NY_Historikk_illustrasjon_stor

Fag- og ressursgrupper

Fag- og ressursgruppene skal fungere som et bindeledd mellom forbundet og medlemmene.

For å få en tettere dialog og kontakt med feltet oppnevner styret, på sitt første styremøte etter generalforsamling en rekke arbeidsgrupper, og kontakter aktuelle kandidater til disse gruppene.

Gruppene skal jobbe spesifikt mot en dansesjanger eller profesjon, medlemsrettet eller med andre oppgaver styret velger å prioritere. Aktiviteten i arbeidsgruppene vil variere fra periode til periode.

Norske Dansekunstnere har i inneværende periode følgende fag- og ressursgrupper

Vervekorpset – ansvarlig kontaktperson:

Drivere av private danseskoler – ansvarlig kontaktperson: Siri Vestnes

Pedagoger i VGS – ansvarlig kontaktperson:

Urban-gruppen – ansvarlig kontaktperson: