Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Innspill til statsbudsjettet 2025

I vårt arbeid med å sikre og utvikle gode arbeids-, produksjons- og formidlingsvilkår for skapende og utøvende dansekunstnere er dialog og samarbeid med politiske beslutningstagere avgjørende. Den 19.02.2024 sendte Norske Dansekunstnere sine innspill for statsbudsjettet til politiske ledelse i KUD, sammen ned et utdypende vedlegg, for å redegjøre for hvilke prioriteringer vi mener bør gjøres for dansekunsten gjennom statsbudsjettet for 2025.

Les mer her

SLÅ RING OM PALESTINSKE DANSE- OG SCENEKUNSTNERE

Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen.

Foto: Vibeke Harper

Les mer her
Foto: Vibeke Harper

Frøya kommune søker dansepedagog i 100% stilling

Har du lyst til å videreutvikle et stort dansetilbud? Ønsker du å bety noe for barn og unge? Ønsker du å ha en variert arbeidshverdag?

Frøya kommune utlyser en 100% fast stilling som dansepedagog ved Frøya kulturskole. Oppstart 1. august 2024.

Søknadsfrist er 29. februar

Les mer om stillingen her.

Søk her!

Vil du være med å forme fremtiden for dansekunsten i Norge?

Norske Dansekunstneres valgkomité ønsker innspill på kandidater til vervet som forbundsleder. Innspill kan sendes til valgkomitéens leder, Lise Tiller Sikkeland: lise_tiller@hotmail.com

Frist 6. februar!

Les mer her

Regionsmøte i Vest

Mandag 29. januar, Kl 17.00, på TOU

Region Vest hos Norske Dansekunstnere ønsker saman med DansiS og Bergen Dansesenter å invitere pedagogar, utøvarar, koreografar og andre som jobbar med dans i Vestland og Rogaland velkommen til innspelsmøte.

Møtet vil bli avholdt digitalt (samt fysisk i Stavanger på møterommet til TOU), og både medlemmar og ikkje-medlemmar av Norske Dansekunstnere er inviterte til å delta.

Storstyret i NoDa skal fungere som ein kommunikasjonskanal frå regionane og inn til forbundet, og frå forbundet og ut til regionane. Med dette innspelsmøtet ønsker vi dialog rundt behova i feltet i regionen, innspel til korleis Norske Dansekunstnere kan imøtekomme og ivareta desse, samt opplyse om Norske Dansekunstnere sitt arbeid.

Digital deltaking: https://zoom.us/j/91874730107, Meeting ID: 918 7473 010

Vi ser fram til å høyre frå dykk, og håpar så mange som mogleg har anledning å delta! Ta gjerne kontakt på region.vest@norskedansekunstnere.no dersom du har innspel til samtalepunkt i forkant av møtet.

Lansering av "Alternativ Kunstnermelding" 18.januar 2024

Vi har gleden av å invitere deg til lanseringen av "Alternativ Kunstnermelding", en respons på "Kunstnarkår", Meld. St. 22 (2022–2023).

Kunstnerorganisasjoner fra ulike kunstfelt, inkludert NOPA, Norske Dansekunstnere, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Komponistforening, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, og Mun Dajan Foreninga samiske forfattere, har gått sammen for å levere en inngående kommentar til dagens politikk som påvirker kunstnernes arbeid og liv.

Torsdag 18.januar 2024 fra 08.30-09.30 på Kunstnernes Hus

Krever påmelding!

Les mer her!
Avbildet: Siri Jøntvedt // Foto: Tale Hendnes, Dansens Hus Oslo 2018.

PÅFYLL - seminarrekke i samarbeid med Sprechstunde

Norske Dansekunstnere og Sprechstunde har inngått et nytt og spennende samarbeid med seminarrekken PÅFYLL. I løpet av 2024 vil vi arrangere flere kurs og seminarer knyttet til aktuelle temaer for oss som jobber med scenekunst. Målet vårt er å få påfyll av kunnskap over en lav terskel, så vi alle blir litt klokere om egen bransje.

