Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Dansenett Norge inviterer til weminar

Dansenett Norge inviterer til webinar med Lisa Baxter for dansekunstnere som vil forstå mer om sammenhengen mellom eget kunstnerisk arbeid og publikums opplevelse. Webinaret fokuserer på de tre pilarene i kunstproduksjon; din hovedmotivasjon for arbeidet, din kunstneriske praksis og publikums opplevelse av arbeidet ditt - og hvordan disse tre pilarene gjensidig påvirker hverandre.

Webinaret er for scenekunstnere, og du vil delta gjennom praktiske øvelser, grupper og diskusjoner. Lisa Baxter leder webinaret over 3 økter fra 14.00-16.00 den 11.nov, 23.nov og 3.des 2020

Påmelding innen 9.november 2020 til kirre@dansenshus.com

Webinar Dansenett Norge

Webinar for dansekunstnere som vil forstå mer om sammenhengen mellom eget kunstnerisk arbeid og publikums opplevelse.

Kompensasjons- og stimuleringsmidler til Norsk Kulturråd

Mandag 19.oktober fremla Kulturministeren den nye kompensasjons- og stimuleringsordningen, hvor 130 mill kr. er satt av til etablerte ordninger i kultursektoren for å stimulere til aktivitet.

Forbundet har siden 16.mars bedt om at det øremerkes og tildeles midler til den frie prosjektbaserte dansekunsten via prosjektordningene for scenekunst i Kulturfondet, og synes det er svært gledelig at Kulturrådet nå får 50 millioner kr til blant annet ordningene "Forprosjekt scenekunst" og "Fri scenekunst - prosjekt (dans og teater).

Pressemelding Kulturrådet

Pressemelding Kulturdepartementet

Faglig og kunstnerisk påfyll?

- Hva skal til for å være i utvikling og ha et bærekraftig virke eller kunstnerskap?

I scenekunstfeltet må dansekunstnere ofte kunne veksle mellom å skape, utøve, og formidle.

Post-BA – dansekunst på KHIO tilbyr flere utdanningsløp som imøtekommer denne virkeligheten. Tirsdag 17 nov. kl. 09.30 – 10.30 – kan du møte studenter fra de tre programmene som har gjort seg noen erfaringer med flere utdanninger i sitt kunstnerskap, i tillegg vil de programansvarlige være der for å svare på eventuelle spørsmål. Møtet gjennomføres digitalt!

Mer info her!

Norske Dansekunstnere skriftlig innspill til Statsbudsjettet 2021

Norske Dansekunstnere har torsdag 15.oktober sendt skriftlige innspill til Statsbudsjettet 2021.
Forbundet spiller inn til Familie- og Kulturkomiteen og Forsvarskomiteen.

Forbundet stiller seg i tillegg bak innspill sendt fra Kunstnernettverket og Norwaco.

Vi ber også om at Arbeids- og sosialdepartementet må videreføre kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende i 2021.

Innspill til Kulturbudsjettet 2021

Innspill sendt til Familie- og kulturkomitéen

Innspill til Utenriks- og forsvarsbudsjettet 2021

Innspill sendt til Utenriks- og forsvarskomitéen

En kulturminister med hjerte for dansen!

Norske Dansekunstnere vil berømme kulturminister Abid Q. Raja for å løfte dansen som kunstform og legge vekt på å sikre både infrastruktur og tryggere rammevilkår for dans i Norge. I en krisetid hvor mye handler om kompensasjonsordninger og tiltak for å få det norske samfunnet gjennom koronakrisen, er det svært lovende at kulturministeren har sett at dansekunsten trenger å styrkes gjennom nye tiltak og friske midler.

Pressemelding Norske Dansekunstnere

Kulturbudsjettet 2021

Viktig satsning på dans i statsbudsjettet for 2021

Statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem klokken 10.00 onsdag 7.oktober 2020!

I budsjettet står det: "Regjeringen foreslår å styrke dansefeltet med 11mill. kroner. Flere profesjonelle dansemiljøer har vokst fram i ulike deler av landet etter flere år med prosjekt tilskudd fra Norsk kulturfond, og regjeringen ønsker å ivareta disse. Økningen skal bidra til å styrke infrastrukturen for profesjonell dans, fremme produksjon og formidling av dans, legge til rette for økt aktivitet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og gi dans som kunstform et løft."

Regjeringen anerkjenner dansekunstens behov for et finansielt løft som sikrer infrastruktur, produksjon og formidling av dansekunst. De 11 regionale kompetansesentrene for dans løftes til Post 74, Kap. 320. Regjeringen anerkjenner også at de etablerte kompaniene har behov for en forutsigbar finansiering, slik at disse kan fortsette sin virksomhet under stabile forhold. Jo Strømgren Kompani og Verdensteateret forslås med 3 mill. hver under Post 75, Kap. 320.

Det er svært gledelig at regjeringen viderefører de 100 millionene til kunstnerstipender. For 2021 innebærer det en økning på 300 nye
arbeidsstipender. " Kunstnerstipendene har i tiår vært et av våre viktigste kunstpolitiske virkemidler. I en krisetid er de viktigere enn noensinne, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad i Statens kunstnerstipend".

Danse- og teatersentrum og Danseinformasjonen foreslås økt med henholdsvis 500 000,- og 400 000,-, som en del av regjeringens styrking av dansefeltet.

Vi er takknemlige for at regjeringen har sett at dansefeltet ikke kan
vente på scenekunststrategien, og at de derfor ser det som nødvendig å iverksette noen tiltak allerede fra 2021. Regjeringen foreslår å styrke dansefeltet med 11mill. kroner. Flere profesjonelle dansemiljøer har vokst fram i ulike deler av landet etter flere år med prosjekt tilskudd fra Norsk kulturfond, og regjeringen ønsker å ivareta disse.

#REDALERT NORGE markeres onsdag 30.september over hele landet

RØDT FARENIVÅ FOR KULTUR OG EVENTBRANSJEN

Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. november. Ordningen som ble innført i april har så langt truffet godt og sørget for at teknikere og musikere har overlevd koronakrisen frem til nå. Det er derfor kritisk for bransjen at regjeringen avvikler en ordning som faktisk fungerer.

Meldingen fra hele kultur – og eventbransjen er klar: Regjeringen må stå løpet ut og videreføre kompensasjonsordningen frem til Koronakrisen er over!

Se mer her!

Vis flere aktuelle saker