NY_Historikk_illustrasjon_stor

Medlemskategorier

Medlemskategorier, kriterier, rettigheter og kontingenter

Ordinært medlem

 • Dansere, koreografer og pedagoger som har treårig høyere utdanning eller har arbeidet profesjonelle med og kan dokumentere kunstnerisk aktivitet, kunstpedagogisk yrke eller virksomhet.
 • Utenlandske dansere, koreografer og pedagoger som har engasjement i Norge, har adgang til medlemskap så lenge engasjementet varer
 • kr. 4.650,- per år*

*Medlemskapet gir automatisk tilgang til å tegne kunstnerforsikring.

Ordinært seniormedlem

 • En person som kvalifiserer til ordinært medlemskap kan fra den dagen vedkommende mottar pensjon fra Folketrygden, søke om ordinært seniormedlemskap.
 • Ordinært seniormedlem har de samme rettigheter og plikter som forbundets ordinære medlemmer, men betaler en lavere kontingent
 • kr. 1.550,- per år*

*Medlemskapet gir automatisk tilgang til å tegne kunstnerforsikring.

Det er kun ordinære, prøve- og ordinære seniormedlemmer som har mulighet til å tegne Kunstnerforsikringen. Forbundet anbefaler alle på det sterkeste å forsikre seg godt via denne prisgunstige ordningen.

Dobbeltmedlem

 • Medlemmer som er i 40-100% stilling i skoleverket, for eksempel kulturskole, videregående skole eller Nasjonalballetten, og som også er medlem av annet forbund som har forhandlingsrett på det området medlemmet arbeider, for eksempel CREO og Forskerforbundet, kan søke Dobbeltmedlemskap.
 • Det kreves dokumentasjon på stillingsstørrelse og medlemskap i annet forbund.
 • FA-medlemmer får redusert kontingent hos en av medlemsorganisasjonene, avhengig av hvilket dobbeltmedlemskap man har.
 • Creo kr. 2250,- per år / Forskerforbundet kr. 4.500,- per år (du betaler full kontigent til Norske Dansekunstnere, og har redusert kontigent til Forskerforbundet).

Studentmedlem

 • Fulltidsstudenter ved godkjent høgskole i dans, eller ved annen utdanning godkjent av forbundet.
 • Et ordinært medlem kan søke om studentmedlemskap i forbindelse med fulltids videreutdanning
 • Studentmedlemsskap gir stemmerett på generalforsamling, dog ikke i tariff-forhandlingsspørsmål
 • Studentmedlemmer kan ikke velges til tillitsverv i forbundet
 • Kr. 700,- per år

Elevmedlem

 • Elever som har fylt 15 år som går på danselinjer ved videregående skoler, folkehøgskoler o.l.
 • Elevmedlemsskap gir ikke møterett på generalforsamling
 • Kr. 400,- per år

Støttemedlem

 • Ikke lenger yrkesaktive i dansekunstfeltet
 • Dansekunstnere som oppholder seg i utlandet (sammenhengende 1 år eller mer)
 • Andre dansekunstentusiaster som ønsker å støtte Norske Dansekunstneres arbeid.
 • Kr. 1.100,- pr. år

Støttemedlemmer har ikke stemmerett på generalforsamling, og kan ikke velges til tillitsverv i forbundets styringsorganer. Støttemedlemmer har ikke tilgang på juridisk rådgivning og veiledning.

Æresmedlem - Generalforsamlingen kan utnevne personer som har hatt spesiell betydning for forbundet som æresmedlemmer.

Æresmedlemmer Norske Dansekunstnere

Generalforsamlingen i Norske Dansekunstnere har utnevnt følgende personer til æresmedlem. Norske Dansekunstnere takker dem for deres iherdige innsats for forbundet og for dansekunsten.

Anette Sture Iversen

Bitten Arnø

Emte Stag

Inger Lise Eid

Liv Bjørgum

Tone Øvrebø Johannessen