Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Norske Dansekunstnere innspill til statsbudsjettet 2022

Norske Dansekunstnere har det siste året samlet inn behovsinnspill fra aktører og kunstnere i bredden av dansekunstfeltet. Hensikten har vært å utvikle en første helhetlig strategi, med mål om å styrke virkemiddelapparatet og infrastrukturen rundt dansekunsten. Resultatet er strategi- og måldokumentet Initiativer for dansekunsten - Tiltak mot 2040. Dette utgjør organisasjonens innspill til statsbudsjettet for 2022. I det videre vil Norske Dansekunstnere spisse og utvikle enkelttiltak i dialog og samspill med våre tilknyttede kunstnere.

Norske Dansekunstnere innspill til statsbudsjettet 2022

Sendt Kulturdepartementet og Familie- og kulturkomiteen 8.mai 2021

Digitalt lunchmøte med Fond for Lyd og Bilde 17.juni 2021

Hver torsdag i mai og juni inviterer Norske Dansekunstnere inn nasjonale og regionale tilskuddsordninger og fond, som er av stor betydning for produksjon, visning, distribusjon og formidling av norsk dansekunst nasjonalt og internasjonalt til digitale lunchmøter.

Torsdag 17.juni fra 12.00 - 13.00 møter du Fond for Lyd og Bilde! FFLB er en viktig tilskuddsordning for dansekunstnere - men vet du egentlig hvor FFLB får midlene fra? Og hvilke muligheter du som dansekunstnere har til å søke tilskudd eller stipender fra fondet? Torsdag 17.juni får du svar på dette og mye annet!!

Meld deg på!

Skrivekurs for dansekunstnere

Torsdag 24.juni fra 10.00-15.00 arrangerer vi skrivekurs med Nina M. Schjønsby for dansekunstnere i samarbeid med Skuespiller- og danseralliansen. Nina M. Schjønsby er skribent og frilansredaktør og driver Tekstbyrået forlag sammen med Halvor Haugen.

Kurset handler om det å formulere seg om egen kunstnerisk praksis. Vi vil dele skriveerfaringer og snakke om de ulike fasene i skriveprosessen. Det er lagt opp til at alle deltagerne presenterer sin egen tekst og får tilbakemelding på den.

Kurset krever påmelding! Begrenset antall plasser.
Les mer!

Rolf Gammleng prisen tildeles 7 dansekunstner

"Kjære Sudesh Adhana, Kristina Gjems, Loan Thanh Ha, Lars Jacob Holm, Pearl Tawiah, Camilla Tellefsen og Ida Wigdel!Gjennom deres særegne kraft og individuelle egenart har dere beveget dere for å bevege oss andre, for det er vi dere dypt takknemlige. Gratulere med denne utmerkelsen som er dere så fortjent."

Mandag 31.mai var forbundsleder Kristine Karåla Øren tilstede under utdelingen av Rolf Gammleng prisen, som Fond For Utøvende Kunstnere deler ut. Å få være med å gjøre stas på dansekunstnere er en stor ære og glede for oss i Norske Dansekunstnere.

Vi gratulerer de syv prisvinnerne

Les mer!

Norske Dansekunstnere trekker seg fra Kulturytring Drammen

Styret i Norske Dansekunstnere vedtok fredag 28.mai 2021 å trekke arrangementet “Den inkluderte og mangfoldige kunstneren” fra Kulturytring Drammen 21.-23-06.2021.

Vi har konkludert med at Kulturytring Drammen for vår organisasjon og våre medlemmer ikke er den plattformen som kunst og kulturfeltet sårt trenger og etterspør.

Les vår begrunnelse her!

Begrunnelse for Norske Dansekunstneres avlysning ved Kulturytring Drammen

Lunchmøte med FFUK torsdag 3.juni

Hver torsdag i mai og juni inviterer Norske Dansekunstnere inn nasjonale og regionale tilskuddsordninger og fond, som er av stor betydning for produksjon, visning, distribusjon og formidling av norsk dansekunst nasjonalt og internasjonalt til digitale lunchmøter.

Torsdag 3.juni fra 12.00 - 13.00 møter du Fond for Utøvende Kunstnere! FFUK er en viktig tilskuddsordning for dansekunstnere - men vet du egentlig hvor FFUK får midlene fra? Og hvilke muligheter du som dansekunstnere har til å søke tilskudd eller stipender fra fondet? Torsdag 3.juni får du svar på dette og mye annet!!

Meld deg på!

Karmøy kulturskole søker danselærer

Karmøy Kulturskole søker en dyktig og engasjert danselærer i 60 - 80% stilling med ansettelse fra 1. august 2021 - 31. juli 2023 i ett vikariat. Kulturskolen er delt i 4 avdelinger - kulturlek, musikk, scenekunst (teater, musikal, dans og nysirkus) og visuell kunst med egne fagansvarlige i hver avd./seksjon. I løpet av året har vi mange små og store forestillinger og spennende prosjekter, i tillegg til åpne forestillinger har vi bl.a. skoleforestillinger på dagtid i samarbeid med DKS-Karmøy. Dette gjør oss til den største kulturaktøren i Karmøy.

Søknadsfrist 24.mai 2021

Les mer!

Gaudal kulturskole søker danselærer

Kulturskolen søker en engasjert og initiativrik danselærer som vil være med å utvikle et attraktivt dansemiljø for barn og unge i kommunen vår. Stillingen er et vikariat for skoleåret 2021 -22. Stillingen er på 80% og kan deles mellom to lærere, hvis ønskelig.

Gausdal kulturskole tilbyr opplæring i sang, musikk og dans. Kulturskolen koordinerer DKS-aktivitetene i kommunen.

Stillingen er ledig fra 01.08.2021

Les mer!

Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett 2021

I fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett ser vi ikke at den lovte satsingen på å løfte dansekunsten, som ble annonsert da statsbudsjettet for inneværende år ble lagt frem i oktober, er fulgt opp. Vi hadde håpet at denne satsingen ville videreføres i revidert budsjett, fordi dansekunstfeltet i dag er sterkt underfinansiert og mangler institusjoner, noe som gjør behovet enda mer prekært.

For å sikre dansekunstens fremtid i Norge er det viktig at politikken nå og fremover legger til rette for og sørger for økonomiske ressurser til utvikling av et nytt rammeverk og nye institusjoner som kan betjene kunstnerne i det frie, prosjektbaserte feltet.

Vis flere aktuelle saker