Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Norske Dansekunstneres Profesjonsstipend

Norske Dansekunstneres egne profesjonsstipend tildeles årlig og er ment som motivasjon til å fortsette ditt engasjement og arbeid innen dansekunsten.

Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. Vi ber deg presisere om du søker på grunnlag av ditt pedagogiske, koreografiske, utøvende eller filmatiske virke. Stipendene skal stimulere til kunstnerisk utvikling og gi mulighet til å realisere noe av det du har visjoner om!

Mottakere av profesjonsstipend

Midlene til stipendene kommer fra Vederlagsfondet i Norske Dansekunstnere. Vederlagsfondet forvalter dansekunstnernes andel av vederlagsmidler fra Norwaco, generert av dansekunstnerne selv. Stipendene som Norske Dansekunstnere årlig deler ut er kollektive midler forbundet mottar fra Norwaco. De kollektive midlene skal komme kunstnere til gode, og forbundet er ansvarlig for en velegnet bruk av disse midlene.

Norske Dansekunstneres profesjonsstipend

Pedagog: ett stipend à 40 000,-

Danser: ett stipend à 40 000,-

Koreograf: ett stipend à 40 000,-

Dans og video/film: ett stipend à 40 000,-

Norske Dansekunstneres stipendkomité innstiller stipendmottakerne.

Kriterier

Stipendene er forbeholdt profesjonelle og yrkesaktive, det vil si de som har dansekunst som sin hovedbeskjeftigelse. Du trenger ikke være medlem i Norske Dansekunstnere for å søke.

Stipendene skal tilgodeses de som arbeider med dansekunst på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå.

Stipendene gis de som hovedsakelig har sitt virke i Norge, uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstneriske uttrykksformer eller organisasjonsmessig tilknytning.

Stipendene tildeles søkere som er utenfor Garantiinntekt-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend i tildelingsåret.

Stipendene kan ikke tildeles studenter som er under grunnutdanning i tildelingsåret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester).

Søknaden skal inneholde

Søkerens personalia, CV på maksimum en side og gjerne et oppdatert bilde.

Kort og oppdatert informasjon om søkerens kunstneriske virksomhet.

Kunstnerisk motivasjon og planer for bruk av stipendet, maksimum 3500 tegn (ca én A4-side).

Søknaden skal sendes digitalt til kontakt@norskedansekunstnere.no innen søknadsfristen 1.februar 2023.

Søknad og maksimum to vedlegg skal være i PDF-format. Alle digitale filer samt topptekst i dokumenter må merkes med søkerens navn.

Vi oppfordrer alle til å søke! Har du spørsmål knyttet til stipendet, ikke nøl med å ta kontakt med forbundet.