Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Statsbudsjettet 2024

Her kan du lese mer om vårt arbeid og reaksjoner på statsbudsjettet 2024.

Norske Dansekunstneres første tanker om statsbudsjettet 2024

Fredag 6.oktober 2023 ble regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2024 lagt frem.

Norske Dansekunstneres første vurdering er at budsjettforslaget dessverre er et magert forsøk på å svare ut dansekunstens behov - men at det kommer med noen direkte tiltak som vil virke positivt inn på kunstnerøkonomien generelt og for etablerte kunstnerskap i danse- og scenekunstfeltet spesielt.