Norske Dansekunstnere er et uavhengig fagforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Statens Kunstnerstipend - Midlertidig stipendordning COVID-19

Kulturdepartementet meldte 29. mai at enkeltkunstnere får 70 millioner kroner i en midlertidig stipendordning som skal forvaltes av Statens kunstnerstipend.

Føremålet med stipendet er å halda oppe kontinuitet i kunstnarisk produksjon, sikra sysselsetjing og bidra til etterspørsel av kunsten.

Les mer om ordningen og gå til søknadsskjema her!

Kontakt sekretariatet i Statens Kunstnerstipend om du har spørsmål, men les først nøye gjennom informasjon om ordningen: SKScovid19@kulturradet.no

Søknadsfrist 5.august 2020 klokken 13.00

FFUK - Midlertidig stipendordning COVID-19

Kulturdepartementet meldte 29. mai at enkeltkunstnere får 30 millioner kroner i en midlertidig stipendordning som skal forvaltes av Fond for utøvende kunstnere.

Formålet med ordningen er å opprettholde aktivitet og motvirke langtidsuvirksomhet blant utøvende kunstnere som har oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Les mer om ordningen og gå til søknadsskjema her!

Det er ikke satt noen søknadsfrist, men søknadsskjema vil være åpent ut august 2020. Vi anbefaler alle å lese veiledningen nøye, og kontakte administrasjonen om man har ytterligere spørsmål: ffuk@ffuk.no

Sommerferie hos Norske Dansekunstnere

Norske Dansekunstnere har sommerferie fra og med 1. juli og er ikke tilbake på kontoret før 10.august.

I denne perioden vil vi ikke være tilgjengelige på telefon eller mail, og du må påvente lang behandlingstid på din henvendelse.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Norske Dansekunstneres innspill til revidert nasjonalbudsjett

Norske Dansekunstnere registrerer at det i årets revisjon av nasjonalbudsjettet naturlig nok er lagt vekt på å prioritere og sikre økonomiske tiltak for å avhjelpe den pågående Covid-19 situasjonen. Vi ser behov for ytterligere styrkinger og tiltak både til den pågående revideringen av budsjettet, og til myndighetenes videre arbeid med å innrette økonomiske virkemidler tilpasset situasjonen, da svært mange av våre medlemmer opplever å ikke være verken tilstrekkelig sikret eller ivaretatt gjennom de foreløpig fremlagte tiltakene og ordningene.

Les hele vårt innspill her!

Korona

Den 12. mars 2020 ble hele kulturfeltet satt ut av spill på grunn av restriksjoner innført av myndigheten med bakgrunn i koronapandemien. Vi står i en svært vanskelig situasjon, og vår hverdag er preget av kaos, usikkerhet. Mange kunstnere er i en økonomisk svært utsatt posisjon.

Vi har samlet all informasjon som foreligger per dags dato i en egen side.

Info om korona

Norske Dansekunstneres profesjonsstipend 2020

Styret i Norske Dansekunstnere og Stipendkomiteen har for 2020 valgt å dele ut Norske Dansekunstneres profesjonsstipend i forkant av Generalforsamlingen. 2020 er året for alternative løsninger via digitale plattformer, og siden vi ikke fysisk kan møtes og hedre stipendmottakerne på Generalforsamlingen, fremskynder vi utdelingen.

Vi gratulerer de fire stipendmottakerne :)

Katja Henriksen Schia (dans), Julie Schartum Dokken (pedagog), Ine Terese Hogstad (koreograf) og Kathrine Jacobsen (film).

Norske Dansekunstnere lanserer endelig ny nettside

Etter lang tids arbeid lanserer vi endelig vår nye nettside. Vi takker Netlife Bergen for godt samarbeid gjennom hele prosessen, og ser frem til å dele nettsiden med alle våre medlemmer og følgere.

Forbundet har fremskyndet lansering av nettsiden på grunn av et stort behov for å kommunisere til våre medlemmer angående koronapandemien. Vi ber derfor om forståelse for at noen av sidene fremdeles er under utarbeidelse.

Regjeringen snur - skrinlegger kulturens regionreform

Norske Dansekunstnere er svært fornøyde med dagens nyhet fra Kulturdepartementet:

"- På grunnlag av god og grundig dialog det siste året har regjeringen besluttet at vi ikke går videre med forslaget om å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene som ledd i regionreformen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja."

Å overføre ansvaret for kulturen til regionene var i utgangspunktet en dårlig idé! Staten skal fortsatt ha et nasjonalt ansvar for kulturpolitikken.

Pressemelding Kulturdepartementet 05.05.2020

Skatteveiledning 2020

Norske Dansekunstnere tilbyr i samarbeid med Otto Risanger omfattende skatteveiledning til sine medlemmer. Veiledningen består av 6 e-bøker som oppdateres årlig. Årets utgave er på plass, og for informasjon om tilgang til denne anbefaler vi deg om å kontakte forbundet på mail

E-bøkene kan gi deg svar på spørsmål om: Utfylling av næringssoppgaven, skatt, fordeler ved forskjellige tilknytningsformer, sosiale kostnader osv.

Stillingsutlysning - Harstad kulturskole søker dansepedagog

Harstad Kulturskole søker dansepedagog i inntil 85% stilling. Harstad kommune er Nord-Norges tredje største by, med 25 000 innbyggere. Kulturskolen har ca 700 elevplasser (ca 430 på dans), og søker nå primært en dansepedagog med kompetanse til å undervise i jazzballett og hip hop, og som kan undervise barn og unge med stort engasjement.

Stillingsstørrelsen kan avhenge av elevgrunnlaget høst 2020 og stillingen kan deles. Tiltredelse 01.08.2020

Stillingsutlysning

Norske Dansekunstnere har innført hjemmekontor

Norske Dansekunstnere har innført hjemmekontor, og det fører til noen begrensinger i hvor tilgjengelige vi er på telefon. Vi ber også om forståelse for at vi får veldig mange henvendelser fra bekymrede medlemmer om dagen, og vi jobber så fort vi kan for å besvare disse. Vi setter stor pris på at dere i den kommende tiden kontakter oss hovedsaklig på mail.

Forbundsleder, Kristine K. Øren - forbundsleder@norskedansekunstnere.no

Nestleder, Eva Grainger - nestleder@norskedansekunstnere.no

Vis flere aktuelle saker