NY_Historikk_illustrasjon_stor

Teateroverenskomsten for dansere

Norske Dansekunstnere har inngått en tariffavtale med Spekter (arbeidsgiverforening) som regulerer ansettelsesforholdet for dansere ved offentlige institusjonsteatre, Teateroverenskomsten.

Teateroverenskomsten regulerer ansettelsesforhold for alle dansere som ansettes ved de offentlige institusjonsteatrene. Dette er teatre som er tilknyttet Norsk Teater og Orkesterforening. Oversikt over hvilke teatre dette gjelder finner du her: NTO medlemmer

Når man tilbys jobb ved ett av disse teatrene, skal man som medlem i Norske Dansekunstnere, ansettes i henhold til bestemmelsene for Norske Dansekunstnere i tariffavtalen.

Teateroverenskomstens forhandles hvert år, hvorav man skiller mellom hovedoppgjør hvor hele avtalen kan forhandles, og mellomoppgjør hvor kun lønnsrammen forhandles.

Teateroverenskomsten
Blir du tilbudt arbeid ved et offentlig teater - send inn din kontrakt til Norske Dansekunstnere. På denne måten kan vi sikre at du ansettes under de gjeldende bestemmelser du har krav på.