Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Live Rosenvinge ny forbundsleder i Norske Dansekunstnere

Onsdag 22. mai ble det avholdt Generalforsamling for Norske Dansekunstnere. Årets møte ble avholdt på Dansens Hus i Oslo, og flere av regionene våre hadde egne samlinger for digital deltakelse. Vi takker alle som deltok, både fysisk og digitalt.

Live Rosenvinge ble valgt som ny forbundsleder, sammen med nye representanter til styret og ulike verv.

Vi vil rette en stor takk til alle som har sittet i verv og styret den siste perioden, og spesielt avtroppende forbundsleder Kristine Karåla Øren.

Foto: Neil Nisbet

Les mer her

Generalforsamling 2024

Save the date!

Norske Dansekunstnere gjennomfører årets Generalforsamling 22.mai 2024, på Dansens Hus i Oslo. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta på årets viktigste møte for forbundet. Her blir viktige beslutninger tatt knyttet til hva forbundet skal arbeide med, og hvem som skal bidra til forbundets arbeid gjennom ulike verv i den kommende perioden.

Oppmøte og registrering fra 16.30, med møtestart 17.00. Det blir mulighet for digital deltakelse.

Mer informasjon kommer, så følg med.

Rundbordssamtale rettighetsvederlag

Velkommen til vår rundbordssamtale om koreografi, rettigheter og inntektsstrømmer for koreografisk arbeid!

Norske Dansekunstnere ønsker å invitere til en spennende og viktig rundbordssamtale om koreografi. Dette vil være en unik mulighet til å delta i en dypere diskusjon om temaer som rettigheter, inntektsstrømmer og utfordringer knyttet til utviklingen og formidlingen av koreografi i dagens kunstneriske landskap.

26.april 2024 fra klokken 9.30 - 11.30 på Dansens Hus i Oslo

Les mer

PÅFYLL - en seminarrekke 10. april

Velkommen til ABC i prosjektorganisering for scenekunstnere. Norske Dansekunstnere og Sprechstunde har inngått et samarbeid med seminarrekken PÅFYLL.

Onsdag, 10. april 13.00 - 15.00 inviterer vi til et foredrag med Roger Karlsen om hvordan vi organiserer prosjektene våre. Om du er dansekunstner, scenekunstner eller kompani, organisert som ENK, AS eller forening vil seminaret gi deg verktøyene du trenger for å organisere prosjekter på en måte som er i tråd med arbeidsmiljøloven og sikre deg og dine kollegaer en god arbeidssituasjon.

Les mer

GOD PÅSKE

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god påske!

Kontoret er stengt fra mandag 25. mars til og med onsdag 3. april. Medlemshenvendelser vil bli besvart når vi er tilbake på kontoret igjen.

Hilsen alle oss i Norske Dansekunstnere

Sumud - en kveld i solidaritet med palestinske dansekunstnere

Fredag 22. mars får vi besøk av de palestinske dansekunstnerne Ahmed Alghariz fra Camps Breakerz i Gaza og Amir Sabra fra dansekollektivet Stereo 48 i Nablus. De vil dele sitt arbeid gjennom visninger og samtale.

Det er viktigere enn noen gang å fortsette å stå i solidaritet med det palestinske folk og løfte palestinske stemmer. Sammen med et ufattelig tap av liv, er vi også vitne til et enormt tap av kunst og kulturarv. Palestina har et aktivt og levende dansemiljø som mange ikke er kjent med. I samarbeid med Dansekunstnere for Palestina og Danseinformasjonen ønsker vi derfor å løfte palestinske dansekunstnere og deres arbeid.

Hvor: Dansens Hus, Oslo
Når: Fredag, 22 mars 2024, kl. 18-21

Mer info her

SIGNER OPPROP: SLÅ RING OM PALESTINSKE DANSE- OG SCENEKUNSTNERE

Den 15.02.2024 kom Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund med en uttalelse hvor vi solidarisk stilte oss bak kravet fra Palestinian Performing Arts Network og dets medlemsorganisasjoner som krever umiddelbar løslatelse av urettmessig fengslede palestinske kunstnerne. Vi er meget bekymret over situasjonen våre palestinske kollegaer befinner seg i. Vi forventer at norske myndigheter gjør det de kan for å trygge deres livs- og arbeidsvilkår. Vi fordømmer på det sterkeste, bruken av administrativ forvaring og vilkårlig fengsling av palestinske kunstnere, og forventer at norske myndigheter følger opp med et krav om at Israel avslutter sin systematiske bruk av administrativ forvaring.

Oppropet vil oversendes til politisk valgt ledelse på kunst og kulturfeltet.

Foto: Vibeke Harper

Signer oppropet her!

Innspill til statsbudsjettet 2025

I vårt arbeid med å sikre og utvikle gode arbeids-, produksjons- og formidlingsvilkår for skapende og utøvende dansekunstnere er dialog og samarbeid med politiske beslutningstagere avgjørende. Den 19.02.2024 sendte Norske Dansekunstnere sine innspill for statsbudsjettet til politiske ledelse i KUD, sammen ned et utdypende vedlegg, for å redegjøre for hvilke prioriteringer vi mener bør gjøres for dansekunsten gjennom statsbudsjettet for 2025.

Les mer her

SLÅ RING OM PALESTINSKE DANSE- OG SCENEKUNSTNERE

Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen.

Foto: Vibeke Harper

Les mer her
Foto: Vibeke Harper

Frøya kommune søker dansepedagog i 100% stilling

Har du lyst til å videreutvikle et stort dansetilbud? Ønsker du å bety noe for barn og unge? Ønsker du å ha en variert arbeidshverdag?

Frøya kommune utlyser en 100% fast stilling som dansepedagog ved Frøya kulturskole. Oppstart 1. august 2024.

Søknadsfrist er 29. februar

Les mer om stillingen her.

Søk her!

Vil du være med å forme fremtiden for dansekunsten i Norge?

Norske Dansekunstneres valgkomité ønsker innspill på kandidater til vervet som forbundsleder. Innspill kan sendes til valgkomitéens leder, Lise Tiller Sikkeland: lise_tiller@hotmail.com

Frist 6. februar!

Les mer her
Vis flere aktuelle saker