På grunn av værutfordringer ble dessverre vår første PÅFYLL utsatt, men vi prøver på nytt: førstkommende mandag, 29.januar kl. 13:00 - 15:00. Det er også mulig å delta digitalt! Velkommen til Norske Dansekunstnere i Dronningens gate 16, 0152 Oslo.

Første seminar tar for seg de nye lovendringene i arbeidsmiljøloven, og ser inngående på ansettelse vs oppdrag. Vi har invitert advokat Hans Marius Graasvold, fra advokatfirmaet Graasvold-Steenvåg, til å opplyse oss om hva det vil ha å si for deg

Les mer her!

Søk Dansenett Norge for turné høsten 2025

Søknadsfrist onsdag 24. januar 2024 kl. 13:00

Nå kan kunstnere og koreografer søke om turné gjeldende for høsten 2025.

Dansenett Norge er et samarbeid mellom noen av Norges sentrale aktører for visning av dansekunst. Dansens Hus, Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge, Davvi Senter for scenekunst, RAS Regional Arena for Samtidsdans og DansiT Koreografisk senter er partnere og samarbeider om turnenettverket. Målsettingen er å gjøre dansekunst tilgjengelig for publikum i hele landet.

Gå til søknadsskjema
Foto: Yaniv Cohen, Uventa - Antero Hein, Dansens Hus 13. mars

Velkommen til regionsmøte med Norske Dansekunstnere i region Øst!

Vi inviterer pedagoger, dansere, koreografer, medlemmer og samarbeidspartnere til regionsmøte for de som driver med undervisning i Oslo og Viken. Møtet finner sted i Norske Dansekunstneres lokaler i Dronningensgate 16 lørdag 13.januar klokka 11.00 – 14.00.​

Program for dagen:

  • Rekruttering av elever til private ballettskoler, kulturskolen, videregående skole og høyere utdanning
  • Arbeidsforhold for dansepedagoger; pensjonsalder og tilrettelegging i forhold til alder og belastningsskader
  • Servering av lunsj
  • Samspill mellom offentlige og private danseskoler i vår region

Påmeldingslenke: https://forms.gle/A9iHQFzZG6rLBWAm7

​Det er også mulighet for digital deltakelse: https://zoom.us/j/91287225845

Facebook arrangement

Dialogmøte Habilitet i fonds- og stipend forvaltningen

Norske Dansekunstneren har en aktive rolle i å sikre offentlig finansiering av dansekunsten, således ser vi det som aktuelt/fordelaktig å diskutere habilitet, både de bakenforliggende reguleringene i 2012 og dagens praksis i bla. fonds- og stipend forvaltningen, sammen med våre medlemmer.

Dette for å ha en aktualisert og god holdning til habilitet på vegne av de dansekunstnerne vi representerer.

Tid og sted: Onsdag 24. januar mellom kl 18.00 – 20.00 hos Norske Dansekunstnere i Dronningensgate 16, 4.etg.

Facebook arrangement

Les mer her!

AUDITION FOR PROFESJONELLE DANSERE I BERGEN!!!

Bergen Nasjonale Opera avholder audition onsdag 13. desember 2023 for dansere til vårens store satsing i Grieghallen, operetten Flaggermusen. Bergen Nasjonale Opera skal engasjere 3 profesjonelle dansere fra Bergen og omegn.

Hvor: Bergen Dansesenter
Når: Onsdag 13. desember 2023 fra kl. 10.00 – vi ber deg om å holde av hele dagen
Påmeldingsfrist for audition er: 9. desember 2023

Les mer her!

Velkommen til regionsmøte med Norske Dansekunstnere for region Midt!

Dette er et årlig møte for alle som jobber med dans i Trøndelag og Midt-Norge, både medlemmer og ikke-medlemmer av NoDa. Enten du jobber med undervisning av dans, som utøver, skapende, produsent eller driver studio, vi vil gjerne ha deg med på møtet. Slik kan vi bli bedre kjent, få en større innsikt i hvilke saker du brenner for som dansekunstner, hva dere som jobber med dans i region Midt har behov for og hva Norske Dansekunstnere kan gjøre for dere.

