Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Debatten om Norsk Kulturråd - Norske Dansekunstnere uttaler seg

Norske Dansekunstnere kommer med sitt innspill i den omfangsrike debatten som raser av gårde på Scenekunst.no

Som kunstnerorganisasjon av og for dansekunstnere er Norske Dansekunstnere opptatt av hva kunstnerne mener, både om utformingen av feltets fremtid og om endringer i nøkkelinstitusjoner med enorm betydning for kunstens eksistens og tilblivelse. Derfor vil vi her kommentere omstillingen av Norsk kulturråd, etter at Mia Habib etterlyste bl.a. vår stemme forrige uke i sitt intervju med Chris Erichsen - på nevnte Scenekunst.no

Manglende dialog om forvaltningsstrukturer

Debatten om Norsk Kulturråd - Utvalgsmedlemmer mener direktøren prøver å parkere dem

Debatten om omorganiseringen i Norsk Kulturråd raser videre!

Sigrid Røyseng og Ande Somby, utvalgsmedlemmer i Statens kunstnerstipend sier: "Vi registrerer at Danielsen opplyser om at omorganiseringen av Kulturrådet har vært en prosess preget av involvering. Vi finner det derfor nødvendig å formidle at vi som medlemmer av Utvalget for Statens kunstnerstipend ikke har vært invitert til noen dialog om spørsmålet."

Vi i Norske Dansekunstnere har også vært svært kritiske til mangel på involvering i denne omorganiseringsprosessen, noe vi har påpekt tidligere, sammen med flere andre aktører og organisasjoner i kunst- og kulturfeltet.

Ubesvarte spørsmål om Kulturrådet

Debatten om Norsk Kulturråd - Mia Habib inviterer oss til dansegulvet!

Mia Habib inviterer Norske Dansekunstnere m.fl til dansegulvet i forbindelse med omorganiseringen i Norsk Kulturråd! Vi takker de kunstnerne som vet å etterlyse oss når vi kanskje i for stor grad dras inn i politikkområder som krever umiddelbar oppmerksomhet, slik pandemien har gjort. Vi er derfor veldig glade for Mia Habibs innlegg og kommentarer på Scenekunst.no Ved å stille disse spørsmålene åpnes muligheten for å diskutere kunstens kontekst og det rommet den virker i. Som kunstnerorganisasjon ønsker vi denne åpningen hjertelig velkommen og ser gjerne at flere kunstnere gjør det samme. Og vi ser frem til en åpen dialog med hele danse- og scenekunstfeltet som tidligere annonsert 8.mars 2021!

"Vi må lære oss å sloss"

Innspill til plan for gjenåpning av kunst- og kulturlivet

I forbindelse med arbeid med strategier og planer for en trygg gjenåpning av kunst- og kulturlivet ble det tirsdag 16.februar 2021 gjennomført et åpent innspillsmøte med familie- og kulturkomiteen. Vi har sendt skriftlig innspill hvor vi fokuserer på at feltet trenger tiltak og økonomiske ordninger ut over pandemiens lengde, og at det frie ikke-institusjonaliserte feltet må prioriteres like sterkt som institusjonsfeltet.

Les vårt innspill her!

Norske Dansekunstnere - innspill sendt familie- og kulturkomiteen 18.feb 2021

Vi inviterer danse- og scenekunstfeltet til dialogmøte 8.mars!

Vi i Norske Dansekunstnere har i lengre tid ønsket å avholde et dialogmøte med hele det norske danse- og scenekunstfeltet, for å kartlegge og diskutere feltets behov for infrastruktur og et øvrig virkemiddelapparat i Norge. Norsk dansekunst har få institusjoner, rammer og rom å virke innenfor, og vi ønsker å sette fart og politisk trykk på å utvikle et apparat som er spesialtilpasset dansekunstens behov. Dette gjelder alt fra rom til støttetjenester og finansieringsmuligheter.

Det er viktig for oss at bredden i hele dansekunstfeltet er ivaretatt i de tiltakene vi fremover skal fronte for politikere både på nasjonalt og lokalt plan. Vi håper derfor at nettopp du vil delta og fremme dine synspunkter på dansekunstens behov for fremtiden i dette møte.

Les mer her!

Debatten om Norsk Kulturråd - Direktør Kristin Danielsen svarer igjen!

Direktør Kristin Danielsen kommer med svar på kritikken fra Julie Rongved Amundsen, redaktør i Scenekunst.no

"Men nye oppgaver innebærer ikke en nedvurdering av de gamle. Norsk kulturfond er helt vesentlig for Kulturrådets ansvarsområde og identitet. Det endres ikke av en omorganisering. Samfunnsoppdraget består, og målet er at fagligheten skal styrkes. Der tror jeg Rongved Amundsen og jeg er enige. Og så får vi akseptere at vi er uenige om mye annet."

Kulturrådet må bygge faglighet på alle områder

Innspill til stimuleringsordningen for 2021

Vi har idag sendt innspill til forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer i 2021 (stimuleringsordningen), hvor vi fokuserer på hvordan ordningen bør justeres slik at den treffer kunstnere og aktører best mulig.

I tillegg ser vi nå et ytterligere behov for at Kulturdepartementet i samarbeid med kulturlivet utarbeider en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når det lar seg gjøre ut fra smittesituasjonen, samt en beredskapsplan med ulike scenarioer dersom nye smittevernrestriksjoner blir innført, for å gi forutsigbarhet for arrangører, kunstnere, kulturarbeidere og underleverandører

Les vårt innspill her!

Norske Dansekunstnere - innspill sendt Kulturdepartementet 21.jan 2021

Kompensasjonsordning for det frie prosjektbaserte dansefeltet

I forbindelse med pandemien har mange opplevd utsettelser og avlysninger, noe som har ført til merkostnader. Det frie prosjektbaserte scenekunstfeltet, finansiert via ordningene i Kulturfondet hos Kulturrådet har i stor grad vært utelatt fra alle kompensasjons- og stimuleringsordninger, og oppfordringen fra Kulturrådet er derfor svært gledelig og etterlengtet.

– Mange produksjoner har blitt tvunget til stoppe, endre planer, eller fått premierene sine utsatt på grunn av koronarestriksjonene. Vi vet at det kan ha ført til merutgifter, og derfor oppfordrer vi scenekunstnerne til søke om tilleggsbevilgninger som kan dekke disse utgiftene, sier Peder Horgen og Camara Lundestad Joof som leder fagutvalgene for dans og scenekunst i Kulturrådet.

Vi støtter denne oppfordringen - og anbefaler alle å søke.

Les mer!

Dansenett Norge utlyser ny søknadsfrist 21.januar 2021 kl.13.00

Dansenett Norge er et turnenettverk for å gjøre danseforestillinger tilgjengelig for publikum i hele landet. Dette er et samarbeid mellom Dansens Hus, Bærum Kulturhus Dans Sørøst-Norge, RAS, DansiT og Dansearena nord.

Koreografer og kompanier er velkomne til å søke til Dansenett Norge.

Denne søknadsrunden vil gjelde for turné høsten 2022. Les følgende før du søker. Det oppfordres til å søke i god tid før søknadsfristens utløp!

Link til søknadsskjemaet finner du her!

Vis flere aktuelle saker