NY_Historikk_illustrasjon_stor

Oslo Kommune


Tilskudds- og støtteordninger for dansekunstnere som er bosatt eller har sitt hovedvirke i Osloområdet.

Søknadsfrister 2023


Den kulturelle spaserstokken
Søknadsfrist 1. februar 2023

Kultur i barnehager
Søknadsfrist 1. februar 20203

Kulturhus
Søknadsfrist 1. mars 2023

Driftstilskudd til kunst og kulturinstitusjoner
Søknadsfrist 4. april 2023

Stipend til kunst- og kulturformål
Søknadsfrist 15. september 2023

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak
Løpende søknadsfrist – men senest 8 uker før gjennomføring

Innovasjon innen kultur og kulturnæringer
Løpende søknadsfrist


Søkere kan ta kontakt på tilskudd@kul.oslo.kommune.no

Les mer her