Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Live Rosenvinge ny forbundsleder i Norske Dansekunstnere

Onsdag 22. mai ble det avholdt Generalforsamling for Norske Dansekunstnere. Årets møte ble avholdt på Dansens Hus i Oslo, og flere av regionene våre hadde egne samlinger for digital deltakelse. Vi takker alle som deltok, både fysisk og digitalt.

Live Rosenvinge ble valgt som ny forbundsleder, sammen med nye representanter til styret og ulike verv.

Vi vil rette en stor takk til alle som har sittet i verv og styret den siste perioden, og spesielt avtroppende forbundsleder Kristine Karåla Øren.

Foto: Neil Nisbet

Les mer her

Generalforsamling 2024

Save the date!

Norske Dansekunstnere gjennomfører årets Generalforsamling 22.mai 2024, på Dansens Hus i Oslo. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta på årets viktigste møte for forbundet. Her blir viktige beslutninger tatt knyttet til hva forbundet skal arbeide med, og hvem som skal bidra til forbundets arbeid gjennom ulike verv i den kommende perioden.

Oppmøte og registrering fra 16.30, med møtestart 17.00. Det blir mulighet for digital deltakelse.

Mer informasjon kommer, så følg med.

Rundbordssamtale rettighetsvederlag

Velkommen til vår rundbordssamtale om koreografi, rettigheter og inntektsstrømmer for koreografisk arbeid!

Norske Dansekunstnere ønsker å invitere til en spennende og viktig rundbordssamtale om koreografi. Dette vil være en unik mulighet til å delta i en dypere diskusjon om temaer som rettigheter, inntektsstrømmer og utfordringer knyttet til utviklingen og formidlingen av koreografi i dagens kunstneriske landskap.

26.april 2024 fra klokken 9.30 - 11.30 på Dansens Hus i Oslo

Les mer

PÅFYLL - en seminarrekke 10. april

Velkommen til ABC i prosjektorganisering for scenekunstnere. Norske Dansekunstnere og Sprechstunde har inngått et samarbeid med seminarrekken PÅFYLL.

Onsdag, 10. april 13.00 - 15.00 inviterer vi til et foredrag med Roger Karlsen om hvordan vi organiserer prosjektene våre. Om du er dansekunstner, scenekunstner eller kompani, organisert som ENK, AS eller forening vil seminaret gi deg verktøyene du trenger for å organisere prosjekter på en måte som er i tråd med arbeidsmiljøloven og sikre deg og dine kollegaer en god arbeidssituasjon.

Les mer

GOD PÅSKE

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god påske!

Kontoret er stengt fra mandag 25. mars til og med onsdag 3. april. Medlemshenvendelser vil bli besvart når vi er tilbake på kontoret igjen.

Hilsen alle oss i Norske Dansekunstnere

Sumud - en kveld i solidaritet med palestinske dansekunstnere

Fredag 22. mars får vi besøk av de palestinske dansekunstnerne Ahmed Alghariz fra Camps Breakerz i Gaza og Amir Sabra fra dansekollektivet Stereo 48 i Nablus. De vil dele sitt arbeid gjennom visninger og samtale.

Det er viktigere enn noen gang å fortsette å stå i solidaritet med det palestinske folk og løfte palestinske stemmer. Sammen med et ufattelig tap av liv, er vi også vitne til et enormt tap av kunst og kulturarv. Palestina har et aktivt og levende dansemiljø som mange ikke er kjent med. I samarbeid med Dansekunstnere for Palestina og Danseinformasjonen ønsker vi derfor å løfte palestinske dansekunstnere og deres arbeid.

Hvor: Dansens Hus, Oslo
Når: Fredag, 22 mars 2024, kl. 18-21

Mer info her

SIGNER OPPROP: SLÅ RING OM PALESTINSKE DANSE- OG SCENEKUNSTNERE

Den 15.02.2024 kom Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund med en uttalelse hvor vi solidarisk stilte oss bak kravet fra Palestinian Performing Arts Network og dets medlemsorganisasjoner som krever umiddelbar løslatelse av urettmessig fengslede palestinske kunstnerne. Vi er meget bekymret over situasjonen våre palestinske kollegaer befinner seg i. Vi forventer at norske myndigheter gjør det de kan for å trygge deres livs- og arbeidsvilkår. Vi fordømmer på det sterkeste, bruken av administrativ forvaring og vilkårlig fengsling av palestinske kunstnere, og forventer at norske myndigheter følger opp med et krav om at Israel avslutter sin systematiske bruk av administrativ forvaring.

