NY_Historikk_illustrasjon_stor

Oslo Kommune


Tilskudds- og støtteordninger for dansekunstnere som er bosatt eller har sitt hovedvirke i Oslo.

Søknadsfrister i 2024

Den kulturelle spaserstokken
Søknadsfrist 1. februar 2024

Kunst og kultur i barnehager
Søknadsfrist 1. februar 2024

Tilskudd til kulturhus
Søknadsfrist 1. mars 2024

Driftstilskudd til kunst og kulturinstitusjoner
Søknadsfrist 1. april 2024

Stipend til kunst- og kulturformål
Søknadsfrist 16. september 2024

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak
Løpende søknadsfrist så lenge det gjenstår midler – men senest 8 uker før gjennomføring

Tilskudd til byjubileumstiltak i 2024

Søknadsfrist 15. januar 2024.

Innovasjon innen kultur og kulturnæringer
Løpende søknadsfrist så lenge det gjenstår midler

Søkere kan ta kontakt med kulturetaten på tilskudd@kul.oslo.kommune.no

Les mer her