Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Finn Tveitos stipend

Finn Tveitos Stiftelse for utdannelse av mannlige norske dansekunstnere, vil i 2024 dele ut stipend på opptil 50 000,- for videreutdannelse av mannlige dansekunstnere.

Kriterier for tildeling av Finn Tveitos stipend

  • Søkeren må fortrinnsvis være norsk statsborger.
  • Søkeren må ha 3 årig godkjent yrkesutdanning i dans eller 3 årig profesjonell yrkeserfaring som danser.
  • Søknaden må være begrunnet og fylt ut på eget søknadsskjema. Kopi av ligningsattest for siste ligningsår må være vedlagt.
  • Stipendet kan brukes til studier i inn- og utland.
  • Stipendet tildeles danser med talent og potensiale som kan videreutvikles.
  • Stiftelsen kan gjøre unntak fra kriteriene dersom spesielle forhold tilsier det.
  • Tilleggsopplysninger som kan styrke søknaden, så som kritikker, artikler m.m vedlegges.
  • Oversikt over tidligere mottatt stipend innen de siste tre år vedlegges søknaden.
  • Mottager av stipend forplikter seg til å sende inn rapport om bruk av stipendet innen 2 måneder etter avsluttet bruk.
  • Beløpet utbetales ved studiets/reisens start.

Søknadsfrist: 1. desember 2023

Finn Tveitos stiftelse

Digitalt søknadsskjema kommer!

Tidligere Stipendmottakere

2000

Brynjar Brandslien

Jørund Eriksen

2001

Kristian Støvind

2002

Allan Lucien Øyen

2003

Jørgen Støvind

Kristian Alm

2006

Odd Johan Fritzøe

2007

Ole Martin Meland

2008

Silas Kjølmoen Henriksen

2009

Janos Andreas Frydenlund

2010

Matias Rønningen

2011

Vebjørn Sundby

2012

Jonas Pedersen Øren

2018

Mikael Rønne

2021

Carl Aquilizan