Oppropet vil oversendes til politisk valgt ledelse på kunst og kulturfeltet.

Foto: Vibeke Harper

Signer oppropet her!

Innspill til statsbudsjettet 2025

I vårt arbeid med å sikre og utvikle gode arbeids-, produksjons- og formidlingsvilkår for skapende og utøvende dansekunstnere er dialog og samarbeid med politiske beslutningstagere avgjørende. Den 19.02.2024 sendte Norske Dansekunstnere sine innspill for statsbudsjettet til politiske ledelse i KUD, sammen ned et utdypende vedlegg, for å redegjøre for hvilke prioriteringer vi mener bør gjøres for dansekunsten gjennom statsbudsjettet for 2025.

Les mer her

SLÅ RING OM PALESTINSKE DANSE- OG SCENEKUNSTNERE

Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen.

Foto: Vibeke Harper

Les mer her
Foto: Vibeke Harper

Frøya kommune søker dansepedagog i 100% stilling

Har du lyst til å videreutvikle et stort dansetilbud? Ønsker du å bety noe for barn og unge? Ønsker du å ha en variert arbeidshverdag?

Frøya kommune utlyser en 100% fast stilling som dansepedagog ved Frøya kulturskole. Oppstart 1. august 2024.

Søknadsfrist er 29. februar

Les mer om stillingen her.

Søk her!

Vil du være med å forme fremtiden for dansekunsten i Norge?

Norske Dansekunstneres valgkomité ønsker innspill på kandidater til vervet som forbundsleder. Innspill kan sendes til valgkomitéens leder, Lise Tiller Sikkeland: lise_tiller@hotmail.com

Frist 6. februar!

Les mer her

Regionsmøte i Vest

Mandag 29. januar, Kl 17.00, på TOU

Region Vest hos Norske Dansekunstnere ønsker saman med DansiS og Bergen Dansesenter å invitere pedagogar, utøvarar, koreografar og andre som jobbar med dans i Vestland og Rogaland velkommen til innspelsmøte.

Møtet vil bli avholdt digitalt (samt fysisk i Stavanger på møterommet til TOU), og både medlemmar og ikkje-medlemmar av Norske Dansekunstnere er inviterte til å delta.

Storstyret i NoDa skal fungere som ein kommunikasjonskanal frå regionane og inn til forbundet, og frå forbundet og ut til regionane. Med dette innspelsmøtet ønsker vi dialog rundt behova i feltet i regionen, innspel til korleis Norske Dansekunstnere kan imøtekomme og ivareta desse, samt opplyse om Norske Dansekunstnere sitt arbeid.

Digital deltaking: https://zoom.us/j/91874730107, Meeting ID: 918 7473 010

Vi ser fram til å høyre frå dykk, og håpar så mange som mogleg har anledning å delta! Ta gjerne kontakt på region.vest@norskedansekunstnere.no dersom du har innspel til samtalepunkt i forkant av møtet.

Lansering av "Alternativ Kunstnermelding" 18.januar 2024

Vi har gleden av å invitere deg til lanseringen av "Alternativ Kunstnermelding", en respons på "Kunstnarkår", Meld. St. 22 (2022–2023).

Kunstnerorganisasjoner fra ulike kunstfelt, inkludert NOPA, Norske Dansekunstnere, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Komponistforening, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, og Mun Dajan Foreninga samiske forfattere, har gått sammen for å levere en inngående kommentar til dagens politikk som påvirker kunstnernes arbeid og liv.

Torsdag 18.januar 2024 fra 08.30-09.30 på Kunstnernes Hus

Krever påmelding!

Les mer her!
Avbildet: Siri Jøntvedt // Foto: Tale Hendnes, Dansens Hus Oslo 2018.

