Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt over tilskuddsordninger for dansekunstnere

Kulturrådet

Kulturrådet har flere støtteordninger for dansekunst, med flere søknadsfrister gjennom året. Blant annet:

  • Fri Scenekunst dans
  • Fri Scenekunst - kunstnerskap
  • Forprosjekt - Scenekunst
  • Arrangørstøtte - Scenekunst
  • Formidling av scenekunst/gjestespill
Les mer om de ulike støtteordningene her

Fond For Lyd og Bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

Les mer her

Fond For Utøvende Kunstnere

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Les mer her

Oslo Kommune

Oslo Kommune har flere tilskudds- og støtteordninger for dansekunstnere som er bosatt eller har sitt hovedvirke i Osloområdet.

Les mer her

Sparebanksstiftelsen

Sparebankstiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

Les mer her

Spenn-Midler

SPENN er Scenekunstbrukets støtteordning til produksjon, tilrettelegging og gjenopptagelse av scenekunstproduksjoner rettet mot barn og unge. Prosjektmidlene skal bidra til å styrke utviklingen av nye scenekunstformer for et ungt publikum. I vurderingen av søknadene legges det vekt på originalitet, nyskaping og nyutvikling i prosjektene. Videre vektlegges det at søker i søknaden reflekterer over barn og unge som mottakere av scenekunst.

Produksjonene skal være tilgjengelig for hele landet og skal kunne turnere bl.a. innenfor Den kulturelle skolesekken.

Les mer her

Stikk-Midler

Norwegian Arts Abroad legger til rette for profilering av Norge i utlandet gjennom å forvalte tilskuddsordninger av kunstfaglig, nærings- og eksportrettet art. Medlemsorganisasjonene jobber som brobyggere mellom politisk ledelse, forskningsmiljøer og kulturnæringer – og kobler disse sammen med offentligheten. Nettverket er en del av Kulturdepartementets virkemiddelapparat og fungerer som rådgivere for Utenriksdepartementet.

Artist: Corrina Thornton – Title: I wish laughter would flow like water – Photo: Corrina Thornton

Les mer her