Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt over noen relevante tilskuddsordninger for dansekunstnere. Kjenner du til flere tilskuddsordninger som ikke står på listen? Ta gjerne kontakt med oss!

Kulturrådet

Kulturrådet har flere støtteordninger for dansekunst, med flere søknadsfrister gjennom året. Blant annet:

 • Fri Scenekunst dans
 • Fri Scenekunst - kunstnerskap
 • Forprosjekt - Scenekunst
 • Arrangørstøtte - Scenekunst
 • Formidling av scenekunst/gjestespill

Scenekunst: Informasjonsmøte om ordninger 2023/24

I forkant av søknadsfrist 5. september inviterer Kulturrådet til et digitalt informasjonsmøte 23. august kl. 14:00. Her vil vi vektlegge fondsordningene Arrangørstøtte og Fri scenekunst – prosjekt (dans og teater). I tillegg vil det gis litt informasjon om nye utvalg for perioden 2024–2025.

På møtet får du vite mer om:

 • Nominasjon av nye utvalgsmedlemmer til utvalgene dans, teater og scenekunst
 • Hvilke ordninger som har frist denne runden
 • Fri scenekunst - prosjekt
 • Arrangørstøtte
 • Hvordan du kan gå fram for å få veiledning eller stille spørsmål
 • Generelle søknadstips
Les mer og meld deg på HER
Les mer om de ulike støtteordningene her

Fond For Lyd og Bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

Les mer her

Fond For Utøvende Kunstnere

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Les mer her

Oslo Kommune

Oslo Kommune har flere tilskudds- og støtteordninger for dansekunstnere som er bosatt eller har sitt hovedvirke i Osloområdet.

Les mer her

Sparebanksstiftelsen

Sparebankstiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

Les mer her

Spenn-Midler

SPENN er Scenekunstbrukets støtteordning til produksjon, tilrettelegging og gjenopptagelse av scenekunstproduksjoner rettet mot barn og unge. Prosjektmidlene skal bidra til å styrke utviklingen av nye scenekunstformer for et ungt publikum. I vurderingen av søknadene legges det vekt på originalitet, nyskaping og nyutvikling i prosjektene. Videre vektlegges det at søker i søknaden reflekterer over barn og unge som mottakere av scenekunst.

Produksjonene skal være tilgjengelig for hele landet og skal kunne turnere bl.a. innenfor Den kulturelle skolesekken.

Les mer her

Stikk-Midler

Norwegian Arts Abroad legger til rette for profilering av Norge i utlandet gjennom å forvalte tilskuddsordninger av kunstfaglig, nærings- og eksportrettet art. Medlemsorganisasjonene jobber som brobyggere mellom politisk ledelse, forskningsmiljøer og kulturnæringer – og kobler disse sammen med offentligheten. Nettverket er en del av Kulturdepartementets virkemiddelapparat og fungerer som rådgivere for Utenriksdepartementet.

Artist: Corrina Thornton – Title: I wish laughter would flow like water – Photo: Corrina Thornton

Les mer her

Vestland Fylkeskommune

Tilskot til kulturarv og kultur

Her finn du ei oversikt over alle tilskota Vestland fylkeskommune har innan kunst- og kultursektoren.

Se også Sparebank Vest og Sparebanken Sogn- og Fjordane!

Bergen Kommune

Tilskudd til profesjonell kunst og kultur

Kunstnere, institusjoner, organisasjoner og produsenter kan søke tilskudd innen alle kunstarter. Du kan søke om blant annet drift, prosjekter, lokaler, arrangementer og internasjonal utveksling.

Har du tips om flere tilskuddsordninger som ikke står på listen? Ta gjerne kontakt med oss!