Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Dansen snakker om «Strategi for scenekunst 2021-2025»

Mandag 6. september presenterte regjeringen «Strategi for scenekunst 2021-2025». Det er riktignok den avtroppende regjeringens ønsker for scenekunstpolitikken som legges frem i strategien, men slike strategier for scenekunsten er likevel en sjeldenhet, og vi har oppfordret ny regjering til å ta strategien med seg i sitt videre arbeid med å styrke og utvikle danse- og scenekunsten.

Norske Dansekunstnere, Dansens Hus og Danseinformasjonen inviterer til et fysisk diskusjonsrom, hvor vi i fellesskap kan diskutere strategien sett fra dansekunstens ståsted.

Mandag 27.september på Dansens Hus fra 17.00-19.00! Vel møtt!

Les mer og meld deg på!

Dansenett Norge inviterer til seminar

Dansenett Norge inviterer 20. - 22.oktober på Dansens Hus og Vega Scene i Oslo, til en langhelg spekket med faglig påfyll og kunstneriske opplevelser. Foredrag og workshop ledet av Sigrid Øvreås Svendal (Danseinformasjonen) og Lisa Baxter kommer til Oslo og vil ha workshop og seminar som retter seg både til kunstnere, produsenter og for arrangører og kommunikasjonsmedarbeidere.

I tillegg tilbyr CODA et rikholdig program bestående av produsentdager, forestillinger, filmprogram, pitch av norske dansekunstnere og arbeidsvisninger gjennom Kreativ LAB. Seminaret skjer i samarbeid med Dansens Hus og CODA Oslo International Dance Festival.

Påmelding må skje innen fristen 24.september 2021

Les mer og søk!

SKUDA ansetter nye dansere og skuespillere

Skuespiller- og danseralliansen gjennomfører en ny søknadsrunde denne høsten med sikte på å ansette kunstnere fra januar 2022. Dette med forbehold om at vi mottar økte midler. For 2022, har vi søkt om en økning i midler for å ansette 16 nye kunstnere.

Du kan søke ansettelse dersom du har jobbet i midlertidige kontrakter eller oppdrag som danser eller skuespiller i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner. Du skal ha vært yrkesaktiv som danser de siste 6 år eller som skuespiller siste 8 år, det vil si at dersom du ble uteksaminert september 2013 som skuespiller, eller i 2015 som danser, kvalifiserer du til å søke.

Søknadsfrist tirsdag 21. september kl 24.

Les mer og søk her!

Fernanda Sparre Smith fyller 100 år

Onsdag 25.august 2021 deltok forbundsleder Kristine Karåla Øren i markeringen av Fernanda Sparre Smiths 100 års dag. Markeringen ble holdt på Teatermuseet i regi av Danseinformasjonen og Teatermuseet.

Vår hilsen til jubilatene leser du i sin helhet her!

Vi gratulerer jubilanten på det hjerteligste.

Foto: «Demonstrasjon, improvisasjon og samtale med Fernanda Sparre Smith og Ingunn Rimestad» 27. april 2018 på Scenehuset i Oslo, i regi av dansekunstner Mina Weider. Foto av Sigrun Drivdal Johnsen.

Søk stipend fra Oslo Kommune

Oslo kommune har satt av 12,5 mill. kroner i stipender til Oslo-baserte kunstnere som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører. Av disse skal 2 mill. kroner fordeles til scenekunstnere. Formålet er å styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon. Midlene skal fordeles til enkeltkunstnere basert på en åpen søknadsrunde.

Danse- og teatersentrum forvalter midlene til stipend til danse- og scenekunstnere.

Søknadsfrist 15.september 2021

Les mer!

Fernanda Sparre Smith fyller 100 år

Vi gratulerer Fernanda Sparre Smith som fyller 100 år onsdag 18.august 2021. Fernanda er en stor nestor som har virket som danser, pedagog, koreograf og danseanmelder siden 40-tallet.

Vi deler dette svært inspirerende intervjuet ført i pennen av Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand for Danseinformasjonen i forbindelse med den store dagen.

Foto: «Demonstrasjon, improvisasjon og samtale med Fernanda Sparre Smith og Ingunn Rimestad» 27. april 2018 på Scenehuset i Oslo, i regi av dansekunstner Mina Weider. Foto av Sigrun Drivdal Johnsen.
Les mer!

Norske Dansekunstnere innspill til Ytringsfrihetskommisjonen

Fredag 25.juni 2021 sendte Norske Dansekunstnere innspill til Ytringsfrihetskommisjonen.

Kunstnere i Norge opplever et stadig hardere ytringsklima og blir i økende grad utsatt for hets og trakassering med referanser til kunsten de skaper. Særlig rammer dette kunstnere i det prosjektbaserte, frie scenekunstfeltet. Norske Dansekunstnere blir til stadighet informert om hendelser der hetsende og trakasserende ytringer rettes mot kunstnere. Vi blir også bedt om å bistå kunstnere som opplever dette, både med juridisk ekspertise og som støtteapparat for kunstnerne i prosessen knyttet til håndtering og oppfølging overfor politi og påtalemyndigheter.

Ytringsfrihetskommisjonen

Innspill sendt til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet 25juni2021

Norske Dansekunstnere uttalelse om innspillet til Ykom og støttebrevet fra kunstnerorganisasjonene

Ytringsfriheten står som et ufravikelig prinsipp og utgjør grunnlaget for det offentlige ordskiftet i Norge. Den er faktisk fundamental og grunnleggende for vårt demokrati. Derom hersker ingen tvil, så la oss bare sementere det som utgangspunkt en gang for alle!

Vi kommer gjennom denne uttalelsen med en klargjøring knyttet til innspillet Norske Dansekunstnere sendte til Ytringsfrihetskommisjonen, og som vi står alene bak. Øvrige organisasjoner hefter ikke for innholdet eller meningene her, disse stilte seg utelukkende støttende til de dansekunstnere vi representerer som opplever hets og trakassering.

Støttebrevet som de 15 organisasjonene stilte seg bak hadde som mål å utelukkende vise solidaritet med dem som opplever hets. Ingen av organisasjonene støtter hverken boikott eller scenenekt. Organisasjonene har vist sin solidaritet med utsatte kunstnere, for å styrke og utvide ytringsrommet.

Hvor mye skal vi tåle?

Uttalelse fra Norske Dansekunstnere

Norske Dansekunstnere i media

Norske Dansekunstnere kommer torsdag 1.juli med tilsvar til kritikken og det vi anser som feilinformasjon fra Ytringsfrihetskommisjonens.

I Klassekampen tirsdag 29. juni går Kjersti Løken Stavrum og Jan Inge Sørbø fra Ytringsfrihetskommisjonen hardt ut mot femten kunstnerorganisasjoner generelt og Norske Dansekunstnere spesielt.

Vårt forsøk har aldri vært å innskrenke ytringsrommet. Snarere det motsatte. Vårt innspill handler nettopp om hvordan kommisjonens fremtreden virker ytringsbegrensende og gjør det vanskeligere for kunstnere å ytre seg trygt og fritt.

Les mer!
Vis flere aktuelle saker