PÅFYLL - seminarrekke i samarbeid med Sprechstunde

Norske Dansekunstnere og Sprechstunde har inngått et nytt og spennende samarbeid med seminarrekken PÅFYLL. I løpet av 2024 vil vi arrangere flere kurs og seminarer knyttet til aktuelle temaer for oss som jobber med scenekunst. Målet vårt er å få påfyll av kunnskap over en lav terskel, så vi alle blir litt klokere om egen bransje.

På grunn av værutfordringer ble dessverre vår første PÅFYLL utsatt, men vi prøver på nytt: førstkommende mandag, 29.januar kl. 13:00 - 15:00. Det er også mulig å delta digitalt! Velkommen til Norske Dansekunstnere i Dronningens gate 16, 0152 Oslo.

Første seminar tar for seg de nye lovendringene i arbeidsmiljøloven, og ser inngående på ansettelse vs oppdrag. Vi har invitert advokat Hans Marius Graasvold, fra advokatfirmaet Graasvold-Steenvåg, til å opplyse oss om hva det vil ha å si for deg

Les mer her!

Søk Dansenett Norge for turné høsten 2025

Søknadsfrist onsdag 24. januar 2024 kl. 13:00

Nå kan kunstnere og koreografer søke om turné gjeldende for høsten 2025.

Dansenett Norge er et samarbeid mellom noen av Norges sentrale aktører for visning av dansekunst. Dansens Hus, Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge, Davvi Senter for scenekunst, RAS Regional Arena for Samtidsdans og DansiT Koreografisk senter er partnere og samarbeider om turnenettverket. Målsettingen er å gjøre dansekunst tilgjengelig for publikum i hele landet.

Gå til søknadsskjema
Foto: Yaniv Cohen, Uventa - Antero Hein, Dansens Hus 13. mars

Velkommen til regionsmøte med Norske Dansekunstnere i region Øst!

Vi inviterer pedagoger, dansere, koreografer, medlemmer og samarbeidspartnere til regionsmøte for de som driver med undervisning i Oslo og Viken. Møtet finner sted i Norske Dansekunstneres lokaler i Dronningensgate 16 lørdag 13.januar klokka 11.00 – 14.00.​

Program for dagen:

  • Rekruttering av elever til private ballettskoler, kulturskolen, videregående skole og høyere utdanning
  • Arbeidsforhold for dansepedagoger; pensjonsalder og tilrettelegging i forhold til alder og belastningsskader
  • Servering av lunsj
  • Samspill mellom offentlige og private danseskoler i vår region

Påmeldingslenke: https://forms.gle/A9iHQFzZG6rLBWAm7

​Det er også mulighet for digital deltakelse: https://zoom.us/j/91287225845

Facebook arrangement

Dialogmøte Habilitet i fonds- og stipend forvaltningen

Norske Dansekunstneren har en aktive rolle i å sikre offentlig finansiering av dansekunsten, således ser vi det som aktuelt/fordelaktig å diskutere habilitet, både de bakenforliggende reguleringene i 2012 og dagens praksis i bla. fonds- og stipend forvaltningen, sammen med våre medlemmer.

Dette for å ha en aktualisert og god holdning til habilitet på vegne av de dansekunstnerne vi representerer.

Tid og sted: Onsdag 24. januar mellom kl 18.00 – 20.00 hos Norske Dansekunstnere i Dronningensgate 16, 4.etg.

Facebook arrangement

Les mer her!

AUDITION FOR PROFESJONELLE DANSERE I BERGEN!!!

Bergen Nasjonale Opera avholder audition onsdag 13. desember 2023 for dansere til vårens store satsing i Grieghallen, operetten Flaggermusen. Bergen Nasjonale Opera skal engasjere 3 profesjonelle dansere fra Bergen og omegn.

Hvor: Bergen Dansesenter
Når: Onsdag 13. desember 2023 fra kl. 10.00 – vi ber deg om å holde av hele dagen
Påmeldingsfrist for audition er: 9. desember 2023

Les mer her!

Velkommen til regionsmøte med Norske Dansekunstnere for region Midt!

