterer Norske Dansekunstnere til et åpent innspillseminar om hets og trakassering av kunstnere.

Innspillseminaret skal belyse og sette fokus på hets og trakassering av kunstnere. Hva er status? Har vi den fulle oversikten over hets og hatefulle ytringer som kunstnere utsettes for? Hvilke retoriske grep brukes mot kunstnere i det offentlige ordskiftet? Hva kan vi gjøre for å motvirke at hets og hatefulle ytringer kan skje? Hva er konsekvensene av hets og trakassering av kunstnere?

Les mer og meld deg på innen 22.juni klokken 16.00 her!

Invitasjon til innspillseminar om hets og trakassering av kunstnere

Norske Dansekunstnere innspill til statsbudsjettet 2022

Norske Dansekunstnere har det siste året samlet inn behovsinnspill fra aktører og kunstnere i bredden av dansekunstfeltet. Hensikten har vært å utvikle en første helhetlig strategi, med mål om å styrke virkemiddelapparatet og infrastrukturen rundt dansekunsten. Resultatet er strategi- og måldokumentet Initiativer for dansekunsten - Tiltak mot 2040. Dette utgjør organisasjonens innspill til statsbudsjettet for 2022. I det videre vil Norske Dansekunstnere spisse og utvikle enkelttiltak i dialog og samspill med våre tilknyttede kunstnere.

Norske Dansekunstnere innspill til statsbudsjettet 2022

Sendt Kulturdepartementet og Familie- og kulturkomiteen 8.mai 2021

Digitalt lunchmøte med Fond for Lyd og Bilde 17.juni 2021

Hver torsdag i mai og juni inviterer Norske Dansekunstnere inn nasjonale og regionale tilskuddsordninger og fond, som er av stor betydning for produksjon, visning, distribusjon og formidling av norsk dansekunst nasjonalt og internasjonalt til digitale lunchmøter.

Torsdag 17.juni fra 12.00 - 13.00 møter du Fond for Lyd og Bilde! FFLB er en viktig tilskuddsordning for dansekunstnere - men vet du egentlig hvor FFLB får midlene fra? Og hvilke muligheter du som dansekunstnere har til å søke tilskudd eller stipender fra fondet? Torsdag 17.juni får du svar på dette og mye annet!!

Meld deg på!

Skrivekurs for dansekunstnere

Torsdag 24.juni fra 10.00-15.00 arrangerer vi skrivekurs med Nina M. Schjønsby for dansekunstnere i samarbeid med Skuespiller- og danseralliansen. Nina M. Schjønsby er skribent og frilansredaktør og driver Tekstbyrået forlag sammen med Halvor Haugen.

Kurset handler om det å formulere seg om egen kunstnerisk praksis. Vi vil dele skriveerfaringer og snakke om de ulike fasene i skriveprosessen. Det er lagt opp til at alle deltagerne presenterer sin egen tekst og får tilbakemelding på den.

Kurset krever påmelding! Kun for medlemmer - begrenset antall plasser.

Les mer!

Rolf Gammleng prisen tildeles 7 dansekunstner

"Kjære Sudesh Adhana, Kristina Gjems, Loan Thanh Ha, Lars Jacob Holm, Pearl Tawiah, Camilla Tellefsen og Ida Wigdel!Gjennom deres særegne kraft og individuelle egenart har dere beveget dere for å bevege oss andre, for det er vi dere dypt takknemlige. Gratulere med denne utmerkelsen som er dere så fortjent."

Mandag 31.mai var forbundsleder Kristine Karåla Øren tilstede under utdelingen av Rolf Gammleng prisen, som Fond For Utøvende Kunstnere deler ut. Å få være med å gjøre stas på dansekunstnere er en stor ære og glede for oss i Norske Dansekunstnere.

Vi gratulerer de syv prisvinnerne

Les mer!

Norske Dansekunstnere trekker seg fra Kulturytring Drammen

Styret i Norske Dansekunstnere vedtok fredag 28.mai 2021 å trekke arrangementet “Den inkluderte og mangfoldige kunstneren” fra Kulturytring Drammen 21.-23-06.2021.

Vi har konkludert med at Kulturytring Drammen for vår organisasjon og våre medlemmer ikke er den plattformen som kunst og kulturfeltet sårt trenger og etterspør.

Les vår begrunnelse her!

Begrunnelse for Norske Dansekunstneres avlysning ved Kulturytring Drammen

Vis flere aktuelle saker