Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

UTVIDET FRIST!

Spørreundersøkelsen om dansekunstneres økonomi og arbeidsvilkår i 2020 er fremdeles mulig å gjennomføre! For at denne viktige spørreundersøkelsen skal være så gyldig som mulig trenger vi flest mulig svar!

Vi utvider derfor fristen til SØNDAG 9. MAI 2021

Og tusen takk til alle dere som allerede har svart!

Ta undersøkelsen her!

Norske dansekunstnere inviterer til digitale lunchmøter!

Hver torsdag i mai og juni inviterer Norske Dansekunstnere inn nasjonale og regionale tilskuddsordninger og fond, som er av stor betydning for produksjon, visning, distribusjon og formidling av norsk dansekunst nasjonalt og internasjonalt. Lunchmøtene foregår fra 12.00 - 13.00, og er en uformell møteplass hvor tilskuddsordningene og fondene får mulighet til å presentere seg selv og de ordningene de arbeider med, i tillegg til at deltakere får stille spørsmål. Vi ønsker med disse lunchmøtene å tilgjengeliggjøre og spre informasjon om de ulike finansieringsmulighetene norske dansekunstnere har nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og på den måten bidra til at et større mangfold av dansekunstnere søker om finansiering til sine kunstneriske prosjekter, forestillinger, festivaler, arrangementer osv.

Lunchmøtene er kun for medlemmer av Norske Dansekunstnere og krever påmelding. Mer info kommer!

Koreografresidens

For andre år på rad har NSP gleden av å annonsere Nagelshus Schia Productions´egen residensordning for koreografer. Koreografresidensen strekker seg over to uker, og gir en profesjonell koreograf mulighet til å arbeide prosessorientert med dansere fra NSP 2 - et nasjonalt talentprogram for samtidsdans.

Dansekunstnere / koreografer fra hele Norge er velkomne til å søke. Residensen vil være i Studio NSP, som ligger i naturskjønne omgivelser nær togstasjonen i Sandvika.

Søknadsfrist 1.juni 2021
Les mer!

GRATULERER med dagen alle dansekunstnere

Gratulerer med Dansens Dager til oss alle. I dag feirer vi dansen hemningsløst digitalt over hele verden

Vi deler noen ord fra årets Dansens Dager ambassadør Amie Mbye!

- Vi må minne oss selv og politikerne på hvor viktig dans er som kunstform.

Dansens Dager feires hele helgen. For mer informasjon om Dansens Dager og alle markeringer som skjer nasjonalt les mer her!

Norske Dansekunstnere generalforsamling 19.mai 2021

Årets generalforsamling gjennomføres 19.mai 2021 fra kl.18.00-21.00
Generalforsamlingen vil også i år måtte avholdes digitalt. PRODAs årsmøte vil være en del av forbundets Generalforsamling.

Alle medlemmer har mottatt informasjon om påmelding, dagsorden og innkalling per mail. Har du spørsmål ta kontakt med oss på kontakt@norskedansekunstnere.no

PÅMELDING innen 5.mai 2021

Vi ser frem til å se dere alle 19.mai 2021

Generalforsamling

Digital prøvedans ODE Ung

ODE Ung søker etter 4 profesjonelle dansere til sin produksjon FESTEN- en danseforestilling for og med ungdom. Premiere i oktober 2021, under CODA-festivalen.

Ved interesse send cv m/bilde, og link til en showreel, eller video som representerer deg og din kompetanse. Bruk vimeo eller youtube.

Påmelding senest fredag 23.april via mail: ninalillsvendsen@gmail.com og christertornell@gmail.com

Digital prøvedans blir i ukene 17 og 18.

Dialogmøte for koreografer og skapende dansekunstnere 22.april 2021

Norske Dansekunstnere ønsker å invitere til et dialogmøte der koreografer og skapende dansekunstneres behov legges frem og diskuteres. Hvilke tiltak og strukturer ønsker skapende dansekunstenere og koreografer at vi som organisasjon skal løfte frem politisk i fremtiden.

Møtet vil bli avholdt digitalt 22.04.2021 fra kl. 12-14.30. Påmelding må skje til kontakt@norskedansekunstnere.no innen 21.04. kl. 12.00.

Les mer!

Harstad Kulturskole søker dansepedagog

Dansepedagog på utkikk etter arbeid? Kulturskolen i Harstad søker dansepedagog i opptil 50% stilling.

Harstad Kulturskole består av to avdelinger - en avdeling for undervisning gjennom ordinær kulturskolevirksomhet ved Harstad kulturskole, og en for klubb- og fritidsvirksomhet rettet mot barn og unge ved avdelingen Barn og unge fritid.

Søknadsfrist 12.05.2021

Stillingsutlysninger

Stimuleringsordningen dobles!

Kulturminister Abid Q. Raja dobler stimuleringsordningen for kultur, og ber Kulturrådet behandle alle avslag på nytt.

"Kulturrådets behandling av første søknadsrunde viste at behovet var større enn forutsett. Regjeringen foreslår derfor å øke rammen til kulturordningene med 400 millioner kroner. I søknadsbehandlingen har Kulturrådet fulgt forskriftens kriterier og formålet med ordningen, men på grunn av manglende midler måtte de prioritere strengere enn ønsket. Mange søkere fikk derfor avslag. Disse søknadene skal nå behandles på nytt."

Les mer!

Spørreundersøkelse om dansekunstneres økonomi og arbeidsvilkår i 2020

Danseinformasjonen og Norske Dansekunstnere har samarbeidet om en spørreundersøkelse om dansekunstnernes arbeidsvilkår i 2020. En slik undersøkelse vil gi oss meget viktig informasjon i vårt videre arbeid, og vi oppfordrer så mange som mulig å ta seg tid til å svare på undersøkelsen, selv om den er omfattende. Undersøkelsen skal kartlegge hvilke konsekvenser korona-nedstengingen av kunstfeltet har fått for dansekunstnere.

Håper så mange som mulig tar seg bryet med å svare. Jo flere som svarer, jo mer gyldig er resultatene. Et oppdatert tallgrunnlag er essensielt for oss i vårt politiske arbeid.

Les mer!

Representantforslag om en sterk og uavhengig kulturforvaltning

I et representantforslag fra SV til Stortinget bes regjeringen utrede en kraftig styrking av Norsk kulturfond, både organisatorisk og økonomisk, og komme med forslag til områder som trenger mer midler og/eller kompetanse. Styrking av midlene til bl.a. Norsk kulturfond har tidligere hatt god effekt i form av økt produksjon og visning av ny scenekunst viser rapporten Scenekunsten i Kulturløftet fra 2014.

En ny vurdering av effektene av å øke bevilgningene til å skape og vise mer norsk kunst er på høy tid. Vi ser det som fornuftig å utrede grunnstrukturene og bevilgningene i kunst- og kultursektoren, slik SV foreslår og applauderer deres initiativ til å satse på den frie kunsten, samt deres ønske om å legge faglige vurderinger til grunn for den videre politikkutformingen.

Les mer!
Vis flere aktuelle saker