Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Innspill til stimuleringsordningen for 2021

Vi har idag sendt innspill til forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer i 2021 (stimuleringsordningen), hvor vi fokuserer på hvordan ordningen bør justeres slik at den treffer kunstnere og aktører best mulig.

I tillegg ser vi nå et ytterligere behov for at Kulturdepartementet i samarbeid med kulturlivet utarbeider en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når det lar seg gjøre ut fra smittesituasjonen, samt en beredskapsplan med ulike scenarioer dersom nye smittevernrestriksjoner blir innført, for å gi forutsigbarhet for arrangører, kunstnere, kulturarbeidere og underleverandører

Les vårt innspill her!

Norske Dansekunstnere - innspill sendt Kulturdepartementet 21.jan 2021

Kompensasjonsordning for det frie prosjektbaserte dansefeltet

I forbindelse med pandemien har mange opplevd utsettelser og avlysninger, noe som har ført til merkostnader. Det frie prosjektbaserte scenekunstfeltet, finansiert via ordningene i Kulturfondet hos Kulturrådet har i stor grad vært utelatt fra alle kompensasjons- og stimuleringsordninger, og oppfordringen fra Kulturrådet er derfor svært gledelig og etterlengtet.

– Mange produksjoner har blitt tvunget til stoppe, endre planer, eller fått premierene sine utsatt på grunn av koronarestriksjonene. Vi vet at det kan ha ført til merutgifter, og derfor oppfordrer vi scenekunstnerne til søke om tilleggsbevilgninger som kan dekke disse utgiftene, sier Peder Horgen og Camara Lundestad Joof som leder fagutvalgene for dans og scenekunst i Kulturrådet.

Vi støtter denne oppfordringen - og anbefaler alle å søke.

Les mer!

Dansenett Norge utlyser ny søknadsfrist 21.januar 2021 kl.13.00

Dansenett Norge er et turnenettverk for å gjøre danseforestillinger tilgjengelig for publikum i hele landet. Dette er et samarbeid mellom Dansens Hus, Bærum Kulturhus Dans Sørøst-Norge, RAS, DansiT og Dansearena nord.

Koreografer og kompanier er velkomne til å søke til Dansenett Norge.

Denne søknadsrunden vil gjelde for turné høsten 2022. Les følgende før du søker. Det oppfordres til å søke i god tid før søknadsfristens utløp!

Link til søknadsskjemaet finner du her!

Har du vært med i NRK-TV før 1997?

Har du vært med som danser eller koreograf i produksjoner som er sendt i NRK-TV inntil 1997? Norske Dansekunstnere gjenopptar arbeidet med å finne frem til rettighetshavere, og skal fordele en god slump penger mellom dere som var med som danser eller koreograf den gangen da og inntil 1997.

Husker du hvem andre som var med?
Kjenner du noen som bør få med seg denne nyheten?

Vi håper at den gamle jungeltelegrafen gjenoppstår side om side med sosiale medier, slik at vi når ut til både «analoge og digitale» aktive som pensjonerte dansekunstnere.

Les mer her!

Velkommen til Åpent (digitalt) Hus 2021

Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Skuespiller- og danseralliansen og Norsk Skuespillersenter gjentar fjorårets suksess og inviterer til Åpent Hus.

Welhavens gate 1 er et kraftsenter for skuespillere og dansekunstnere. Huset rommer hele fire organisasjoner som jobber og brenner for det samme; å ivareta dine interesser. Vi er her for at du skal få være kreativ og i utvikling, samtidig som du har en trygg arbeidshverdag.

Huset er åpent mellom 15:00 og 16:30. Alle organisasjonene er
tilgjengelige for spørsmål på chat. Når vi samler husets kompetanse kan
vi hjelpe deg med (nesten) alt.

Les mer og meld deg på her!

Vi er tilbake på kontoret!