Dette er et årlig møte for alle som jobber med dans i Trøndelag og Midt-Norge, både medlemmer og ikke-medlemmer av NoDa. Enten du jobber med undervisning av dans, som utøver, skapende, produsent eller driver studio, vi vil gjerne ha deg med på møtet. Slik kan vi bli bedre kjent, få en større innsikt i hvilke saker du brenner for som dansekunstner, hva dere som jobber med dans i region Midt har behov for og hva Norske Dansekunstnere kan gjøre for dere.

Møtet finner sted lørdag 18. november fra kl. 17.00-18.00 på Mesaninen på Rosendal Teater.

Det vil også være mulig å delta digitalt på møtet. Møtet vil foregå før forestillingen Rosa Löften på Rosendal Teater. Forestillingen starter kl. 19.00.Se mer info om forestillingen her: https://rosendalteater.no/program/rosa-loften

Vel møtt!

Facebook arrangement

Zoomlenke:

https://zoom.us/j/97972956741
Meeting ID: 979 7295 6741

Åpenhetsrapporten for 2022

I henhold til "Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv." er Norske Dansekunstnere pålagt å utarbeide en åpenhetsrapport som skal gjøre rede for vårt arbeid med forvaltning og fordeling av rettighetsvederlag. Les den første åpenhetsrapporten vår her.

Åpenhetsrapporter

FFUK lanserer nytt utøverstipend!

FFUK lanserer et arbeidsstipend for profesjonelle frilans utøvende kunstnere bosatt i Norge. Stipendet skal dekke minst 4 måneders kunstnerisk aktivitet. Utøvere kan søke individuelt eller som grupper med minst 3 medlemmer. Ved gruppesøknader må samtlige medlemmer oppfylle ordningens kriterier. Utøverstipendet har fast størrelse på kr 100.000 for individuelle og kr 150.000 for grupper.

Hva kan det søkes om støtte til?

Stipendet gis som tilskudd til aktivitet en har som utøvende kunstner, som konserter, forestillinger, innstudering, egenøving mm. En strukturert plan for aktivitetene det søkes om støtte til skal legges ved søknaden. Man kan inkludere prosjekter som er innvilget annen støtte fra fondet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle frilans utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke om utøverstipendet. Fondsloven definerer utøvende kunstnere som musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk eller tradisjonsuttrykk. Med profesjonelle mener vi de som har det å være utøvende kunstner som sin jobb. Man må legge ved en CV som viser at man har, og har hatt over noe tid, et aktivt og sammenhengende virke som profesjonell utøvende kunstner. Man må hovedsakelig være bosatt og ha sin base i Norge, og hoveddelen av ens virke som utøvende kunstner må også være her.

Søknadsskjemaet er tilgjengelig i FFUK sin digitale søknadsportal, og søknadsfristen er den 9. januar 2024.


Les mer om ordningen her

Audition TILT Grow 2024

Panta Rei Danseteater søker profesjonelle dansekunstnere på høyt nivå fra alle sjangre, til
talentprogrammet TILT Grow i 2024. Programmet er særlig rettet mot dansekunstnere med stor interesse for å delta i prosjekter som bidrar til økt danseinteresse hos befolkningen.

Foto: Neil Nisbet / Danser: Sindre Sten Eriksson Vik

Les mer om audition her!

Stine Nilsen - Ny kunstnerisk leder ved Dansens Hus

Vi gratulerer Stine Nilsen som ny kunstnerisk leder ved Dansens Hus!

Stine Nilsen har blant annet vært kunstnerisk leder og festivaldirektør ved CODA Oslo International Dance Festival, og hun har "markert seg som en festivalsjef med et særlig blikk for å programmere relevant og mangfoldig, samtidig som hun har styrket det norske dansekunstfeltets rolle i festivalen".

Vi gleder oss til å følge Stines arbeid videre, og ser frem til en spennende utvikling på vegne av dansekunsten!

Foto: Achy Ouafic

Les mer om ansettelsen her!

Norske Dansekunstneres første tanker om statsbudsjettet 2024

Fredag 6.oktober 2023 ble regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2024 lagt frem.