Møtet finner sted lørdag 18. november fra kl. 17.00-18.00 på Mesaninen på Rosendal Teater.

Det vil også være mulig å delta digitalt på møtet. Møtet vil foregå før forestillingen Rosa Löften på Rosendal Teater. Forestillingen starter kl. 19.00.Se mer info om forestillingen her: https://rosendalteater.no/program/rosa-loften

Vel møtt!

Facebook arrangement

Zoomlenke:

https://zoom.us/j/97972956741
Meeting ID: 979 7295 6741

Åpenhetsrapporten for 2022

I henhold til "Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv." er Norske Dansekunstnere pålagt å utarbeide en åpenhetsrapport som skal gjøre rede for vårt arbeid med forvaltning og fordeling av rettighetsvederlag. Les den første åpenhetsrapporten vår her.

Åpenhetsrapporter

FFUK lanserer nytt utøverstipend!

FFUK lanserer et arbeidsstipend for profesjonelle frilans utøvende kunstnere bosatt i Norge. Stipendet skal dekke minst 4 måneders kunstnerisk aktivitet. Utøvere kan søke individuelt eller som grupper med minst 3 medlemmer. Ved gruppesøknader må samtlige medlemmer oppfylle ordningens kriterier. Utøverstipendet har fast størrelse på kr 100.000 for individuelle og kr 150.000 for grupper.

Hva kan det søkes om støtte til?

Stipendet gis som tilskudd til aktivitet en har som utøvende kunstner, som konserter, forestillinger, innstudering, egenøving mm. En strukturert plan for aktivitetene det søkes om støtte til skal legges ved søknaden. Man kan inkludere prosjekter som er innvilget annen støtte fra fondet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle frilans utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke om utøverstipendet. Fondsloven definerer utøvende kunstnere som musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk eller tradisjonsuttrykk. Med profesjonelle mener vi de som har det å være utøvende kunstner som sin jobb. Man må legge ved en CV som viser at man har, og har hatt over noe tid, et aktivt og sammenhengende virke som profesjonell utøvende kunstner. Man må hovedsakelig være bosatt og ha sin base i Norge, og hoveddelen av ens virke som utøvende kunstner må også være her.

Søknadsskjemaet er tilgjengelig i FFUK sin digitale søknadsportal, og søknadsfristen er den 9. januar 2024.


Les mer om ordningen her

Audition TILT Grow 2024

Panta Rei Danseteater søker profesjonelle dansekunstnere på høyt nivå fra alle sjangre, til
talentprogrammet TILT Grow i 2024. Programmet er særlig rettet mot dansekunstnere med stor interesse for å delta i prosjekter som bidrar til økt danseinteresse hos befolkningen.

Foto: Neil Nisbet / Danser: Sindre Sten Eriksson Vik

Les mer om audition her!

Stine Nilsen - Ny kunstnerisk leder ved Dansens Hus

Vi gratulerer Stine Nilsen som ny kunstnerisk leder ved Dansens Hus!

Stine Nilsen har blant annet vært kunstnerisk leder og festivaldirektør ved CODA Oslo International Dance Festival, og hun har "markert seg som en festivalsjef med et særlig blikk for å programmere relevant og mangfoldig, samtidig som hun har styrket det norske dansekunstfeltets rolle i festivalen".

Vi gleder oss til å følge Stines arbeid videre, og ser frem til en spennende utvikling på vegne av dansekunsten!

Foto: Achy Ouafic

Les mer om ansettelsen her!

Norske Dansekunstneres første tanker om statsbudsjettet 2024

Fredag 6.oktober 2023 ble regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2024 lagt frem.

Norske Dansekunstneres første vurdering er at budsjettforslaget dessverre er et magert forsøk på å svare ut dansekunstens behov - men at det kommer med noen direkte tiltak som vil virke positivt inn på kunstnerøkonomien generelt og for etablerte kunstnerskap i danse- og scenekunstfeltet spesielt.

