NY_Historikk_illustrasjon_stor

Privatkopiering

Dansekunstnere og koreografer har krav på vederlag for koreografi eller utøvelse av dans på TV. Dette vederlaget forvaltes via Norwaco gjennom Privatkopieringsvederlaget.

Norske Dansekunstnere er medlem av Norwaco, som forvalter rettigheter til åndsverk, prestasjoner, utøvelse og produksjoner som norske og utenlandske rettighetshavere står bak. Norwaco er bindeledd mellom skapere og brukere av kultur og underholdning innen TV, film og musikk.

Kunst og kultur er til for å deles, men all kunst skal det i utgangspunktet betales vederlag for. Dansekunstnere og koreografer har krav på vederlag for koreografi eller utøvelse av dans på TV. Dette vederlaget forvaltes via Norwaco gjennom Privatkopieringsvederlaget.

I Norge utbetales vederlag for all privat bruk gjennom en årlig bevilgning over statsbudsjettet. Norwaco forvalter og fordeler dette vederlaget før det utbetales til medlemsorganisasjoner som representerer rettighetshavere. Norske Dansekunstnere mottar og viderefordeler vederlag til alle dansere som har koreografert for eller utøvd dans på TV.

Alle koreografer og dansere må innrapportere på prosjekter de har vært delaktige i på TV. Innrapporteringen gjøres år for år, og fristen er 1.juni påfølgende år.

NB: Frist for rapportering for 2021 - er utsatt til 15.september 2022!

Bruk eget skjema!

Rapporteringsskjema 2021
Har du vært på TV kan du ha krav på vederlag for koreografi eller utøvelse.

Hva skal innrapporteres og hvordan skal det gjøres?

All deltakelse på TV, musikkvideo eller film skal innrapporteres via nettskjema. Man må rapportere per opptreden / koreografi.

Fordeling av vederlaget gjøres fra år til år, og utbetaling per person kan derfor være svært svingende avhengig av hvor mye dans som vises på TV.

  • Dato for sending
  • Hva slags type produksjon det er? TV, film eller musikkvideo
  • Hvor/av hvem er det blitt publisert?
  • Navn på produksjon/artist.
  • Dersom det er et TV-program, hvilken episode?
  • Innslag i programmet, navn på låt eller scene i film, alt etter hva slags produksjon det er.
  • Lengde på arbeidet i sekunder
  • Fullt navn på koreograf. Dersom det er inngått koreografisk samarbeid skal alle medvirkende koreografer oppgis ved fullt navn
  • Fullt navn på alle medvirkende dansere (se krav om profesjonalitet)

1. Krav til verkshøyde:

For å få vederlag for et oppdrag må arbeidet ha verkshøyde. For at verket skal ha verkshøyde må det ha originalitet og være resultat av en individuelt preget skapende innsats. Ut over dette settes det ingen krav til kvalitet eller kunstnerisk verdi.

OBS: Deltakelse i reklame eller TV-vignetter kvalifiserer ikke til utbetaling av vederlag og skal ikke rapporteres.

2. Krav om profesjonalitet

A) Det stilles ikke formelle krav til utdanning, eller at din virksomhet som danser/koreograf skal være kilden til din hovedinntekt. Likevel stilles det krav til dansefaglig kompetanse hos utøverne for at medvirkningen skal kunne kvalifisere til vederlag. Kompetansen skal kunne dokumenteres.
Det gis altså ikke vederlag for koreografisk arbeid der den største andelen (mer enn halvparten) av utøverne ikke har dansefaglig kompetanse.

B) Studenter som medvirker i produksjoner som del av praksisarbeid, og dermed ikke har inngått en individuell avtale om medvirkning, eller ikke mottatt betaling for arbeidet, har ikke krav på vederlag.
Koreografer som koreograferer for studenter har derimot krav på vederlag, dersom de kan vise til en oppdrags- eller arbeidsavtale.

Rapporteringsfristen for koreografer og dansere, som har medvirket på TV, er 1.juni hvert år!

3. Krav om kontrakt og publisering

A) For å ha krav på vederlag skal du ha inngått et arbeidsforhold som skal kunne dokumenteres skriftlig. Eksempler på dokumentasjon er kontrakt, mail som bekrefter engasjementet, eller utbetaling fra oppdragsgiver.

B) Verket må være publisert gjennom en ekstern kanal. Altså får du ikke vederlag for dans du selv som kunster publiserer gjennom din egen kanal.

C) Vederlag utbetales i henhold til arbeidet som er utført, ikke antall ganger det vises gjennom distribusjonskanalene. Repriser skal altså ikke rapporteres inn. Dersom du som utøver har medvirket i det samme innslaget ved flere anledninger skal det rapporteres.

D) Det gis kun vederlag for det som faktisk er vist gjennom distribusjonskanalen for et TV-publikum. Innslag som har blitt ”klippet ut” av sendingen/filmen kvalifiserer ikke til vederlag og skal ikke rapporteres inn.