Norske Dansekunstneres første vurdering er at budsjettforslaget dessverre er et magert forsøk på å svare ut dansekunstens behov - men at det kommer med noen direkte tiltak som vil virke positivt inn på kunstnerøkonomien generelt og for etablerte kunstnerskap i danse- og scenekunstfeltet spesielt.

Les mer om våre meninger her!

På fredag kommer STATSBUDSJETTET!

På våre facebooksider kan du se noen av våre innspill og prioriteringer til årets budsjett.

Vi mener at dansekunst er svaret. Da må politikerne gi plass til at dansekunst kan skje!

Følg med oss fremover for å se hvordan årets budsjett vil påvirke deg!


Foto: Fra Åpen Prøvedans 2022 - Elin Osjord.

NORSKE DANSEKUNSTNERES RESOLUSJON I FORBINDELSE MED OLJELETING PÅ NORSK SOKKEL

Resolusjonen ble vedtatt av Norske Dansekunstneres generalforsamling 29. juni 2023.

Norske Dansekunstnere krever at all ny leting etter petroleum på norsk sokkel stanses umiddelbart.

Les mer om resolusjonen HER.

Bevar Musikk, Dans og Drama i Trøndelag!

Administrasjonen i Trøndelag fylkeskommune foreslår å legge ned tre av fem MDD-linjer i fylket.

Musikk, Dans og Dramalinjene i VGS er en svært viktig grobunn for fremtidens kulturarbeidere. Uten dette linjeløpet forsvinner store deler av grunnlaget inn mot høyere utdanning i kunst og kultur. Dette vil igjen føre til færre profesjonelle utøvere og skapere av kunst og kultur, og til slutt et stort tap for samfunnet.

En nedleggelse av disse linjene kan ikke skje uten kamp!

Norske Dansekunstnere oppfordrer derfor alle til å signere og dele oppropet om å bevare MDD-linjene ved Heimdal vgs, Ole Vig vgs og Olav Duun vgs.

Signer Oppropet!

Bli med på seminar 8. september!

Fredag 8. september kl. 10.00 - 15.00, arrangeres det et seminar for drivere av private danse- og ballettskoler i våre splitter nye lokaler i Dronningens gate 16!

Seminaret skal fylle på med både kunnskap og inspirasjon som kan være nyttig for en god og bærekraftig drift.

Under årets seminar får vi blant annet besøk av den erfarne produsenten og regissøren Per Rønningen som vil snakke om tips og råd til oppbygging og gjennomføring av forestillinger. Dette vil du med andre ord ikke gå glipp av!

Det er også mulig å delta digitalt.

Pris: 450,- inkl. lunsj. Digital deltakelse: 250,-

Påmelding gjøres med å betale deltakeravgift med Vipps til 20818, eller innbetaling på konto: 1600 49 60975

Illustrasjon: Katja Schia

Bli med på Sprechstunde Spezial!

Tid og sted: Vidars gate 20A, i lokalene til Nartmanstiftelsen på Adamstuen.

Når: Onsdag 6. september, kl. 13:00 - 15:00

Denne gangen har Sprechstunde invitert Hans Marius Graasvold fra advokatfirmaet Graasvold-Steenvåg til å holde et foredrag om kontrakter og opphavsrett. Hans Marius har særlig ekspertise innen områdene opphavsrett, skribentrett, medierett, personvern, kontraktsrett, arbeidsrett og strafferett. Han har stor anseelse, og omtales som en av Norges dyktigste advokater innenfor sine spesialfelt.

Hva er viktig å ha med i en kontrakt? En kort gjennomgang av rettigheter/kontrakt-oppsett basert på om en er ansatt, hyret inn som frilans eller selvstendig næringsdrivende. Hva skjer hvis noen blir syk eller vil avbryte samarbeidet før kontrakten utløper? Hvem har rettigheter på hva når det kommer til det kunstneriske? Om ‘immaterielle rettigheter’ og ‘vidersendingsrettigheter’.

Foredraget er på norsk og varer i ca. én time. Etterpå åpner vi opp for spørsmål.

Påmelding: Send en e-post til post@sprechstunde.no innen 04. september.

Foto: Future Dove / Simon Lindbäck

Vis flere aktuelle saker