Les mer om våre meninger her!

På fredag kommer STATSBUDSJETTET!

På våre facebooksider kan du se noen av våre innspill og prioriteringer til årets budsjett.

Vi mener at dansekunst er svaret. Da må politikerne gi plass til at dansekunst kan skje!

Følg med oss fremover for å se hvordan årets budsjett vil påvirke deg!


Foto: Fra Åpen Prøvedans 2022 - Elin Osjord.

NORSKE DANSEKUNSTNERES RESOLUSJON I FORBINDELSE MED OLJELETING PÅ NORSK SOKKEL

Resolusjonen ble vedtatt av Norske Dansekunstneres generalforsamling 29. juni 2023.

Norske Dansekunstnere krever at all ny leting etter petroleum på norsk sokkel stanses umiddelbart.

Les mer om resolusjonen HER.

Bevar Musikk, Dans og Drama i Trøndelag!

Administrasjonen i Trøndelag fylkeskommune foreslår å legge ned tre av fem MDD-linjer i fylket.

Musikk, Dans og Dramalinjene i VGS er en svært viktig grobunn for fremtidens kulturarbeidere. Uten dette linjeløpet forsvinner store deler av grunnlaget inn mot høyere utdanning i kunst og kultur. Dette vil igjen føre til færre profesjonelle utøvere og skapere av kunst og kultur, og til slutt et stort tap for samfunnet.

En nedleggelse av disse linjene kan ikke skje uten kamp!

Norske Dansekunstnere oppfordrer derfor alle til å signere og dele oppropet om å bevare MDD-linjene ved Heimdal vgs, Ole Vig vgs og Olav Duun vgs.

Signer Oppropet!

Bli med på seminar 8. september!

Fredag 8. september kl. 10.00 - 15.00, arrangeres det et seminar for drivere av private danse- og ballettskoler i våre splitter nye lokaler i Dronningens gate 16!

Seminaret skal fylle på med både kunnskap og inspirasjon som kan være nyttig for en god og bærekraftig drift.

Under årets seminar får vi blant annet besøk av den erfarne produsenten og regissøren Per Rønningen som vil snakke om tips og råd til oppbygging og gjennomføring av forestillinger. Dette vil du med andre ord ikke gå glipp av!

Det er også mulig å delta digitalt.

Pris: 450,- inkl. lunsj. Digital deltakelse: 250,-

Påmelding gjøres med å betale deltakeravgift med Vipps til 20818, eller innbetaling på konto: 1600 49 60975

Illustrasjon: Katja Schia

Bli med på Sprechstunde Spezial!

Tid og sted: Vidars gate 20A, i lokalene til Nartmanstiftelsen på Adamstuen.

Når: Onsdag 6. september, kl. 13:00 - 15:00

Denne gangen har Sprechstunde invitert Hans Marius Graasvold fra advokatfirmaet Graasvold-Steenvåg til å holde et foredrag om kontrakter og opphavsrett. Hans Marius har særlig ekspertise innen områdene opphavsrett, skribentrett, medierett, personvern, kontraktsrett, arbeidsrett og strafferett. Han har stor anseelse, og omtales som en av Norges dyktigste advokater innenfor sine spesialfelt.

Hva er viktig å ha med i en kontrakt? En kort gjennomgang av rettigheter/kontrakt-oppsett basert på om en er ansatt, hyret inn som frilans eller selvstendig næringsdrivende. Hva skjer hvis noen blir syk eller vil avbryte samarbeidet før kontrakten utløper? Hvem har rettigheter på hva når det kommer til det kunstneriske? Om ‘immaterielle rettigheter’ og ‘vidersendingsrettigheter’.

Foredraget er på norsk og varer i ca. én time. Etterpå åpner vi opp for spørsmål.

Påmelding: Send en e-post til post@sprechstunde.no innen 04. september.

