Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Åpenhetsrapporter

Her kan du finne åpenhetsrapportene for vårt vederlagsarbeid.

Hva er en åpenhetsrapport?

I henhold til innføringen av "Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv." er Norske Dansekunstnere pliktig til å årlig utarbeide en åpenhetsrapport som gjør rede for vårt arbeid med forvaltning og fordeling av rettighetsvederlag. Norske Dansekunstnere lagde den første åpenhetsrapporten for året 2022.