Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Dialogmøte Habilitet i fonds- og stipend forvaltningen

Norske Dansekunstneren har en aktive rolle i å sikre offentlig finansiering av dansekunsten, således ser vi det som aktuelt/fordelaktig å diskutere habilitet, både de bakenforliggende reguleringene i 2012 og dagens praksis i bla. fonds- og stipend forvaltningen, sammen med våre medlemmer.

Dette for å ha en aktualisert og god holdning til habilitet på vegne av de dansekunstnerne vi representerer.

Tid og sted: Onsdag 24. januar mellom kl 18.00 – 20.00 hos Norske Dansekunstnere i Dronningensgate 16, 4.etg.

Les mer her!

AUDITION FOR PROFESJONELLE DANSERE I BERGEN!!!

Bergen Nasjonale Opera avholder audition onsdag 13. desember 2023 for dansere til vårens store satsing i Grieghallen, operetten Flaggermusen. Bergen Nasjonale Opera skal engasjere 3 profesjonelle dansere fra Bergen og omegn.

Hvor: Bergen Dansesenter
Når: Onsdag 13. desember 2023 fra kl. 10.00 – vi ber deg om å holde av hele dagen
Påmeldingsfrist for audition er: 9. desember 2023

Les mer her!

Velkommen til regionsmøte med Norske Dansekunstnere for region Midt!

Dette er et årlig møte for alle som jobber med dans i Trøndelag og Midt-Norge, både medlemmer og ikke-medlemmer av NoDa. Enten du jobber med undervisning av dans, som utøver, skapende, produsent eller driver studio, vi vil gjerne ha deg med på møtet. Slik kan vi bli bedre kjent, få en større innsikt i hvilke saker du brenner for som dansekunstner, hva dere som jobber med dans i region Midt har behov for og hva Norske Dansekunstnere kan gjøre for dere.

Møtet finner sted lørdag 18. november fra kl. 17.00-18.00 på Mesaninen på Rosendal Teater.

Det vil også være mulig å delta digitalt på møtet. Møtet vil foregå før forestillingen Rosa Löften på Rosendal Teater. Forestillingen starter kl. 19.00.Se mer info om forestillingen her: https://rosendalteater.no/program/rosa-loften

Vel møtt!

Facebook arrangement

Zoomlenke:

https://zoom.us/j/97972956741
Meeting ID: 979 7295 6741

Åpenhetsrapporten for 2022

I henhold til "Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv." er Norske Dansekunstnere pålagt å utarbeide en åpenhetsrapport som skal gjøre rede for vårt arbeid med forvaltning og fordeling av rettighetsvederlag. Les den første åpenhetsrapporten vår her.

Åpenhetsrapporter

FFUK lanserer nytt utøverstipend!

FFUK lanserer et arbeidsstipend for profesjonelle frilans utøvende kunstnere bosatt i Norge. Stipendet skal dekke minst 4 måneders kunstnerisk aktivitet. Utøvere kan søke individuelt eller som grupper med minst 3 medlemmer. Ved gruppesøknader må samtlige medlemmer oppfylle ordningens kriterier. Utøverstipendet har fast størrelse på kr 100.000 for individuelle og kr 150.000 for grupper.

Hva kan det søkes om støtte til?

Stipendet gis som tilskudd til aktivitet en har som utøvende kunstner, som konserter, forestillinger, innstudering, egenøving mm. En strukturert plan for aktivitetene det søkes om støtte til skal legges ved søknaden. Man kan inkludere prosjekter som er innvilget annen støtte fra fondet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle frilans utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke om utøverstipendet. Fondsloven definerer utøvende kunstnere som musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk eller tradisjonsuttrykk. Med profesjonelle mener vi de som har det å være utøvende kunstner som sin jobb. Man må legge ved en CV som viser at man har, og har hatt over noe tid, et aktivt og sammenhengende virke som profesjonell utøvende kunstner. Man må hovedsakelig være bosatt og ha sin base i Norge, og hoveddelen av ens virke som utøvende kunstner må også være her.

Søknadsskjemaet er tilgjengelig i FFUK sin digitale søknadsportal, og søknadsfristen er den 9. januar 2024.


Les mer om ordningen her

Audition TILT Grow 2024

Panta Rei Danseteater søker profesjonelle dansekunstnere på høyt nivå fra alle sjangre, til
talentprogrammet TILT Grow i 2024. Programmet er særlig rettet mot dansekunstnere med stor interesse for å delta i prosjekter som bidrar til økt danseinteresse hos befolkningen.

Foto: Neil Nisbet / Danser: Sindre Sten Eriksson Vik

Les mer om audition her!

Stine Nilsen - Ny kunstnerisk leder ved Dansens Hus

Vi gratulerer Stine Nilsen som ny kunstnerisk leder ved Dansens Hus!

Stine Nilsen har blant annet vært kunstnerisk leder og festivaldirektør ved CODA Oslo International Dance Festival, og hun har "markert seg som en festivalsjef med et særlig blikk for å programmere relevant og mangfoldig, samtidig som hun har styrket det norske dansekunstfeltets rolle i festivalen".

Vi gleder oss til å følge Stines arbeid videre, og ser frem til en spennende utvikling på vegne av dansekunsten!

Foto: Achy Ouafic

Les mer om ansettelsen her!

Norske Dansekunstneres første tanker om statsbudsjettet 2024

Fredag 6.oktober 2023 ble regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2024 lagt frem.

Norske Dansekunstneres første vurdering er at budsjettforslaget dessverre er et magert forsøk på å svare ut dansekunstens behov - men at det kommer med noen direkte tiltak som vil virke positivt inn på kunstnerøkonomien generelt og for etablerte kunstnerskap i danse- og scenekunstfeltet spesielt.

Les mer om våre meninger her!

På fredag kommer STATSBUDSJETTET!

På våre facebooksider kan du se noen av våre innspill og prioriteringer til årets budsjett.

Vi mener at dansekunst er svaret. Da må politikerne gi plass til at dansekunst kan skje!

Følg med oss fremover for å se hvordan årets budsjett vil påvirke deg!


Foto: Fra Åpen Prøvedans 2022 - Elin Osjord.

NORSKE DANSEKUNSTNERES RESOLUSJON I FORBINDELSE MED OLJELETING PÅ NORSK SOKKEL

Resolusjonen ble vedtatt av Norske Dansekunstneres generalforsamling 29. juni 2023.

Norske Dansekunstnere krever at all ny leting etter petroleum på norsk sokkel stanses umiddelbart.

Les mer om resolusjonen HER.

Bevar Musikk, Dans og Drama i Trøndelag!

Administrasjonen i Trøndelag fylkeskommune foreslår å legge ned tre av fem MDD-linjer i fylket.

Musikk, Dans og Dramalinjene i VGS er en svært viktig grobunn for fremtidens kulturarbeidere. Uten dette linjeløpet forsvinner store deler av grunnlaget inn mot høyere utdanning i kunst og kultur. Dette vil igjen føre til færre profesjonelle utøvere og skapere av kunst og kultur, og til slutt et stort tap for samfunnet.

En nedleggelse av disse linjene kan ikke skje uten kamp!

Norske Dansekunstnere oppfordrer derfor alle til å signere og dele oppropet om å bevare MDD-linjene ved Heimdal vgs, Ole Vig vgs og Olav Duun vgs.

Signer Oppropet!
Vis flere aktuelle saker