Foto: Future Dove / Simon Lindbäck

Nye kontorer i Dronningens gate 16

Norske Dansekunstnere er på flyttefot!

Fra og med 1. september vil våre kontorlokaler være i Dronningens gate 16 (rett over Cinemateket). Her vil vi dele kontorplass med våre kollegaer i Norsk Skuespillerforbund og Norsk Filmforbund. Vi ser frem til nye og gode synergier, som vil komme våre medlemmer til gode!

På grunn av flytteprosessen må man beregne lengre svartid på henvendelser, samt at tilgjengeligheten vil være noe redusert de nærmeste ukene. Ved akutte hastesaker ber vi deg sende en melding på telefonnummer 467 07 058 (administrasjon) eller 467 07 029 (medlemsansvarlig), så forsøker vi å komme tilbake til deg så fort vi kan.

Søk Dansenett Norge for turné våren 2025!

Søknadsfrist onsdag 23. august 2023 kl. 13:00.

Dansenett Norge er et samarbeid mellom noen av Norges sentrale aktører for visning av dansekunst. Dansens Hus, Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge, Davvi Senter for scenekunst, RAS Regional Arena for Samtidsdans og DansiT Koreografisk senter er partnere og samarbeider om turnenettverket. Målsettingen er å gjøre dansekunst tilgjengelig for publikum i hele landet.

Nå kan kunstnere og koreografer søke om turné gjeldende for våren 2025. Det anbefales å søke i god tid før søknadsportalen stenges.

Søknader etter fristen vil ikke bli akseptert.

Du kan lese mer om kriteriene her og finner søknadsskjemaet her!

Her du spørsmål kan du kontakte Kirre Arneberg på e-post kirre@dansenshus.com

Foto fra forestillingen Flower Boy av Carl Aquilizan. Fotograf: Joshua Jacob

Søk om kunst- og kulturstipend fra Oslo Kommune for 2024!

For 2024 skal det deles ut 4,4 millioner kroner fra Oslo kommune. Det er mulig å søke på en av seks stipendkategorier. Fristen er 15. september. Informasjon om de ulike stipendordningene:

Diversestipend
Diversestipendet kan brukes til videreutvikling av eget kunstnerisk virke, konkrete prosjekter, materialer, reise- og studier m.m. https://www.oslo.kommune.no/diversestipend

Etableringsstipend
Etableringsstipendet skal bidra til at yngre kunstnere mellom 18-35 år i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. https://www.oslo.kommune.no/ etableringsstipend/


Stipend til internasjonal kunstnerutveksling
Stipendet gis til utenlandsopphold for oslokunstnere og opphold i Oslo for kunstnere basert i utlandet. https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/internasjonalt-stipend/

Kulturprofilstipend
Stipendet gis til nyskapende scenekunst rettet mot barn og unge. https://www.oslo.kommune.no/kulturprofilstipend/

Talentstipend
Talentstipendet gis til kunstnertalenter i alderen 18 til 26 år. https://www.oslo.kommune.no/talentstipend/


Munch- og Vigelandstipend
Til forskning og formidling knyttet til Munch, Vigeland eller Oslo kommunes øvrige kunstsamlinger. https://www.oslo.kommune.no/munch-og-vigelandstipend/

DIGITAL PRØVEDANS ODE Ung FESTEN – en danseforestilling for, av og med ungdom

ODE Ung søker etter 2 profesjonelle dansekunstnere som til rollene Jacob og Filip til i vår produksjon FESTEN en danseforestilling for, av og med ungdom.

ODE Ung sin kunstneriske forankring ligger i danseteater, jazz-/ samtidsdans og street som hovedfokus. FESTEN fortelles av 4 profesjonelle dansere som spiller karakterene Iben, Michelle, Jacob og Filip

Til denne produksjonen trenger vi dansere som har interesse av å samarbeide og samhandle med ungdom. 15 lokale ungdommer medvirker gjennom hele forestillingen og er i samhandling med de fire profesjonelle danserne i ODE Ung. Det er sterke og sårbare temaer som reises i FESTEN som rus, seksuell trakassering og overgrep. Danseren må derfor være komfortable i dette.

