Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Digitalt innspillsmøte med Anette Trettebergstuen

Torsdag 20.januar kom regjeringen og kulturministeren med lettelser for kulturlivet. Lettelser, som for de aller fleste ikke er lettelser likevel pga. strenge regler om kohortinndeling på maks 200 publikummere med 2 meter mellom hver kohort, egne toaletter, garderober og bevertning! Vi er glad for at kulturministeren kom med noen forslag til bedringer for kulturfeltet, men er skuffet over at vi ikke blir vist mer tillit og likestilles med andre næringer.

Mandag 24.januar klokken 16.00 kan du møte kulturminister Anette Trettebergstuen i et digitalt innspillsmøte, hvor du får mulighet til å stille spørsmål eller kommentere på restriksjonene og reglene som gjelder for kunst- og kulturlivet. Vi oppfordrer alle til å delta!

Les mer!

Norske Dansekunstneres appell #kulturenkveles

Onsdag 19.januar sto et samlet kunst- og kulturfelt på Eidsvolls plass og ba om å bli prioritert!

Nestleder Eva Grainger holdt appell på våre vegne. Vi fokuserte på uforholdsmessigheten i restriksjonene som har vært pålagt kunst- og kulturfeltet i 22måneder.

Vi ba, på lik linje med resten av aktørene, om at kunst- og kulturfeltet prioriteres, og at restriksjonene samsvarer med andre næringer.

Les hele vår appell her på nettsiden!

Appell

Protestmarkering #kulturenkveles

I dag holdt nestleder Eva Grainger appell under protestmarkeringen foran stortinget. Vi protesterer mot den urettferdige nedprioriteringen av kulturbransjen, og stiller spørsmålstegn ved faktagrunnlaget regjeringen og helsemyndighetene baserer seg på når de behandler oss annerledes enn andre bransjer og næringer.

Vi vil ha tydelige svar og konkrete tiltak som skaper forutsigbarhet i en pandemi som har pågått i snart to år. Vi står sammen med resten av bransjen og krever at politikere snakker mindre og handler mer!

Markeringen samlet aktører fra hele kunst- og kulturbransjen i tillegg til politikere fra hele bredden av norsk politikk.

Et lite utvalg pressedekning fra Dagsavisen Morgenblandet AvisaOslo NRK

Bli med på protestmarkering!

Kulturen kveles!

Onsdag 19.januar 2022 fra klokken 12.00 - 14.00 samles hele kunst- og kulturbransjen på Eidsvolls plass, for å be politikere og helsemyndighetene prioritere bransjen. Gjennom 22 måneder har vår bransje tatt en stor del av støyten. Nå er det nok!

Meld deg på, og bli med. Sammen er vi sterkere.

Les mer!

Danse- og scenekunstens behov i møte med Covid-19

I forbindelse med regjeringens pressekonferanse 13.januar 2022, har vi i dag sendt skriftlig innspill til Kulturdepartementet hvor vi ber om at kunst- og kulturlivet nå prioriteres gjenåpnet.

Vi mener at restriksjonene som de er per i dag er uforholdsmessig strenge, og at vi nå trenger en kulturminister som virkelig slåss for sitt felt.

Vi kommer også med konkrete forslag til ulike økonomiske tiltak som vi mener vil kompensere og stimulere norske danse- og scenekunstnere best mulig.

Les mer!

Innspill til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen Støre la 14.januar 2022 frem endringer i statsbudsjettet knyttet til økonomiske tiltak i møte med pandemien, og pressekonferansen 13.januar 2022 hvor kunst- og kulturbransjen ble videreført med strenge restriksjoner, har vi sendt innspill til Arbeids- og sosialkomiteen og Finanskomiteen.

Vi ber om at kompensasjonsgraden for kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere økes fra 60% til 80% av inntekter opp til 6G. Ordningen er en av de mest brukte blant kunstnere, og vi ser ingen grunn til at ikke selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere skal likebehandles gjennom dagpengeordningene under NAV.

Les mer!

Norske Dansekunstnere i media

I forbindelse med regjeringens pressekonferanse 13.januar 2022, ble de strenge restriksjonen i kunst- og kulturbransjen videreført. Vi er skuffet over at regjeringen kun åpner opp fra 50 til 200 publikummere.

Slik regjeringen Solberg og nå regjeringen Støre gang på gang har lagt det frem, fremstilles kunst- og kulturlivet som det farligste stedet å være med tanke på risiko for smitte.

Nå må kunst- og kulturlivet prioriteres både når det gjelder å gjenoppta aktiviteten, men også gjennom enda bedre og treffsikre kompensasjons- og stimuleringsordninger.

Les mer!

Godt nyttår

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere et Godt Nytt År!

Vi gjør oss klare for et fantastisk JUBILEUMSÅR i 2022, og gleder oss til å feire 75 år sammen med deg!

Følg med i våre kanaler for mer informasjon om arrangementer og happenings.

Vi er tilbake på kontoret mandag 3.januar 2022, men har redusert kapasitet frem til mandag 17.januar 2022.

Vi ønsker alle en god jul

2021 ble dessverre ikke helt som vi hadde håpet på. En ny nedstengning rett før jul kan kjennes tungt for mange, og for dansekunstnere spesielt. Da er det ekstra viktig å ha et solid og godt fellesskap som står sammen om å jobbe for en bedre og tryggere arbeidshverdag i møte med utfordringene. Norske Dansekunstnere er et slikt fellesskap. Vi er en organisasjon skapt av medlemmer for medlemmer. Sammen skal vi ta oss gjennom denne krisen. Sammen skal vi løfte hverandre, heie på hverandre og skape gode relasjoner som vil gjøre oss sterkere og bedre.

Våre medlemmer er helt rå, og vi ser hvordan dere kjemper for å ta dere gjennom denne pandemien. Dere er kreative, standhaftige, modige, driftige, løsningsorienterte, omtenksomme og har en ekstrem ståpåvilje.

Vi er utrolig imponerte og stolte av å få lov til å representere dere.Vi håper at dere får en hyggelig jul, og at dere får ladet batteriene skikkelig til et friskt og spennende danseår i 2022.

Varm Juleklem fra oss

Innspill til ordning for etablerte kompanier

Regjeringen har varslet at en tilskuddsordning for etablerte kompanier skal tre i kraft i 2022. Ordningen er også forespeilet i den nylig fremlagte Strategi for scenekunst 2021-2025. Formålet med ordningen er å gi etablerte scenekunstkompanier mer økonomisk stabilitet og forutsigbarhet. Ordningen skal forskriftsfestes.

Norske Dansekunstnere var invitert i innspillsmøte med Kulturdepartementet 24.11., og 25.11. gjennomførte de et åpent innspillsmøte for kunstnere og aktører i danse- og scenekunstfeltet.

Norske Dansekunstnere har sendt inn et skriftlig innspill til arbeidet, og dette leser du i sin helhet på våre nettsider.

Les mer!

Søk Norske Dansekunstneres profesjonsstipend

Norske Dansekunstneres egne profesjonsstipend tildeles årlig og er ment som motivasjon til å fortsette ditt engasjement og arbeid innen dansekunsten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag.

Midlene til stipendene kommer fra Vederlagsfondet i Norske Dansekunstnere. Det tildeles fire stipender á 40 000 NOK i kategoriene pedagog, koreograf, danser og video/film.

Les mer om søknadskriterier og retningnslinjer på våre nettsider.

Vi oppfordrer alle dansekunstnere å søke innen fristen 15.desember 2021.

Vis flere aktuelle saker