Riktig godt nytt år!
Vi er klare for 2021, og håper at det etterhvert gir oss et mer normalt liv tilbake. Inntil videre følger vi restriksjonene pålagt oss av myndighetene, og er derfor på hjemmekontor. Har du behov for å komme i kontakt med oss? Send oss en mail:
kontakt@norskedansekunstnere.no

I januar og februar vil vi ha begrenset kapasitet på kontoret, og vi ber derfor om forståelse for at vi bruker lengre tid på å besvare din henvendelse.

40 millioner til Kulturfondet!

Pressekonferansen 8.desember bar på svært gode nyheter - og ytterligere 40 millioner til Kulturfondet. Dette har både vi, og andre kunstnerorganisasjoner kjempet hardt for

Nå forventer vi at Kulturrådet tydelig informerer om hvordan kunstnere søker på disse midlene, enten gjennom ekstraordinære ordninger og søknadsfrister, eller gjennom allerede etablerte ordninger og ordinære søknadsfrister!

Kulturfondet er hjertet i kretsløpet for produksjon og formidling av norsk dansekunst, og disse millionene vet vi kommer dansekunstnere til gode. Derfor blir det desto viktig at det kommuniseres tydelig hva, hvordan og når disse midlene blir gjort søkbare.

Les mer her!

Innspill til kompensasjons- og stimuleringsordningene for 2021

Torsdag 3.desember var nestleder Eva Grainger i innspillsmøte med Kulturdepartementet om stimuleringsordningene for 2021. Regjeringens hovedprioritering for kultursektoren i 2021 vil fortsatt være å stimulere til økt aktivitet gjennom å videreføre stimuleringsordningen. I tillegg vil de vurdere behovet for kompensasjon.

Vi mener at stimulerings- og kompensasjonsordningene må gå hånd i hånd gjennom hele krisen, og at det er for tidlig å fase ut kompensasjonsordningene 31.12.2020

Vi fokuserer spesifikt på tiltak for det frie ikke-institusjonaliserte dansefeltet, og prioriterer økte midler til ordningene i kulturfondet og Statens kunstnerstipend, og videreføring og økning av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende i vårt innspill.

Innspillet leser du her!

– Uforståelig kutt i bevilgningene til det frie kunstfeltet

I budsjettforhandlingene på Stortinget i går ble det klart at Norsk kulturfond reduseres med 10 millioner kroner for 2021. – Vi vet at det frie kunstfeltet er blant de som har blitt hardest rammet av pandemien, sier Hagen. – Derfor er det vanskelig å forstå at dette kuttet kan være riktig midt i den krisen kultursektoren nå befinner seg i. Dette gir økt usikkerhet for mange små kulturaktører. sier rådsleder Lars Petter Hagen i Kulturrådet.

Norske Dansekunstnere er svært kritiske til dette kuttet, og vil argumentere hardt for at fondet nå må få en betydelig økning via stimuleringsordningen i 2021. Dette blir et viktig argument i vårt innspill til kulturministeren og Kulturdepartementet i Dialogmøte om stimuleringsordningen torsdag 3.desember 2020

Pressemelding Norsk Kulturråd

Vil du være med på å forme fremtiden for dansekunstnere i Norge?

Valgkomiteen har startet arbeidet for å finne kandidater som ønsker å stille til valg i de ulike styrene og komiteene i Norske Dansekunstnere. Disse vil velges på generalforsamlingen i 2021. Som tillitsvalgt får du innsikt i det politiske arbeidet som former dansefeltet, nyttig organisatorisk erfaring, og du møter andre engasjerte dansekunstnere. Ved å bidra er du med på å styrke forbundets arbeid og dermed dansekunstens stilling i samfunnet.

Ta kontakt hvis du har forslag til kandidater, hvis du vil gjøre en innsats selv eller trenger mer informasjon! Vi vil gjerne høre fra deg!

Send en mail til valgkomitèens leder, Mikael Rønne: mikaelronne@gmail.com

Frist for innspill er søndag 17. januar 2021.

Valgkomiteen ved Terje Tjøme Mossige, Jens Jeffry Trinidad, Katja Schia, Hege Haagenrud og Mikael Rønne

Vis flere aktuelle saker