Prøveperiode: (forbehold om endringer): uke 33 (dagtid) og uke 34 (kveldstid). Workshop og forestilling: Markedet i Sandefjord 28. og 29. august.

Det vil også være mulighet for forlengelse av kontrakt med flere forestillinger.

ODE Ungs videre planer er å turnere med forestillingen i regi av Den Kulturelle Skolesekken i Norge, og på internasjonale arenaer.

DIGITAL PRØVEDANS

Ønsker du å være med på digital prøvedans til forestillingen FESTEN, send oss følgende:

CV m/bilde
Showreel eller video
, som viser din kompetanse og særegenhet. Krediter eventuell koreograf.

Søknadsfrist er 10. juli 2023 og søknaden sendes til post@odeung.no Har du andre spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Alle vil få svar på søknaden!

Webside: www.odeung.no

Foto: Lars Opstad

Foto: Lars Opstad

Ekstraordinær Generalforsamling

Onsdag 29. juni kl. 13.00 vil det være EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING for medlemmer av Norske Dansekunstnere.

Møtet vil foregå digitalt, og digital møtelink vil bli tilsendt vår medlemmer i forkant av møtet. Sakspapirer og informasjon har blitt sendt til din registererte mailadresse.

Sakene som skal diskuteres og vedtas er:

  • Vedtektsendring med innkommet forslag og styrets innstilling.
  • Innkommet forsalg om bla. en resolusjon i forbindelse med oljeleting på norsk sokkel og styrets innstilling
  • Regnskap 2022 for Norske Dansekunstnere og Vederlagsfondet

Vi håper at så mange som mulig kan møte denne dagen!

(PS: dersom du ikke har mottatt mail med sakspapirer og informasjon om ekstraordinær generalforsamling på din medlemsregistrerte mailadresse, vær vennlig å ta kontakt med oss på kontakt@norskedansekunstnere.no)

Illustrasjon: Katja Schia

Utlysning: Koreograf-residens

For fjerde år på rad utlyser Nagelhus Schia Productions’ egen residensordning for koreografer.

Koreografresidensen strekker seg over to uker og gir en profesjonell koreograf mulighet til å arbeide prosessorientert sammen med våre dansere fra NSP 2 – et nasjonalt talentprogram for samtidsdans. Mottakeren får et stipend på 25 000 kroner, tilgang til studio i to uker samt et sted å bo om nødvendig.

Søknadsfrist: 1. juni 2023
Periode: Uke 40 og 41, 2023

Hvem kan søke: Dansekunstnere/koreografer med norsk statsborgerskap og utenlandske dansekunstnere/koreografer med gyldig opphold i Norge.

Les mer her: www.nsproductions.no/residency

Eventuelle spørsmål rettes til produsent Tara Ishizuka Hassel på tara@nsproductions.no / + 47 900 80 554.

Foto: Tale Hendnes

Workshop - Intimitet på scene, TV og film med Malin B. Erikson

Søknadsfrist: 14. mai
Dato: 9. jun – 10. jun
Pris: 700/600 kr

Målet med dette to-dagers kurset er å utforske begrepene intimitet, samtykke og personlige grenser og hvordan dette settes i forhold til visjoner og kunstneriske valg, og at du etter de teoretiske og praktiske øvelsene i kurset har fått en grundig forståelse av ditt eget forhold til intime scener, en forståelse av hvordan arbeidet med en intimitetskoordinator gjøres og nye verktøy for å kunne håndtere fremtidige intime scener.

Denne workshopen er for skuespillere, regissører, dansere og koreografer, og gir en innføring i hvordan et samarbeid med en intimitetskoordinator fungerer.

Påmelding og mer informasjon
Medlemmer i Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og CREO får redusert deltakeravgift. Workshopen er også del av Heddadagenes fagprogram

Vis flere aktuelle saker